www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

4 RECENSIES


Het gat in ons evangelie
Wat vraagt God van ons in de strijd tegen armoede?
Richard Stearns
uitg, Gideon, Hoornaar, 2011
ISBN 9789060675298
386 blz.; € 19,95.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Wat verwacht God van ons? Gaat het in ons geloof om kerkgang, bijbelstudie en het vermijden van ernstige zonden, of verwacht God meer van ons? Hebben wij Gods hele evangelie aangenomen of zit er een gat in ons evangelie?
Een aantal jaar geleden moest Richard Stearns die vragen eerlijk onder ogen zien. In een lemen hut in Oeganda luisterde hij naar het ontroerende verhaal van een jonge wees. Hij hoorde het aan en begreep dat het evangelie zonder zorg voor de armen niet compleet is. Hij begon de Bijbel te bestuderen, en de statistieken over welvaart en armoede; hij las en herlas de woorden van Jezus, en ontdekte dat de werkelijke boodschap van het evangelie veel verder gaat dan onze redding alleen.
In Het gat in ons evangelie doet hij verslag van zijn persoonlijke zoektocht en roept hij ons op indringende wijze op om geloof een zaak van hart, hoofd én handen te maken. De tijd dringt… niet alleen voor de miljoenen armen, maar ook voor ons!


4. - De Band – maart 2012 - www.filadelfia-zending.nl 

Het gat in ons evangelie

Recensie door Barend Verkerk

Het valt niet mee om het begin te vinden van dit boek: het echte lezen vangt aan op pagina 39, tenzij je vooraf al wilt weten wat er zoal aan aanbevelingen, voorwoord, dankwoord, inleiding en proloog geschreven is. Maar vooruit, dat mag je zelf beslissen. Wel had ik na het lezen daarvan al een beetje door waar het over gaat. En ik moet eerlijk zeggen, het is geen nieuws meer. Want dat wat Richard Stearns beschrijft vanuit zijn positie als directeur van World Vision, staat ten eerste elke dag in de krant (zonder oplossingen) en ten tweede op talloze plaatsen in de Bijbel (met oplossingen).

Wat hij probeert duidelijk te maken met voorbeelden, verhalen en statistieken is dat de christenen van de westerse wereld zich verstoppen achter een godsdienstige facade van mooie kerkdiensten en pogingen om mensen te bekeren tot een krachteloos christendom, zonder acht te slaan op een enorm hiaat in het evangelie dat ze verkondigen. Alsof het alleen gaat om bekering, aanbidding en in de hemel komen. De schrijver heeft dat zoals hij beschrijft natuurlijk aan den lijve ervaren, vooral toen hij als leider van World Vision letterlijk in aanraking kwam met de armoede in de wereld. Ik denk dat we allemaal wel weten waar het om gaat: hij probeert niet te zeggen dat je gered wordt door goede werken, maar wel dat het geloof zonder die werken een dood geloof is.

Hopelijk is het Amerikaanse welvaartsevangelie nog niet zo volkomen overgewaaid naar Europa (Nederland?) dat we ongevoelig zijn voor de boodschap van dit boek. Laten we het maar gaan lezen, op ons in laten werken en er aan beginnen om het gat te dichten. Elk 'schepje' helpt. Te lang hebben we ons beperkt tot woorden in plaats van daden!


3. De Oogst / Habakuk - januari 2012 - www.totheildesvolks.nl/nl/de-oogst | www.habakuk.nu

Het GAT in ons Evangelie

Recensie door Pieter de Boer

Ooit knipte een medestudent van Stearns alle verzen uit de Bijbel die gaan over armoede en rechtvaardigheid. Dat zijn er zo’n 2.000 van de 31.000. Wat hij overhield was een Bijbel met een gat erin – de titel van dit confronterende boek. De auteur, nu directeur van World Vision, legt een verband tussen de huidige voedselcrisis en de ruiter op het zwarte paard (Op. 6:5). Elke 5 seconden sterft er een kind door een aan honger gerelateerde aandoening, dat zijn er 17.000 per dag! Waarom laten deze cijfers ons als steenrijke christenen in het Westen onverschillig en lijken we het erger te vinden als er in Luik enkele kinderen omkomen tijdens een aanslag?

VERKONDIG HET EVANGELIE
In dit boek drukt Stearns ons – weliswaar met een grote dosis humor – heel hard met de neus op de feiten. Wij moeten niet denken dat Sodom is omgekeerd vanwege hun seksuele uitspattingen; lees maar wat er in Ezechiël 16 staat: ‘In trots, overdaad en zorgeloze rust leefde zij met haar dochters zonder de ellendige en de arme te ondersteunen.’ Niets doen aan armoede is een grote zonde van nalatigheid, die ons op de oordeelsdag zwaar zal opbreken. Stearns geeft een aantal handreikingen om het gat te dichten, bijvoorbeeld door te investeren in microkrediet en het schrijven van brieven naar regeringsleiders. Zijn boodschap is: ‘Verkondig het Evangelie, desnoods met woorden.’ Gebruik niet alleen uw rijkdom, maar ook uw tijd en talenten om de ongelijkheid tussen arm en rijk aan te pakken. Gaat u de uitdaging aan?


