www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Het goede leven
op Jezus gaan lijken in woord en daad
James Bryan Smith
Uitg. Gideon, 2023
312 blz, prijs € 22,50
Paperback
ISBN 9789060674697
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Geluk. Een goed leven. Wanneer heb je dat bereikt? Waar is het van afhankelijk? Welke rol spelen andere mensen daarin? Als je aan ouders vraagt wat zij wensen voor hun kinderen, is het antwoord steevast: geluk. Maar welke definitie van geluk geef je hun mee? Wanneer kun je zeggen dat het leven goed is?
Wij mensen zijn gelukzoekers. De Here Jezus houdt ons in de Bergrede voor: 'Zoek eerst het koninkrijk van God, en zijn gerechtigheid, en al het andere ontvang je bovendien!'. Maar is dat ook de weg die wij gaan richting het geluk? James Bryan Smith laat ons zien hoe wij aan de hand van de Bergrede in woord en daad meer op de Here Jezus kunnen gaan lijken.
God is goed
God leren kennen zoals Jezus Hem openbaart
James Bryan Smith
Uitg. Gideon,2012
264 blz, prijs € 15,95
Paperback
ISBN 9789060679753
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

We hebben allemaal onze eigen gedachten over God, over hoe Hij is en wat Hij zou moeten doen. Die gedachten zijn gevormd door wat wij hebben meegekregen over Hem, en wat wij van Hem wel of niet hebben ervaren. James Bryan Smith noemt dat onze verhalen over God. Hij gelooft dat die verhalen niet alleen bepalen wie we zijn, maar ook hoe we leven. Maar kloppen onze verhalen en gedachten ook? Is God werkelijk zoals wij denken dat Hij is?

Jezus zei ooit: 'Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.' Dit boek nodigt je uit om God te leren kennen zoals Jezus Hem openbaart. Je gaat ontdekken wat het betekent dat God goed is, dat Hij liefde is, betrouwbaar, vrijgevig, heilig, en zelfopofferend. Wanneer je Hem zo leert kennen, zullen je gedachten over Hem veranderen, zul je groeien in discipelschap, en zul je meer gaan worden als Jezus.

James Bryan Smith is professor in de theologie aan de Friends University in Wichita, in de staat Kansas. Hij is één van de oprichters van Renovaré, een organisatie die kerken helpt mensen te maken tot discipelen van Jezus. God is goed is het eerste deel van de serie Worden als Jezus.


1. -  22 mei 2023 - https://libris.nl/westerhofboeken-jufferenwal/

Het goede leven

Boekrecensie door Jenno Sijtsma

Dit is het tweede deel in de serie met de gelijknamige titel. 

Het eerste deel, God is goed, heeft op mij diepe indruk gemaakt. Dat heeft te maken met de manier waarop de auteur, die predikant is, vertelt over het geloven en God leren kennen zoals Jezus Hem openbaart. Het is vanuit zijn eigen beleving in geloof en leven en dat raakt niet alleen je verstand, maar het geeft je een diep gevoel van verwondering en bewondering zoals hij het geloof beschrijft en beleeft. Toen hun eerste kindje bijna geboren zou worden, kregen ze de boodschap dat het naar alle waarschijnlijkheid niet levend ter wereld zou komen vanwege een zeldzame chromosoomafwijking. Dat betekende dat ze allerlei opmerkingen te verwerken kregen, wie daar de schuld aan had en ook dat sommige kindjes te kostbaar zouden zijn voor deze wereld. Gelukkig leerden ze dat Jezus er totaal anders over dacht en denkt en dat we niet weten waarom God zo oordeelt of dingen laat gebeuren die voor ons heel erg zijn.

Ik moet hier denken aan wat Okke Jager een keer tegen mij zei:” God wil het kwaad, ziekte en dood niet, Hij wil het leven alleen maar”. James en zijn vrouw beseften dat Gods voorzienigheid ons begrip te boven gaat. Ook toen het dochtertje amper twee jaar jong overleed was het hun tot een zegen dat te geloven. Het was op een dag dat hij zich had teruggetrokken en tegen God zei: ”Misschien was het wel beter geweest als ze nooit geboren was.” Op datzelfde moment ervoer hij de stem van zijn dochtertje: ”Papa, dat mag je nooit zeggen. Als ik nooit geboren was, zou ik hier nu niet zijn en ik ben hier in de hemel heel gelukkig.” Dat is nu bijna 25 jaar geleden en nog steeds ervaart hij dat hij meer geleden heeft door de beproevingen die hij kennelijk moest meemaken dan door zijn successen. En hij beseft dat God goed is; altijd is God goed!

Vanuit deze basis gaat hij dieper in op hoe je God beter kunt leren kennen. Elk van de negen hoofdstukken geeft een duidelijke aanwijzing daartoe. Ik noem u een paar: zorg voor goede nachtrust, houd stille tijd, tel je zegeningen, lees elke dag een stuk in de Bijbel en besteed veel tijd aan Bijbelstudie, ontdek de kracht van alleen zijn en vermijd haast. Zo doende zul je ontdekken dat de Geest in en door je gaat werken en je langzaam maar zeker een ander mens, een nieuwe schepping gaat worden, ook een andere manier van leven en beleven.

 
In het tweede boek, Het goede leven, staat de Bergrede centraal. Smith geeft allerlei aanwijzingen die de lezer willen helpen de woorden van Jezus over dingen als boosheid, begeerte, bedrog, bezorgdheid, trots en het veroordelen van anderen te begrijpen en toe te passen in je leven. Alleen in het volgen van Jezus en zijn woorden ligt ons leven. Gods liefste bezigheid om zo te zeggen is zijn liefde voor en het redden van mensen. Zo is door de komst en het sterven en opstaan van Jezus God aanwezig; Jezus ís het Koninkrijk van God. Wie volgeling van Jezus wil worden, leeft dus al in dat onwankelbare Koninkrijk; die mens mag beseffen dat Christus in Hem woont en wil werken. Dat vraagt om vertrouwen en overgave, en dat is denk ik niet de sterkste eigenschap van veel mensen. Het kost heel veel tijd en is een leerproces, waarin je door Woord en Geest gaat groeien. Uitvoerig besteedt de auteur aandacht aan het roddelen, een kwaal waar we naast het oordelen vaak veel tijd aan kwijt zijn. De meesten van ons weten heus wel wat roddel precies is en wanneer wij of iemand anders zich er schuldig aan maakt. Probeer maar eens een dag zonder roddel te leven en als je daarin slaagt, zo weet Smith, zul je ontdekken dat je zonder roddel kunt leven. 

Ook in dit tweede deel vertelt deze dominee – hij is inmiddels al jaren hoogleraar – over een verkeerde houding van hem in de opvoeding van zijn zoontje. Dat hij dat ruiterlijk beleefde, zijn zoontje excuses aanbood en hem vertelde dat wat er ook mocht gebeuren hij als een vader altijd naast hem zou staan, is je geloof in praktijk brengen. Dat te ervaren is het besef beleven dat de Heilige Geest in je werkt. Zo ga je meer op Christus lijken, ook en juist door je gedrag. 

Bijna aan het eind lees ik van een derde boek, dat onder de titel 'In goed gezelschap' nog niet verkrijgbaar is. Voor mij mag dat spoedig verschijnen, want ik vind deze twee boeken een aanwinst om alleen of samen in een groep te lezen en te bespreken. Om de prijs hoeft u het zeker niet te laten! Rest te vermelden dat elk boek aan het eind een Studiehandleiding voor groepen bevat.

www.vergadering.nu