www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


Zittend aan de voeten van rabbi Jezus
Wat leerden Zijn Joodse discipelen van de Heer Jezus?
Ann Spangler en Lois Tverberg

ISBN: 9789082384093
Uitgeverij Toetssteen
224 blz.
€ 17,97
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Leerlingen aan de voeten van hun Meester
Hoe zou het zijn als je bijna tweeduizend jaar terug in de tijd zou kunnen reizen om aan de voeten van Jezus te zitten samen met Zijn discipelen? Hoe was de Joodse cultuur in die tijd en hoe sloten de lessen en gelijkenissen van Jezus daarbij aan? In ‘Zittend aan de voeten van rabbi Jezus’ maakt u een fascinerende reis in de tijd van Jezus die u nieuwe inzichten en inspiratie oplevert. Ann Spangler en Lois Tverberg geven een kleurrijke beschrijving van die wereld met hun feesten, gebeden en discussies tussen rabbi’s. De gelijkenissen van de Heer Jezus schokten en verrasten Zijn Joodse toehoorders. De uitleg in de context van die tijd en cultuur levert rijke inzichten op. Het boek verdiept de wortels van het christelijk geloof en helpt u om de rijkdom en eenheid van de Bijbel beter te begrijpen.
Meer op http://toetssteen-boeken.nl... (o.a. inkijkexemplaar)


3. - december 2017 - www.uitdaging.nl 

Zittend aan de voeten van rabbi

Recensie door Jacco Stijkel

Jezus’ is een verfrissend boek. Natuurlijk, er zijn de afgelopen tijd veel meer boeken verschenen over de joodse leefwereld in de eerste eeuw en die ingingen op het joodszijn van Jezus, maar dit boek van Tverbeg en Spangler is het  meest toegankelijke boek die ik over dit onderwerp tot nu toe ben tegengekomen. De kracht van het boek zit ém erin dat de auteurs de degelijkheid van onderzoek combineren met praktische lessen voor de christen van vandaag. Doordat
Spangler en Tverberg ook ingaan op hun eigen zoektocht naar rabbi Jezus, nemen ze je als lezer mee op hun vergezichten en ontdekkingen.

Door de fijne schrijfstijl, blijf je dit boek ook lezen. Vooral mooi vind ik dat de auteurs schrijven dat wij er ‘dankbaar voor zijn hoe God door het Joodse volk heeft gewerkt maar we moeten het jodendom op zich niet idealiseren’. Dit is in mijn
ogen de juiste balans en voorkomt doorslaan. Het hele boek is van deze balans doordrenkt. Het doel van dit boek is dat doordat je de Joodse leefwereld van de tijd van Jezus beter leert kennen en daardoor de woorden van Jezus beter leert begrijpen. Met als uiteindelijke doel om de Heiland zelf beter te leren begrijpen en kennen. De auteurs doen dat aan de hand van verschillende onderwerpen, zoals discipelschap, bidden, de feesten en het Koninkrijk van God. 

De hoofdstukken zijn compact en geven veel achtergrondinformatie. Continu worden er verbindingen gelegd met de Bijbel en wordt er gezocht naar praktische toepassingen. Doordat elk hoofdstuk eindigt met een aantal vragen, word je ook aan het denken én aan het werk gezet. Dit maakt het boek niet alleen geschikt voor persoonlijke Bijbelstudie maar  ook voor kringwerk.

Zeker voor wie nog niet zo bekend is met het jodendom en de tijd van Jezus, is dit een heerlijk boek om in te grasduinen. Nieuw licht zal vallen op bekende passages als psalm 23 en gelijkenissen. Maar ook komt het handelen van Jezus ons soms wat raadselachtig over, terwijl we het goed kunnen plaatsen als we wat kennis hebben van de cultuur van toen. Ook voor wie wel al het nodige weet over het jodendom, zal met plezier dit boek lezen. Zelf vind ik bijvoorbeeld het hoofdstuk over het Koninkrijk van God sterk. Juist omdat daar weer die balans in is te vinden: niet alleen een toekomstgericht koninkrijk dat ons passief kan maken en ook niet de illusie dat wij het koninkrijk moeten bouwen. Maar dat het gaat over een genadige God en gehoorzame volgelingen.

In het boek laten Spangler en Tverberg duidelijk zien waar zij hun ideeën en informatie vandaan hebben. Moeilijkere begrippen worden in kaders uitgelegd. Bovendien is er achterin het boek een verklarende woordenlijst. Dat maakt dat ‘Zittend aan de voeten van rabbi Jezus’ een uitstekend boek is voor iedereen die meer wil weten over de joodse achtergronden van de Heer, en vooral ook voor hen die meer werk willen maken om een gehoorzame volgeling van Jezus te zijn. Want daar roept het boek tot op.


2. Biblion - 7 oktober 2017 - www.deboekensalon.nl

Zittend aan de voeten van rabbi Jezus

Boekrecensie door Jenno Sijtsma1. Jules Isaac Stichting - 2017 - https://julesisaacstichting.org/...

Zittend aan de voeten van rabbi Jezus

Ann Spangler en Lois Tverberg ‘Zittend aan de voeten van rabbi Jezus’ – Wat leerden Zijn Joodse discipelen van de Heer Jezus?

Door: Ds. R.R. Maathuis (Werkendam)

Na de boeken ‘Wandelen in het stof van rabbi Jezus’ (Lois Tverberg) en ‘Luisteren naar de taal van de Bijbel’ (Lois Tverberg en Bruce Okkema), heeft uitgeverij Toetssteen ons wederom een grote dienst bewezen door het boek ‘Zittend aan de voeten van rabbi Jezus’ uit te geven. Het boek neemt ons rijkelijk mee in de joodse achtergronden van de evangeliën...

Kanttekening door Harry Sleijster
De opmerking links duidt niet op een misvatting van de auteurs, maar op de vervangingstheologie die opspeelt bij de recensent.

...Een ander minpunt is het herhalen van de misvatting dat Pinksteren ‘de geboorte van de christelijke kerk’ is (hoofdstuk 9). Natuurlijk, door de Heilige Geest gaat het Evangelie over de grenzen van het joodse land de wereld in en kunnen heidenen tot het geloof in de Messias komen. Maar ‘Sjavoeot’ in Handelingen 2 (Pinksteren) laat in de eerste plaats zien wat het nieuwe verbond met Israël inhoudt. Nadat Jezus in Lucas 22 over het nieuwe verbond in Zijn bloed heeft gesproken, wordt met Pinksteren zichtbaar wat dat nieuwe verbond belooft: de wet van God wordt in de harten van Israël geschre­ven en zo klaargemaakt om in het volmaakte Beloofde Land, in het Koninkrijk te leven....
Lees verder...


www.vergadering.nu