www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

6 RECENSIES


Met de MensenZoon Mee.
Bennie Sloetjes
Medema, 248 blz
ISBN
9789063533502
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Recensie van Ernst Zwart in het januari-nummer 2004 van Note, het maandblad van Christelijk Lektuur Kontakt, de overkoepelende organisatie van evangelische uitgevers en boekhandels.


Met de MensenZoon Mee

Er zouden meer van dit soort boeken moeten zijn, vind ik. Met de MensenZoon Mee van Sloetjes is makkelijk leesbaar, goed toegankelijk en heeft Gods Woord als onderwerp. In onze winkels hebben we aardig wat goede bijbelcommentaren, die ik graag verkoop. Maar die zijn lang niet allemaal voor iedere bijbellezer geschikt. Er zijn maar heel weinig boeken over de Bijbel zelf, die geschikt zijn voor een breed publiek. Veel bijbellezers willen gewoon weten wat er staat, waar het over gaat en wat het betekent voor hun relatie met God. 

Bennie Sloetjes is er in geslaagd zo'n 'exegese-voor-de-gewone-man' te schrijven. Op een heel persoonlijke manier weet hij de woorden en daden van de Here Jezus in het evangelie van Lukas dichtbij te brengen. Alsof je er zelf bij geweest bent. Zijn heldere schrijfstijl maakt het boek geschikt voor jongeren én volwassenen, en door de opgenomen (gespreks-)vragen is het goed te gebruiken voor bijbelstudiegroepen.

Ik lees graag in de Bijbel en ben een liefhebber van bijbelcommentaren. Met de MensenZoon Mee is niet een echt commentaar, maar staat in mijn boekenkast wel in die categorie. Toen ik het boek de eerste keer las heb er zelf echt wat aan gehad. En ik pak het er nog regelmatig even bij om wat op te zoeken. Aan onze klanten verkoop ik dit boek met garantie. In de hoop dat ze het zullen lezen en in de verwachting dat het hen zal helpen bij het lezen en toepassen van hét Boek.


Ernst Zwart is marketing manager van De Fakkel evangelische boekhandels. Daarnaast is hij auteur en hoofd van de correspondentiebijbelcursus WatZegtdeBijbel.


Idea -  juni 2002

Recensie door G.J.S.

Dit boek is een bijzondere uitgave over het Lukas-evangelie. De ondertitel 'boeiende bijbelstudies' is terecht: elk van de 24 hoofdstukken bevat een combinatie van de navertelde tekst uit Lukas, verduidelijkende tussenzin en uitleg van woorden en principes aan de hand van gedeelten in Handelingen of de brieven van Paulus.

Elk hoofdstuk begint met een alinea die even de situatie neerzet waarin het verhaal speelt. Ook de tussenkoppen zijn gekozen om aan de lezer een stukje duidelijkheid te geven, b.v. 'Wat je, als je gaat zaaien, onderweg kunt meemaken' (8:22-25).

Bennie schrijft het alsof hij er zelf bij was. Je merkt, ook in zijn inleidende hoofdstuk, zijn verlangen om als een goede verslaggever Lukas sprekend in te brengen en zijn lezers te helpen het totale plaatje over de Here Jezus zo helder mogelijk te krijgen. Een kostbaar en wat mij betreft geslaagd initiatief! Daarmee komt het leven van Jezus heel dichtbij en op een laagdrempelige wijze.

De vragen per hoofdstuk maken het geschikt om in jeugdgroepen of (Alpha)groeigroepen te behandelen. Zeker omdat de groepsleider ook de Jesus-video (uitgave van Agapè) kan gebruiken ter illustratie omdat die eveneens uitgaat van het Lukas-evangelie. Jammer dat de prijs van het boek voor jeugd erg hoog is.


