www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Job
Troostboek voor IsraŽl
G.A. van der Spek-Begemann
Uitgeverij Groen, Heerenveen
ISBN: 9789088970047
133 blz.
Prijs: Ä 12,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Job is vroom en oprecht en toch overkomt juist hem veel ellende. Daar berust Job niet in. Hij spreekt God aan op Zijn gerechtigheid. Als God zich tenslotte naar hem overbuigt, wordt Job met zijn kritiek op Gods beleid rechtgezet. Tegenover de theologie van zijn vrienden wordt hij in het gelijk gesteld.

De auteur van Job troostboek voor Israel ziet het levensverhaal van Job als een profetische belichting van Israels geschiedenis. In zes hoofdstukken bespreekt zij de inhoud van het bijbelboek, waarbij ze onder meer aandacht besteedt aan de rol van satan en de tegenstand in de voortgang van de geschiedenis van het komende vrederijk. In het slothoofdstuk gaat zij na hoe in de geschiedenis van de theologie over Job is gesproken.

G.A. van der Spek-Begemann studeerde onder andere filosofie in Amsterdam en theologie in Utrecht. Ze was actief in het onderwijs en in de catechese. Daarnaast schreef ze tal van artikelen voor kranten en tijdschriften, voornamelijk over de verhouding tussen kerk en Israel.


1. Israel Aktueel - 1 juni 2011 - www.nd.nl of www.refdag.nl 


Job, troostboek voor IsraŽl

Recensie door J. de Vreugd


Dit boek is een sterk gewijzigde herdruk van een boek dat eerder verscheen in 1991. De schrijfster ziet in het boek Job een profetische belichting van de geschiedenis van IsraŽl. 


Job staat voor IsraŽl; de lijdensgeschiedenis van Job is de lijdensgeschiedenis van IsraŽl; de worsteling van Job met God is de worsteling van IsraŽl met zijn God; de overgave van Job aan God is de overgave van IsraŽl aan God. Daarbij bestrijkt de levensgeschiedenis van Job de hele geschiedenis van IsraŽl, tot en met de situatie van de shalom in het Messiaanse vrederijk.


De drie vrienden die Job in zijn ellende opzoeken en hem kapittelen, staan voor de volkeren te midden waarvan IsraŽl leeft en lijdt en beschimpt wordt; de vierde vriend Elihu staat voor de kerk, die een ambivalente positie ten aanzien van IsraŽl inneemt: als 'jongere broeder' wijst Elihu vooruit naar de kerk in haar verbondenheid met IsraŽl; als 'pedante betweter' wijst hij vooruit naar de hoogmoedige kerk, die IsraŽl de les wil leren. 


Deze benadering van het boek Job is nogal afwijkend van de gebruikelijke exegese, die 'Job' vooral ziet en interpreteert als een voorbeeld van de zogenoemde wijsheidsliteratuur.


Ik moet zeggen dat voor mij al lezende de argumentatie voor een profetisch verstaan van dit boek steeds sterker ging leven. Diepgravende beschouwingen over onder andere God, de satan en Job, Job en de theologie, en de Joodse Messiasverwachting en de concrete verwachting van het Messiaanse rijk en hoe daar in de christelijke theologie mee omgegaan is en wordt, maken dit boek extra waardevol.


Door heel het boek heen klinkt het appel aan christenen en kerken zich bewust te zijn van de bijzondere positie van IsraŽl in de geschiedenis van God. Voor ieder die de relatie van IsraŽl en de kerk ter harte gaat en die zoekt naar herijking van de theologie in de ontmoeting met IsraŽl en de Joodse bronnen van ons christelijk geloof, is dit boek wat mij betreft verplichte literatuur. Van harte aanbevolen dus.

www.vergadering.nu