www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De zeven levens van de Protocollen van de Wijzen van Zion
prof. dr. Klaas A.D. Smelik
Uitgeverij Aspekt, Soesterberg
ISBN: 9789059114036
Prijs: 18,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Onder de naam De protocollen van de Wijzen van Zion waart al sinds het begin van de 20e eeuw een vervalst document door de wereld, bedoeld als bewijs dat er een Joods complot zou bestaan om de wereldheerschappij te verwerven. Hoewel het sinds lang duidelijk is dat het om een vervalsing gaat, steken de Protocollen tot in de huidige tijd de kop op, steeds weer in een andere, aangepaste vorm.
In De zeven levens van de Protocollen van de Wijzen van Zion volgt Prof. Dr. Smelik het spoor terug. Over het ontstaan van de Protocollen, over de motieven van de makers en verspreiders, over de historische context en over de steeds wisselende politieke rol die de Protocollen spelen. Zijn relaas volgt de zeven levens van de Protocollen, van het Rusland vr de revolutie via het Derde Rijk en het Midden-Oosten tot in de New Age. Een verhaal dat leest als een trein op basis van gedegen onderzoek. Een overtuigend antwoord op de vraag waarom er nog steeds mensen zijn die beweren dat deze vervalste documenten echt zijn, en waarom zij worden geloofd.


Prof. Dr. Klaas A.D. Smelik (Hilversum 1950) studeerde theologie, Semitische talen, oude geschiedenis en archeologie. In 1977 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1 oktober 2005 is hij voltijds verbonden aan de vakgroep Talen Culturen van het Nabije Oosten en Noord-Afrika van Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent voor de vakken Hebreeuws en Jodendom.


1. Christenen voor Israel - 1 april 2011 - www.christenenvoorisrael.nl  

De zeven levens van de Protocollen van de Wijzen van Zion

Boekrecensie door P.v.d.H.

Dit boek behoeft eigenlijk geen aanbeveling, want iedereen die maar iets op heeft met Isral en het Joodse volk moet dit lezen. Het geeft argumenten om eindelijk eens voorgoed af te rekenen met de leugens van het geschrift De Protocollen van de Wijzen van Zion.


Al een eeuw lang waart dit antisemitische, vervalste geschrift rond in de wereld. Het zou het bewijs bevatten voor het bestaan van een Joods complot om de wereldheerschappij te vestigen. Steeds steekt dit verhaal weer de kop op, vooral in islamitische landen, waar via de tv aan dit onderwerp zelfs langlopende soapseries zijn gewijd. Helaas worden deze leugens daar grif geloofd, hoewel deze al lang geleden ontmaskerd zijn. 


In tien hoofdstukken beschrijft prof. dr. Klaas Smelik, theoloog, historicus en kenner van de Semitische talen, op heldere wijze de gang van het geschrift door de jaren heen. Het ontstaan ervan, de tijd na de Russische revolutie, in het Westen, in het Derde Rijk, in het Midden-Oosten en in de new age. 


Correctie van de anti-Joodse propaganda blijft een bittere noodzaak in een tijd waarin het antisemitisme als nooit te voren woedt.

www.vergadering.nu