www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Verborgen werkelijkheid
Over hemel, hel, engelen en duivelen
R.C. Sproul
131 blz.
9789033633287
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 2012
17,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Over hemel, hel, engelen en duivelen
De Bijbel spreekt over hemel, hel, engelen en duivelen. Ze maken deel uit van en onzichtbare, geestelijke werkelijkheid. Het bestaan van deze verborgen werkelijkheid is iets wat wij vaak moeilijk kunnen begrijpen. Over het bestaan van de hel woedt al enige tijd een felle discussie. Er is een tendens om de onaangename kanten van de Bijbelse boodschap weg te poetsen. Dit boek geeft een voluit Bijbelse uitleg over de geestelijke wezens en plaatsen die in de Bijbel voorkomen en laat de grote impact zien die zij hebben op ons dagelijks leven.
 


1. De Oogst / Habakuk - december 2012 - www.totheildesvolks.nl/nl/de-oogst | www.habakuk.nuEngelen en duivelenRecensie door Pieter de Boer


In de lucht om ons heen bevinden zich miljoenen entiteiten. Zouden we die met het blote oog zien, dan zouden we verstarren van angst. Het zijn zogenaamde microben die je alleen met een microscoop kunt zien. De meeste mensen twijfelen niet aan het bestaan van deze organismen. Vreemd is dat velen niet geloven in engelen, alleen omdat we die meestal niet kunnen zien.


Toch staat de Bijbel vol van verhalen over engelen en duivelen. Daarover gaat het boek 'Verborgen werkelijkheid'. Engelen staan hoger dan mensen, maar mogen niet worden aanbeden. Het zijn machtige dienaren van God. Zij werden als eerste wetshandhavers ingezet, zij droegen het zwaard om het paradijs te bewaken. Ook worden ze ingezet om Zijn kinderen te beschermen en hebben ze een taak in het onderhouden van schepping.


Duivelen zijn eveneens machtiger dan mensen, maar niet almachtig. We moeten de duivel niet onderschatten, maar mogen hem evenmin goddelijke krachten toekennen. Sproul laat aan de hand van vele bijbelteksten zien dat we onze ogen moeten openen voor deze verborgen werkelijkheid. 


Ook besteedt hij in zijn boek veel aandacht aan de hel en het oordeel. Het woord oordeel komt van het Griekse woord 'krisis', waar ons woord crisis van is afgeleid. Hij wijst erop dat de grootste crisis voor de wereld nog moet komen: het laatste oordeel. Dan zal God rechtspreken in overeenstemming met Zijn heiligheid en volmaakte rechtvaardigheid. Sproul schreef een boeiend en leerzaam boekje, dat goed gebruikt kan worden voor persoonlijke bijbelstudie.


www.vergadering.nu