HebbeZ! - maart/april 2002 - nr.48

Boeken bij de Bijbel

Tekst: Marleen Remijnse

Heb je ooit wel eens een boek gelezen dat zo spannend was dat je het in één ruk uitlas? Ik wel hoor! Neem nou een boek van Tolkien, 'In de ban van de ring'. Oké, het was te dik om achter elkaar uit te lezen. Maar als je de film hebt gezien, snap je wel wat ik bedoel: na elk nieuw hoofdstuk wil je méér! Het verhaal heeft je te pakken. Mij tenminste wel…

De Bijbel is ook zo'n dik boek. Zelfs het meest verkochte boek aller tijden (een super-bestseller!) Maarre, ik moet eerlijk zeggen dat ik hem voor mijn ontspanning niet zo vlug pak. Nee, mijn hoofd moet helder zijn, want anders begrijp ik niets van wat er staat. En ik lees ook vaak maar kleine stukjes. Nou is de Bijbel ook geen roman, dus kun je niet verwachten dat het leuk en spannend is om hem in één ruk uit te lezen. Maar als je iets meer zou begrijpen van de boodschap zal het je misschien helpen om hem wat vaker - ook voor je plezier - erbij te pakken.
...

Dagboeken kunnen een steuntje in de rug zijn om toch in ieder geval elke dag een keer die Bijbel open te slaan. Misschien schrijf je zelf wel een dagboek. Dan ervaar je misschien wel hoe goed het is om elke avond je belevenissen van de dag te overdenken. Door middel van een bijbelstudiedagboek kun je deze belevenissen koppelen aan Gods Woord. Zo betrek je God bij je leven. Daarom wil ik het volgende dagboek onder jullie aandacht brengen. Het heet Met de Mensenzoon mee. Op een vernieuwende manier neemt de schrijver je mee naar het Israël van 2000 jaar geleden. Hij probeert je mee te laten lopen met Jezus en doet dat aan de hand van het bijbelboek Lucas. In romanstijl naverteld blijkt de Bijbel ineens toch spannende verhalen te bevatten. De vertelling wordt af en toe onderbroken door een opmerking of uitleg. Ik heb dat niet als storend ervaren. Aan het eind van ieder hoofdstuk staan vragen om te overdenken of met anderen te bespreken.
...
Al met al een goed hulpmiddel voor het lezen van de Bijbel. Al zijn er ondertussen al zoveel boeken over de Bijbel geschreven, dat je bijna zou gaan denken dat je de Bijbel zelf niet meer hoeft te lezen… niet dus!


Zienswijze - augustus 2001

Bennie Sloetjes wilde dertiende discipel zijn,
en herschreef het Lukas-evangelie


door Ben Vollmuller

Onlangs verscheen bij uitgeverij Medema het boek Met de MensenZoon Mee, geschreven door Bennie Sloetjes uit Doetinchem. Hij vertelt opnieuw het Lukas-evangelie. Het is ook geschikt gemaakt om bijvoorbeeld bij 'stille tijd' te gebruiken, of bij groepsbesprekingen.

De insteek is heel origineel. Hij had graag een soort dertiende discipel willen zijn, staat er in de inleiding van het boek. Om zelf te kijken naar alles wat er toen in de tijd van de Bijbel gebeurde. Om alles echt mee te maken, en bijvoorbeeld de gezichten te zien van de mensen, wanneer de Heer wonderen deed, en te horen hoe Hij de mensen toesprak. Het liefst zou hij dat allemaal op willen schrijven. In gedachten is hij eerst met Lukas, de schrijver van het boek, gaan praten: "Luister," zei Lukas als het ware tegen hem, "dat wilde ik nu ook, schrijven over de Heer Jezus. Als door mijn woorden of stijl, of door vertalingen of wat dan ook, mijn verslag wat minder goed toegankelijk is voor jouw tijdgenoten, waarom dan niet? We kunnen toch gewoon afspreken dat mijn verslag de échte, door God geïnspireerde tekst is en blijft, en dat jouw woorden daarvan een eigentijdse bewerking vormen? De mensen van jouw tijd zijn nu eenmaal anders dan de mensen van mijn tijd."
 

