www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Met Petrus en Paulus op stap
Bennie Sloetjes
Voorhoeve Kampen,
ISBN 9789029718486
267 blz. 17,50 euro.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


Petrus en vooral Paulus hebben heel wat afgereisd en beleefd. Het boek Handelingen lijkt wel een bundel reisverhalen. Bennie Sloetjes heeft een laagdrempelig boek over dit boeiende boek geschreven. Hij laat zijn lezers de reizen meebeleven en ontdekken welke bijzondere dingen er allemaal gebeurden. Handelingen van de apostelen of Handelingen van de Heilige Geest? Het oordeel is aan de lezer.


1. Reformatorisch Dagblad - 21 februari 2008 - www.nd.nl of www.refdag.nl 

Boeiende Bijbelstudies in de Handelingen over de Geest en het ontstaan van de Kerk

Boekrecensie door Muurkrant

Van Bennie Sloetjes verschenen onlangs twee nieuwe boeken. De eerste heeft als titel Met Petrus en Paulus op stap. Dit werk gaat over het ontstaan van het christendom zoals dat wordt geschetst in het Bijbelboek Handelingen. De auteur kruipt in de huid van de grootste voortrekkers van het christendom, de apostelen Petrus en Paulus, waardoor de lezer wordt meegetrokken het verhaal in. Je voelt je bijna lijfelijk bij de gebeurtenissen aanwezig!

Met Petrus en Paulus op stap is derde boek van Sloetjes, en de opvolger van zijn debuut Met de MensenZoon mee. Sloetjes brengt de verhalen uit de Handelingen op eigentijdse wijze tot leven en maakt helder wat de betekenis is voor onze westerse wereld van die historisch gezien zo cruciale jaren. Tot op de dag vandaag is onze cultuur gekleurd door wat zich toen in het Midden-Oosten voltrok, en wat zich vervolgens in ijltempo, via Griekenland, als een olievlek over het vasteland van Europa verbreidde. Met behulp van allerlei weetjes, achtergrondinformatie, uitleg, vragen en evaluaties brengt de auteur de verhalen naar deze tijd, en laat hij zien welke waarde deze geschiedenissen ook voor de mensen van vandaag hebben.width="1" height="1"

Wij denken vaak dat Petrus en Paulus, door de indrukwekkende manier waarop ze de basis voor het christendom gelegd hebben, bijna bovenmenselijke krachtpatsers waren. Maar niets blijkt minder waar. Bennie Sloetjes laat zien het heel gewone mensen waren, mensen van vlees en bloed, mensen met hun sterke, maar beslist ook zwakke momenten. Soms liepen ze tegen zoveel weerstand op dat ook zij er geen gat meer in zagen. Soms hielden ze gewoon op met het verkondigen van het evangelie, bijvoorbeeld omdat ze emotioneel teveel aangeslagen waren door het afhaken van een maatje. Of maakten ze ruzie. Of schold iemand een gezagsdrager uit. In Sloetjes’ boek proef je, door hun geloof heen, ook hun worsteling en hun twijfels. Door die dingen maakt de auteur de beginjaren van het christendom voor ons zeer herkenbaar en betekenisvol.

Het gaat in het boek echter om meer dan alleen de menselijkheid van de christelijke voortrekkers. Zeker, het geeft steun als je weet dat andere mensen hetzelfde hebben meegemaakt als jij. Maar de echte meerwaarde van dit boek zit in de manier waarop de apostelen boven hun moeilijkheden uitgetild werden, en geďnspireerd en gestimuleerd werden om, ondanks alle tegenslagen, elke keer te blijven gaan voor hun droom en voor hun opdracht van God. Dit kan óns motiveren om voor ónze droom en ónze opdracht te gaan. Inspiratie – en waar je dat vandaan haalt - is het kernthema door dit hele werk. Dat maakt het zeer bruikbaar voor onze tijd, nu mensen meer dan voorheen op zoek zijn naar diepte, zin, doel en richting in hun leven.

Met Petrus en Paulus op stap is een laagdrempelig boek voor mensen van 15-45 jaar die de Bijbel eens op een andere, ontspannen manier willen lezen en het beter willen begrijpen om er zich er dagelijks door te laten vormen of om er kracht uit te putten voor het leven van alledag. Het is geen ingewikkeld theologisch werk, maar een boek voor mensen die zowel persoonlijk als in groepsverband willen nadenken over de levenslessen die in de Handelingen opgesloten liggen. Het boek is zeer toegankelijk; al lezend doe je aan bijbelstudie, eigenlijk zonder dat je het merkt.

Mijn conclusie: Met Petrus en Paulus op stap is geschreven als een jongensboek en het leest als jongensboek. Van harte aanbevolen! Geschikt om mee te nemen op vakantie!

Bennie Sloetjes was twee decennia leider van een interkerkelijke bijbelstudiegroep voor jongvolwassenen binnen de kring van Vergadering van gelovigen. Behalve genoemde boeken staan nog twee werken op zijn naam. In 2004 verscheen Gericht leiderschap; het geheim van Nehemia; rond Pinksteren ziet een nieuw werk over coachend leiderschap het licht onder de titel Coachen in de kerk (zie Persberichten in de Muurkrant: Vooraankondiging hieronder).


Bennie Sloetjes
Coachen in de kerk
Stimulerend leidinggeven in Gods gemeente 
Voorhoeve Kampen, 
ISBN 978 90 297 1856 1, 
224 blz. 16,50 euro 


Bijbels leiderschap is het beste voor de ander zoeken en het beste uit de ander halen.

Het geheel andere boek over coachen 
Leiderschapslessen voor leiders en andere gemeenteleden. 
Toepasbaar in elke kerk of gemeente 

Bij coachend leidinggeven in kerk of gemeente gaat het niet om methoden en structuren, maar om het geestelijk proces waarin ‘de mens Gods’ zichtbaar wordt. In Coachen in de kerk laat Sloetjes op zijn nuchtere en betrokken manier zien hoe voorbeelden uit de Bijbel ons leren om in de praktijk van onze kerk of gemeente het beste uit de ander te halen.

Met een voorwoord van Richard Klomp van PurposeDriven Nederland.
Waardevol instrument voor ieder die in Gods Koninkrijk met mensen werkt.

Auteur
Bennie Sloetjes heeft jarenlange ervaring in gemeentestichting en –opbouw, was betrokken bij studiedagen over gemeenteontwikkeling en leiderschap, en is medewerker van het leiderschapsmagazine Leadership. Van zijn hand verschenen o.a. Gericht leiderschap; het geheim van Nehemia en de laagdrempelige bijbelstudie Met Petrus en Paulus op stap over de Handelingen.

www.vergadering.nu