2. - 6 januari 2012 - www.rd.nl 

Geloof moet zichtbaar zijn in hulp aan armen


Boekrecensie door Ds. G. Herwig 

Tota Scriptura! Heel de Schrift! We belijden het graag. Maar kómt ook heel de Schrift in ons persoonlijk leven en in de gereformeerde gezindte aan het woord? „Hebben wij Gods hele evangelie aangenomen of zit er een gat in ons evangelie?”
Die laatste vraag stelt Richard Stearns in zijn boek ”Het gat in ons evangelie”, dat als ondertitel heeft: „Wat vraagt God van ons, in de strijd tegen armoede?”

Richard Stearns, directeur van de Amerikaanse afdeling van de christelijke ontwikkelingsorganisatie World Vision, schreef een confronterend boek. Hij probeert te peilen wat God nu werkelijk van ons verwacht. Hij onderbouwt zijn betoog met de stelling: „Wie beweert te geloven in Jezus Christus als zijn of haar persoonlijke Zaligmaker wordt geroepen dat zichtbaar te maken.” Hij concentreert dat zichtbaar maken op de problematiek van de armoede.

Pijnlijk
’t Is best pijnlijk om de vraag gesteld te krijgen welk ”goede nieuws” christenen hebben gebracht aan de 3 miljard armen in de wereld. Jaren geleden zat 
Stearns in een rieten hut in Uganda te luisteren naar het ontroerende verhaal van een jonge wees. Toen ontdekte hij dat het Evangelie zónder zorg voor de armen niet compleet is. ”Het gat in ons evangelie” is feitelijk een autobiografisch verslag van de auteur met een confronterende boodschap aan de lezers.

Stearns doet indringende uitspraken: „De onwil om onze bezittingen op te offeren vormt één van de grootste obstakels om ons leven volkomen aan Christus te geven, omdat ze macht over ons hebben.” Daar heeft de auteur een punt. Hoe gaan we in de gereformeerde gezindte –levend in de 21e eeuw– om met geld en goed? Daarbij blijft de auteur niet aan de oppervlakte. „Als volgelingen van Christus moeten we ons bewust worden van de duisternis en hardheid van het menselijk hart.”

Herkenbare vragen
Het boek roept in dat verband een aantal herkenbare vragen op: Wat doet het met ons wanneer wij iets geven aan de armen? Waarom geven wij eigenlijk? Iets aan de armen geven heeft volgens de auteur veelal meer tot gevolg dat de gever zich goed voelt, dan dat de situatie van de behoeftigen daadwerkelijk verbetert.

Uitgebreid gaat de auteur in op de verhouding tussen bidden en werken. Wat kunnen we leren van de geciteerde Afrikaanse spreuk: „Bid, maar gebruik wel je voeten tijdens het bidden”? Kan het zijn dat de soms eenzijdige nadruk op het geloof –alles in het werk stellen om mensen te redden uit de hel, aldus de schrijver– „de werken verstikt heeft”?

Onderbouwing
Mooi aan dit boek is.......
Lees verder... 
 

1 . Uitdaging - december 2011 - www.uitdaging.nl 

Honger in Somalie

Boekrecensie door redactie Uitdaging

Evangelie zonder gat maakt Bijbel dikker

"Bij het lezen van dit boek ben ik erg geschrokken. Ik dacht de Bijbel goed te kennen, maar bleek een blinde vlek te hebben. De gedeelten over armoede en barmhartigheid waren nooit echt tot me door gedrongen. Dat is nu veranderd. Mijn Bijbel is een stuk 'dikker' geworden.”

Met deze aanbeveling van ds. Ron van der Spoel - en vele andere aanbevelingen - vestigt uitgeverij Gideon de aandacht op een boek dat zij uitgeeft en dat van de hand van de directeur Amerika van World Vision, Richard Stearns, is. Stearns is tot de slotsom gekomen dat veel christenen een blinde vlek hebben. Er zit, in zijn woorden, voor hen een 'gat in het Evangelie'. Dat is tegelijk ook de titel van het boek waarin Stearns een en ander uitlegt.

Volgens Stearns slaan christenen "maar al te graag een stuk uit het Evangelie over". Dat stuk is de strijd tegen armoede. Stearns ontdekte die houding aanvankelijk ook bij zichzelf. Hij kwam er achter toen hij gevraagd werd als directeur leiding te geven aan World Vision. "Hij moest zichzelf een aantal confronterende vragen stellen”, aldus Ruud van Eijle, directeur World Vision Nederland, in de uitnodiging voor de boekpresentatie. "Zijn persoonlijke zoektocht begon naar wat God van hem verwachtte en wat zijn rol moest zijn in deze wereld.”

In Het gat in ons Evangelie vertelt hij over deze zoektocht. In een rieten hut in Oeganda luisterde hij naar het ontroerende verhaal van een jonge wees. Hij hoorde het aan en begreep dat het Evangelie zonder zorg voor de armen niet compleet is. Hij begon de Bijbel te bestuderen, maar ook de statistieken over welvaart en armoede. Hij las én herlas de woorden van Jezus met andere ogen. Richard ontdekte dat de werkelijke boodschap van het Evangelie veel verder gaat dan onze redding alleen. Het Evangelie is niet compleet zonder zorg voor de armen, constateerde hij.

World Vision werkt in bijna 100 landen in nauwe samenwerking met lokale en internationale organisaties. Jaarlijks bereiken ze miljoenen mensen met noodhulp en duurzame ontwikkeling. Ze helpen kinderen, hun familie en omgeving zonder onderscheid te maken naar geloof, ras of politieke overtuiging.

www.vergadering.nu