www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

5 RECENSIES


Als God je gebed niet verhoort

Auteur: Jerry Sittser
Uitvoering: paperback, met flappen
Omvang: 220 pagina's
Uitgeverij Medema
ISBN: 9789063534677
Prijs: € 14,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Wat gebeurt er met ons als onze gebeden niet worden verhoord? Moeten we concluderen dat we onvoldoende geloof hebben, dat we op de een of andere manier verkeerd hebben gebeden, of dat we de verhoring van ons gebed niet waard zijn? Jerry Sittser beantwoordt, integer en tegelijkertijd heel indringend, de vraag die ons allemaal heel na aan het hart ligt: 'God, waarom, waarom verhoort U mijn gebed niet?'
Zijn antwoord is het aangrijpende verslag van de worsteling van een vader die door een tragisch ongeval op een dag zowel zijn jongste dochtertje als zijn vrouw en zijn moeder verliest. Hun dood, abrupt en afschuwelijk, was de aanzet voor een geestelijk reis, waarin één vraagstuk na elf jaar nog steeds actueel is: het vraagstuk van onverhoord gebed.5. Oogst - maart 2006 

Jerry Sittser
Als God je gebed niet verhoort 

 
Boekbespreking door P.A. Siebesma

Er is veel over het gebed verschenen, maar dit boek behandelt één aspect van het gebed, en wel het onverhoorde gebed. Jerry Sittser geeft niet alleen een theologische verhandeling over waarom God sommige gebeden wel en andere niet verhoort, maar hij spreekt ook vanuit eigen ervaring. jarenlang hebben zijn vrouw en hij om kinderen gebeden en uiteindelijk kregen ze vier kinderen. Iedere dag bad hij om bescherming voor zijn kinderen, maar dat verhinderde niet dat tijdens een auto-ongeluk zijn jongste dochter, zijn vrouw en moeder omkwamen. Daardoor bleef hij als alleenstaande vader met drie kinderen achter. Zijn boek is ook de weerslag van een jarenlange persoonlijke worsteling om met deze vragen in het reine te komen. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met gespreksvragen. Van harte aanbevolen, ook voor gespreksgroepen!


4. CV-Koers - 1 maart 2006

Jerry Sittser
Als God je gebed niet verhoort

Boekbespreking door  Henk Jan Kamsteeg

De verhalen zijn vaak zo mooi. Getuigenissen over gebedsverhoring gaan als een lopend vuurtje door de gemeente. We hebben een groot God. Hij hoort en verhoort onze gebeden. Maar hoe zit het met de gebeden die God niet verhoort? De pijn en de vragen die dit oproept, blijven vaak in het verborgene. Uit schaamte soms ook. Want worden we niet geacht op God te blijven vertrouwen en onze woede over het zwijgen van God ver weg te stoppen?

Niets dat deze schaamte en stilte meer in de hand lijkt te werken dan het zogenaamde prosperity gospel dat eens in de zoveel tijd hardnekkig de kop opsteekt binnen de kerken. God wil ons volgens deze theologie altijd geven waar we om vragen. Gezondheid, rijkdom, een succesvol huwelijk, en volgens de laatste verhalen zelfs een pijnloze bevalling. Vraag erom, en Hij zal het geven. Niet voor niets windt Jerry Sittser zich in Als God je gebed niet verhoort op over deze benadering van het gebed. ,,God wordt behandeld alsof Hij een soort geest in een fles is die alleen maar bestaat om gehoor te geven aan al onze behoeften, wensen en eisen.’’

Wie in dit boek een goedkoop stappenplan verwacht voor gegarandeerde gebedsverhoring, zal met het hoofdstuk meer teleurgesteld raken. Sittser ligt daarentegen duidelijk op één lijn met Larry Crabb. Hoewel de auteur Crabb geen enkele keer citeert, lijken sommige passages rechtstreeks uit de boeken van de christenpsycholoog afkomstig. Zo benadrukt Sittser dat het in gebed nooit om onszelf mag draaien. ,,Dat God onze specifieke verzoeken verhoort is prachtig, net zoals een vakantie heerlijk kan zijn terwijl we ook van werk kunnen genieten. Maar het is allemaal van secundair belang. Het is voldoende om God eenvoudigweg te kennen, omdat een relatie met Hem is waar we het meest naar verlangen.’’

