www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Gids voor de laatste dagen
Reinier Sonneveld
Buijten & Schipperheijn Motief.
ISBN 9789058819871
192 pagina's
prijs € 15,99.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Onlangs werd de beruchte Doemdagklok verschoven naar 2 voor 12. Zo dichtbij is het einde van de wereld, volgens een groep experts. Veel mensen maken zich inderdaad zorgen over de toekomst. Welke kant gaat het op? Is er hoop?
Gids voor de laatste dagen laat grote lijnen zien: hoe de hedendaagse technieken zich ontwikkelen en in welke richting onze cultuur beweegt. Veel wetenschappelijke inzichten komen langs, evenals diepzinnige verhalen uit de Bijbel die verrassend actueel blijken.

Veel huidige ontwikkelingen ontsporen, maar Gids voor de laatste dagen laat zien waarop je kunt hopen en wat dat betekent voor je leven vandaag.
Toegevoegd zijn creatieve aanwijzingen voor tien inspirerende gesprekken.


1. - november 2019 - www.uitdaging.nl 

Gids voor de laatste dagen

Recensie door de redactie Uitdaging

Allemaal dingen waarover we ons (grote) zorgen kunnen maken. Is dan de eindtijd echt aangebroken? Over deze onderwerpen gaat ‘Gids voor de laatste dagen’ van Reinier Sonneveld. Deze auteur is bekend van boeken als ‘Het goede leven’ en ‘De stilte van God.’

Boekrecensie door Jacco Stijkel

Kanttekening door Harry Sleijster

Sonneveld is een vlot schrijver die je zomaar meesleept in zijn verhaal. Maar let wel even op.
De recensie waarschuwt ervoor dat dit boek je op het verkeerde been zet. Ja, dat doen meer boeken van Sonneveld.

Hij gelooft namelijk zelf helemaal niet in een eindtijd in deze tijd. "Sonneveld wijst deze benadering juist expliciet af." Het gaat heel nuchter over de theologieën, over privacy en veiligheid. Nee, niet de vrede en veiligheid uit de eindtijd.

Het boek gaat over nú. Nú is het Koninkrijk. Uiteraard legt Sonneveld veel nadruk op de liefde van God, want... in de eschatologie worden toekomst en het hier en nu niet verbonden, volgens Sonneveld dan. 

Recensent en Sonneveld willen niet in de valkuil van Hal Lindsey of het boek Wake Up vallen. Dat vinden ze te speculatief. Hoogstwaarschijnlijk hebben de beide heren die boeken niet eens gelezen.

Verder gaat de recensent ook nog zeker niet in alles met hem mee, dus wat is er eigenlijk wel goed in dit boek. Ja, Sonneveld schuurt bij een aantal onderwerpen, maar ook daar heeft hij blijkbaar een eigen interpretatie over Jona, Verzoeking in de woestijn en de hel...

 

Zijn nieuwste boek is ‘Gids voor de laatste dagen’. Deze titel kan je op het verkeerde been zetten, wie een ‘spoorboekje voor de eindtijd’ verwacht komt bedrogen uit. Sonneveld wijst deze benadering juist expliciet af. Ik zie de gids in dit boek meer als een reisleider die vergezichten toont en helpt om deze te interpreteren. Sonneveld toont vergezichten uit de hedendaagse cultuur en uit de theologie.

Het eerste deel van het boek staat in het teken van de ontwikkelingen in de theologie en hoe onze cultuur zich ontwikkeld. En ook hoe deze op elkaar ingrijpen: denk aan de verhouding privacy en veiligheid. In het tweede deel,  theologisch van aard, gaat het over wie Jezus is, menselijke vrijheid en het interpreteren van Bijbelse toekomstvisioenen.

Sonneveld richt zich met name op het nu: waar iets van Jezus ontstaat, waar het Koninkrijk van God gebeurt; daar kunnen we al iets van de vernieuwde aarde proeven.

Datzelfde geldt voor Gods oordeel daar waar Gods wil doordringt in onze wereld. Ik vind de nadruk die Sonneveld legt op de liefde van God en hoe dat onze als gelovigen inspireert om het goede te doen mooi. Juist omdat in de eschatologie de toekomst en het hier en nu niet met elkaar verbonden wordt. Alleen in de ‘Gids voor de laatste dagen’ is die toekomst te summier.

Sonneveld wijdt een hoofdstuk aan bekende gedeelten over de eindtijd, maar zijn uitleg is heel summier en nogal algemeen. Misschien heb ik het mis, maar ik proef de huiver om deze gedeelten echt uit te leggen om maar niet in de valkuil van Hal Lindsey of de schrijvers van het boek Wake Up te vallen met hun behoorlijk speculatieve maar ook zeer stellig gebrachte eindtijdscenario’s. En dat vind ik jammer want Sonneveld kan wel schuren als het gaat om zijn interpretatie van Jona, de verzoeking in de woestijn van Jezus en zijn gedachten over de hel.

Ik ga zeker niet alles met hem mee, maar ik veerde wel op; werd aan het denken gezet. Helaas is dat lang niet overal het geval in het boek. Meer samenhang tussen deel 1 en 2 van het boek had geholpen. Het boek beklijft niet, zoals bijvoorbeeld wel ‘De stilte van God’ deed. Ik weet: dit is een zeer subjectief oordeel. En als ik de achterban van Uitdaging mag inschatten denk ik dat de veel lezers zich thuis voelen bij een theologie over de eindtijd die concreter spreekt over de komst van de antichrist, de wederkomst, Israël enzovoorts.

Wie eens met andere ogen naar de eindtijd wil kijken, kan in ‘Gids voor de laatste dagen’ iets voor zijn of haar gading vinden. Het is goed geschreven en daardoor prettig leesbaar, dat moet zeker ook gezegd worden.


Lees meer over de nieuwe leringen van Reinier Sonneveld in deze recensies:

 https://vergadering.nu/boeksonneveld-het-vergeten-evangelie.htm

 https://vergadering.nu/boeksonneveld-de-stilte-van-god.htm


Sonneveld volgt ook N.T. Wright's theologie op het punt van Christ Victor, maar tevens ontwijkt hij dezelfde onderwerpen als NTW doet, zoals geen toekomst voor Israel, geen herstel van Israel in het land na Jezus' wederkomst. Meer over N.T.Wright's leer, klik hier...

 www.vergadering.nu