En zo begon Bennie het Lukas-evangelie te herschrijven. Twee jaar heeft hij eraan gewerkt. Hij deed dat vooral ook voor, en in samenspraak met, de bijbelstudiegroep waaraan hij leiding geeft. Hij, en deze groep jongeren, zijn lid van de Vergadering van Gelovigen die in Westendorp bijeenkomt. (De Vergadering der Gelovigen is een evangelische beweging die te vergelijken is met bijvoorbeeld de Pinkstergemeente of Baptisten.) Van beroep is Bennie onderhoudsmedewerker aan het Graafschap College in Doetinchem en het schrijven van dit boek gebeurde dan ook helemaal in zijn vrije tijd en door zelfstudie. "Het heeft ook mijn eigen geloofsleven verdiept. Ik heb nog meer bewondering gekregen voor Jezus Christus zoals Hij met mensen omging, en vooral voor zijn persoonlijke benadering naar individuen toe, met name mensen die 'in de goot' liggen."

Het boek volgt nauwgezet de indeling en de tekst uit de 'gewone' bijbel, maar regelmatig worden er tussenstukjes geplaatst, waarin Bennie commentaar of uitleg geeft; vaak ook verwijzingen naar andere bijbelgedeelten. Aan het einde van ieder hoofdstuk staan een aantal vragen, bedoeld om de tekst beter te leren begrijpen, maar vooral ook om een verbinding te leggen met eigentijdse vragen en problemen, waarover men kan discussiëren.
De lay-out van het boek ziet er prima uit; een handzaam formaat en rijkelijk geïllustreerd. Je kunt je afvragen waarom Bennie zo veel energie aan dit schrijven besteed heeft, omdat het sterk doet denken aan bepaalde jeugdbijbels of nieuwe vertalingen, zoals de Groot Nieuws Bijbel. Het is niet in de ik-vorm geschreven, waardoor de persoonlijke benadering waarover in de inleiding gesproken wordt, niet nadrukkelijk tot uiting komt. Bennie: "Toch heb ik geprobeerd er meer beleving in te stoppen, waardoor men gemakkelijker achterelkaar door kan lezen." Hij spreekt daarbij over twee lagen: de vertellende, in zo veel mogelijke hedendaags taalgebruik, en de uitleg die erin verweven wordt. De reacties op zijn boek zijn tot heden heel positief. "Het werkt als een olievlek." Vooral wanneer men opziet tegen ingewikkelde bijbelstudies kan dit boek een uitkomst zijn. Ongemerkt doet men tijdens het lezen allerlei basiskennis op.


Gelders Dagblad
2 juni 2001

Lukas-evangelie inspiratie voor bijzonder boek
van een onzer verslaggevers

Werk van Doetinchemmer Sloetjes

DOETINCHEM - "Het verhaal van Jezus Christus is geen sprookje. Het vertelt over een van de belangrijkste periodes van de wereldgeschiedenis en het is vaak nog een dagelijkse inspiratiebron voor mensen. Het verhaal is uniek en ik wou dat ik erbij geweest was." Het zijn de bevlogen woorden van Bennie Sloetjes. Een Doetinchemse schrijver die onlangs debuteerde met zijn boek 'Met de MensenZoon Mee'.

Het boek dat Sloetjes schreef is gebaseerd op zijn studie over het Lukas-evangelie. "Het is het evangelie dat het meest menselijk het levensverhaal van Jezus Christus weergeeft en Jezus Christus ook als zodanig benadert. Lukas heeft oog voor het persoonlijke. Dit spreekt mij zeer aan. Ik heb in het boek geprobeerd het schrijven van Lukas min of meer uit te leggen, te omschrijven en ook nog voor een klein deel een eigen interpretatie mee te geven," legt Sloetjes uit.

