www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Gedreven door de Geest
Vijftigdagentijd
L.W. Smelt 
Boekencentrum
98 pag., Ä 11,90
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


Nadat je een tijd intensief bezig geweest bent met bijbel en geloof in een belijdenisgroep of in je bezinning in de veertigdagentijd, kun je in een gat vallen. Na een bloeiende lentetijd kan er een kurkdroge zomer komen. Je zou iets van het werk van de Geest willen ervaren, maar het is zo moeilijk om het bijbellezen en bidden vol te houden. Bovendien kun je gaandeweg meer vragen krijgen over het geloof. Bijvoorbeeld: Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij?
Dit boekje wil je stimuleren ook na Pasen telkens weer stil te worden voor God. Te bidden: Geest van hierboven, leer mij geloven, hopen, liefhebben door Uw kracht. De bijbel te lezen en erover na te denken.
De tijd tussen Pasen en Pinksteren kun je de vijftigdagentijd noemen. Die tijd is bij uitstek geschikt om je verlangen naar God te voeden. Je kunt het boekje persoonlijk gebruiken als dagboekje. Er staan vijftig overdenkingen in. Je kunt het ook samen met anderen op een (bijbel)kring lezen. Daarbij kun je de gespreksvragen aan het eind van elk hoofdstuk gebruiken.


1. Uitdaging - juni 2009 - www.uitdaging.nl
Soepel geschreven dagboekje dat prikkelt


Recensie door Rianne van der Molen


De eerste zonnestralen vallen op straat, de terrassen worden uitgezet en de parken stromen vol. Begin zomer lijkt het leven voor veel mensen een stuk gemakkelijker te worden. Juist in die periode is het extra moeilijk om tijd te nemen voor God. Om de Bijbel door te spitten, te bidden en meer van Hem te leren.

Hervormd predikant L.W. Smelt heeft met Gedreven door de Geest een boek geschreven voor de tijd tussen Pasen en Pinksteren, de zogeheten vijftigdagentijd.
Maar ook ver daarna is dit werkje meer dan interessant. Het mooi uitgegeven dagboekje heeft ook nog eens een handig formaat en kan zo zelfs gemakkelijk meegenomen worden naar terrassen en parken.

De aantrekkelijke buitenkant lijkt een soepel geschreven boekje voor jongeren en jongere ouderen te beloven. Dat klopt wel met de inhoud. Het is snel geschreven en prikkelt gelovige twijfelaars in hun denken. Gedreven door de Geest is opgedeeld in vijftig overdenkingen met voorgedrukt gebed. Na afloop van een paar hoofdstukken volgt een aantal gespreksvragen. Deze heldere opzet werkt goed. De schrijver weet meteen te interesseren, maar wacht nog even voordat hij echt de diepte in gaat. Alle hoofdstukjes zijn gericht op de Heilige Geest. Eerst nog wat algemeen, maar al snel wordt het iets complexer. De stukjes gaan over de relatie die wij als mensen met Hem hebben, de manier waarop Hij naar de aarde is gekomen en de verschillende wijzen waarop we Hem kunnen beleven.

Smelt neemt zijn lezers bij de hand. Hij laat hen Bijbelteksten ontdekken, geeft uitleg, laat ze zichzelf onderzoeken en prikkelt hen met stevige opmerkingen. Die probeert hij vanuit een overkoepelende liefde voor elkaar te plaatsen. Hij kaart de verschillen aan tussen de diverse kerkgemeenschappen, maar benadrukt steeds opnieuw dat we elkaar moeten accepteren. Dat het weinig zin heeft om ellenlang te discussiŽren over onderwerpen als volwassen- en kinderdoop. Wel zet hij zijn vraagtekens bij de huidige cultuur in sommige gemeenten.

Zo moeten we volgens de schrijver goed nadenken over profetieŽn. Niet alles wat gezegd wordt in de kerk, hoeft daadwerkelijk van God te komen. Als voorbeeld noemt hij een meisje dat via een profetie van een gemeentelid te horen kreeg dat ze
moest trouwen met de zoon van die bewuste vrouw. Dit soort profetieŽn hoeft natuurlijk niet altijd waar te zijn. Smelt zegt daarover: "Wanneer er geen toetsing van de profeten plaatsvindt, dan ligt machtsmisbruik op de loer. Dan gaan christenen zweven. Dan krijgen dwaalgeesten het voor het zeggen." Pittige taal. Maar wel iets om over na te denken. Daar geeft de schrijver de ruimte voor.

Hoewel hij zijn woorden soms stellig poneert, krijgt de lezer via de discussievragen de kans om alles wat hij zegt in twijfel te trekken. Die wisselingen tussen duidelijke meningen en open vragen pakt in Gedreven door de Geest erg goed uit. Het is een dagboekje dat niet alleen vlot en begrijpelijk is geschreven, maar ook echt verdieping geeft. Het verduidelijkt Bijbelteksten, zet sommige situaties in hun context en levert veel gespreksstof op.

www.vergadering.nu