Sittser heeft recht van spreken. Aanleiding voor het schrijven van dit boek is namelijk een verschrikkelijk ongeluk waarbij hij zijn dochter, vrouw en moeder verloor. En dat terwijl hij toch elke ochtend trouw en oprecht God vroeg zijn gezin te bewaren. Waarom verhoorde God dit gebed niet? Sittser beschrijft in dit boek zijn persoonlijke zoektocht naar een antwoord op deze vraag. Nu eens geen succesverhaal waarvan we allemaal zo graag smullen. Wel een handvat om door alle pijn en ellende die onverhoorde gebeden tot gevolg kunnen hebben, dichter bij het hart van God te komen. Een getuigenis dat mooier is dan welke gebedsverhoring ook.


3. De Band - februari 2006 - www.filadelfia-zending.nl 

Boekbespreking door Barend Verkerk

De woorden 'GOD' en 'niet' zijn in de titel geaccentueerd. Dat is niet toevallig. Wat gebeurt er met ons als onze gebeden niet worden verhoord? Hebben we onvoldoende geloof, hebben we verkeerd gebeden of zijn we het in Gods ogen niet waard om verhoord te worden? Jerry Sittser probeert antwoord te geven op de kernvraag van het boek (en misschien wel van uw en mijn leven) over onverhoorde gebeden. Hij doet dat vanuit eigen ervaring en dat maakt het heel indringend en persoonlijk. Het is immers nogal pijnlijk als je ten einde raad naar God gaat met je behoeften en het gevoel hebt dat Hij niet reageert. Waar blijf je dan met je vertrouwen? Een goed boek om samen over te praten, juist omdat het een onderwerp is dat ons allen raakt. Voor dat doel zijn er ook gespreksvragen opgenomen.


2. Visie - 14 januari 2006


1. Oktober 2005 - http://www.ngk.nl/heerenveen/txt/act/boeken.html#okt2005

“Verborgen genade”

De schrijver van dit boek is een Amerikaans godsdienst docent. Plotseling verandert heel zijn leven. Zijn vrouw, dochtertje en zijn moeder komen om bij een auto-ongeluk. Drie generaties. In één klap weg! Dit werd veroorzaakt door een dronken automobilist. De auteur blijft achter met nog drie jonge kinderen en ouderloos. In het boek beschrijft hij de eerste drie jaren na het ongeluk. Hij doet dat als theoloog en als slachtoffer.

We weten heel vaak geen raad met het lijden, als we lijden om ons heen zien, veraf en dichtbij. Alle antwoorden omtrent het lijden in de wereld zijn niet op een presenteerblaadje aan te bieden. We moeten vaak zoeken en tasten. Dát heeft Sittser gedaan. Hij neemt de lezer mee in het strijdperk van zijn worsteling met grote vragen en met negatieve gevoelens. Gevoelens zoals wraak jegens de veroorzaker van zijn ellende en zelf medelijden. Hij schrijft over het verlies van zijn identiteit en zijn grote moeite om in gezin en werk te blijven functioneren. Hij schrijft ook over zijn God, die hij niet altijd begrijpt, maar niet kan missen. Over Gods genade die onze ziel verruimt en andere mensen van ons maakt.


Dit is een indrukwekkend boek. Allereerst vanwege hetgeen Sittser en zijn gezin is overkomen. De pijn en vragen die elk lijden oproept. Maar ook vanwege zijn keuze omdat niet de gebeurtenissen bepalen hoe we ons voelen, maar onze opvattingen over die gebeurtenissen. M.a.w. het zijn niet de gebeurtenissen zélf die je een slecht gevoel bezorgen, maar de manier waarop je tegen de gebeurtenissen aankijkt. Onze reactie is bepalend voor de kwaliteit, de richting en betekenis van ons leven. Dit boek is bedoeld te laten zien hoe het mogelijk is om te leven met verlies en hoe we er door kunnen groeien, ook als het verlies blijvend is.

www.vergadering.nu