www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Joden hebben Jezus niet nodig
En andere misvattingen
A. Snyder
Uitg. Het Zoeklicht, Doorn, 2019
In samenwerking met IsraŽl en de Bijbel
132 paginaís, Ä 9,95
ISBN: 9789064512919
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Joden hebben Jezus niet nodig is een vurig pleidooi voor Joden om Jezus als hun Messias aan te nemen en voor christenen om Hem als Messias te verkondigen.
Dit boek gaat in tegen de meest gehoorde opvattingen waarom Joden Jezus niet nodig zouden hebben, zoals:
- Joden zijn al gered, omdat ze Gods uitverkoren volk zijn
- Gods verbonden met Abraham en Mozes volstaan
- Heel IsraŽl zal uiteindelijk toch gered worden
- Evangelisatie onder Joden is een aanval op het JudaÔsme
- De Holocaust heeft evangelieverkondiging onder Joodse mensen onmogelijk gemaakt
Het boek is een overtuigende oproep in Jezus te geloven en anderen uit te nodigen hetzelfde te doen. Ieder die het nodig heeft weer herinnerd te worden aan Gods genade en de noodzaak tot evangelieverkondiging, zal geraakt en gemotiveerd worden door dit boek.
Avi Snyder is geboren en getogen in een traditioneel Joods gezin in New York. Hij kwam in 1977 tot geloof in Jezus en sinds 1978 is hij werkzaam voor Jews for Jesus.


1. - 19 december 2019 - www.uitdaging.nl 

Waarom kennen Joden de Here Jezus niet?

Recensie door Marco van Putten

De meeste christenen erkennen IsraŽls plaats in het Oude Testament. Maar daarna houdt het vaak op en gaat de aandacht naar de gemeenschap van de Here Jezus. De noodzaak van zending onder de Joden wordt gemist of zelfs ontkent. Avi Snyder wil met zijn boek ĎJoden hebben Jezus niet nodigí laten zien wat de ernst is van misvattingen daarover. Hoe heeft hij dat gedaan?


De auteur
Avi Snyder kwam vanuit een traditioneel Joods gezin in New York tot geloof in de Here Jezus en ging vervolgens Theologie (Missiologie) studeren. Tijdens zijn studie werd hij, samen met zijn vrouw Ruth, werkzaam bij Jews for Jesus (een Amerikaanse zendingsorganisatie gericht op IsraŽl). Tegenwoordig is hij bij die organisatie directeur voor Europa en Rusland en wonen ze in Budapest. Avi bevestigt dat de Here Jezus de enige Weg tot God is. Hij ziet dat ook bevestigt als algemeen gegeven in zijn vele ontmoetingen met allerlei mensen.

Boekananlyse
Het boek is een vurig pleidooi voor het standpunt dat Joden de Here Jezus als Messias moeten aannemen en dat christenen Hem aan hen als de Messias verkondigen. Daarom bestrijdt hij daarin de belangrijkste misvattingen daarover. Hij opent zijn boek met een Voorwoord geschreven door een vriend van Avi. Vervolgens geeft Avi een inleiding. Daarna volgen 20 hoofdstukken waar hij op het onderwerp ingaat. Het boek heeft drie delen: 1. Wat zegt de Bijbel? (H1-2); Wat zijn de misvattingen? (H3-18); 3. Wat zijn de echte redenen om geen zending te doen? (H19-20). De meeste aandacht besteedt hij aan de misvattingen dat Joden sowieso gered zullen worden omdat ze Gods volk zijn en dat ze niet geoordeeld worden over het niet kennen van de Here Jezus. De hoofdstukken zijn kort (meestal 4 paginaís). Hij sluit het boek af met een Nawoord en een Dankwoord. De Bijbelcitaten komen uit de HSV.

Belang
Het boek is niet alleen van belang voor christenen, maar toont ook hoe Joden over zichzelf, de Here Jezus en christenen denken. Avi vindt het bedroevend dat beiden zijden (Joden en christenen) afstand van elkaar bewaren, terwijl ze elkaar tot zegen zouden moeten zijn. Juist het Nieuwe Testament wijst de Weg naar speciaal heil voor IsraŽl. Dat niet aan de Joden bekend maken is de vijand van hun redding. Die vijandigheid zou in de toekomst verder gaan toenemen.

Evaluatie
In dit door diversen aanbevolen boek wordt de topprioriteit van het Nieuwe Verbond behandeld: IsraŽls herstel. Dat kan niet afdwongen worden, maar elke bijdrage moet worden benut. Volgens Snyder worden Joden geen christen, maar treden ze toe tot Messiaans JudaÔsme. Dat is echter een mening, geen regel. Het kenschetst zijn zendingswerk. Dit boek heeft kleine letters. Een hoge informatiedichtheid dus per pagina. Het is daarom een gemis dat er geen register is opgenomen. Dit boek is een aanrader.

www.vergadering.nu