HISTORISCH
Met de MensenZoon Mee is voor de lezer zowel geschiedkundig als vanuit het christen zijn, te benaderen. Sloetjes heeft hier een duidelijke opvatting over: "Historisch gezien is Jezus Christus van groot belang geweest voor het christendom en daarmee ook voor de huidige samenleving. Voor andere mensen is het verhaal veel persoonlijker vanwege hun eigen christelijke overtuiging. Ik heb geprobeerd het boek te schrijven alsof je als een soort van dertiende discipel het levensverhaal van Jezus Christus meemaakt, wat overigens ook de titel verklaart. De directe beleving wordt ook nog versterkt doordat het in de tegenwoordige tijd is geschreven."
Sloetjes - werkzaam als onderhoudsmedewerker en conciërge aan het Graafschap College - schrijft al jaren naast zijn dagelijks werk. Alles wat hij tot nu schreef liet hij alleen lezen aan mensen in zijn directe omgeving en hij wilde eigenlijk liever niet iets publiceren voor een groter publiek.

AANSPREKEN
"Het strookt niet met mijn karakter om middels een boek of wat dan ook in de publiciteit te treden. Met de MensenZoon Mee bleef echter wat met mij doen, het bleef me aanspreken ook nadat het manuscript af was. Daarnaast waren er mensen in mijn omgeving die me aanspoorden mijn schrijfwerk uit te brengen. Dus áls er een geschikt moment was om dat ook daadwerkelijk te doen, dan was het nu," vertelt de schrijver enigszins bedeesd.
Het boek is op dit moment nog niet overal verkrijgbaar en het aantal verkochte exemplaren schat Sloetjes dan ook niet hoger dan honderd. Bescheiden als hij is, weet hij niet hoe hoog de eerste oplage is. Binnen afzienbare tijd moet Met de MensenZoon Mee wel in de landelijk evangelische boekwinkels liggen.

POSITIEF
De reacties op de eerst verkochte boeken zijn positief. De schrijver krijgt vaak te horen dat zijn werk laagdrempelig is en in tegenstelling tot veel andere bijbelstudies, niet zo zwaar.
Door de eerste publicatie en de goede reacties hierop, lijkt de insteek van Sloetjes' schrijven iets veranderd: "Ik houd me nog steeds bezig met het bestuderen van de bijbel en met het schrijven hierover. Als ik daar nu mee bezig ben dan gebeurd dat alleen wel meer met het idee van mogelijke nieuwe publicaties."
Gevraagd naar de nieuwe ideeën voor een tweede boek begint Bennie Sloetjes een beetje mysterieus te glimlachen. Na lang nadenken komt er toch een antwoord: "Ik weet niet goed wat ik met deze vraag moet. Laat ik in ieder geval zeggen dat ik me met de bijbel en het schrijven blijf bezighouden. Ik denk dat het te vroeg is om hier al meer over te zeggen. Het uitbrengen van het eerste boek heeft me in ieder geval in geen enkel opzicht ontmoedigd en voor de rest zien we wel."


Recensie op de Bol-site

De keurig uitgevoerde paperback bevat een navertelling van het Lukas-evangelie, alsof je er zelf bij bent. Elk hoofdstuk in de bijbel vormt een hoofdstuk in het boek. De schrijver schrijft op het niveau van twaalf jaar en ouder. De tekst wordt in eigentijdse taal weergegeven. Vaak vindt er een parafrase van de tekst plaats, anders is de tekst toch te moeilijk. In een kleinere letter worden begrippen e.d. nader toegelicht, zodat een aantal personen en zaken beter tot hun recht komen. Elk hoofdstuk eindigt met enkele vragen die dienen om de hoofdzaken nog eens te bespreken en/of de betekenis voor de lezer aan te geven.

De titel van het boek wijst naar de weg die Jezus gegaan is van zijn geboorte tot zijn Hemelvaart. De schrijver komt uit de bijbelgetrouwe, evangelische richting. Deze uitgave is geschikt voor persoonlijk gebruik en voor gebruik in (jeugd)bijbelstudiegroepen. Verder kan deze uitgave naast de bijbel gelezen worden als een nadere toelichting, of als een hulpmiddel voor jongeren die de bijbel (nog) niet kennen. De opzet herinnert aan Het Boek.

(Biblion recensie, Drs. I.A. Kole)

 


EO-Visie

www.vergadering.nu