www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Dit boek bestellen...Durf te dromen
Wandel in je bestemming
Mattheus van der Steen
224 pag. € 16,95
ISBN: 9789079403011
Uitgever: Bread of Life
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Durf te dromen is het persoonlijke verhaal van een jonge Nederlander, Mattheus van der Steen, die zijn dromen najaagt en God op een geweldige manier ziet werken. Het is ook een eerlijk boek dat moeilijke onderwerpen niet uit de weg gaat. Het laat zien hoe je weerstand kunt bieden tegen depressie, zonde en ontmoediging. Je ontvangt sleutels om je dromen in actie om te zetten en te gaan wandelen in de bestemming die God voor je heeft.

Reacties van leiders over dit boek:

Al langere tijd droom ik van jongere mannen die durven dromen van een grote geestelijke doorbraak in ons land. Mattheus is bij uitstek zo’n dromer.
    Prof. Dr. Willem Ouweneel

Echt waar. Ik heb dit in een keer uitgelezen; met een lach en een traan.
    Anne van der Bijl (oprichter Open Doors)

Op een ontwapenende en boeiende wijze weet Mattheus je hart te raken om in beweging te komen en de wereld te beďnvloeden met de kracht en waarden van Gods Koninkrijk! Een echte aanrader dus!
    Gerard de Groot (Voorganger Levend Woord, Rotterdam)

Reacties van diverse lezers:
* op dit boek heb ik al 30 jaren gewacht – alle puzzelstukjes vallen nu op zijn plaats.
* dit boek zet je echt vrij om te leven – om samen met God het onmogelijke te doen… Nederlands Dagblad - 17 maart 2009 - www.nd.nl

Reacties op: "Het christelijke publiek riep een gevaarlijk boek tot winnaar uit"

INGEZONDEN

Gevaarlijk boek 1
Ik vind het ronduit jammer dat u in het artikel over mijn boek Durf te dromen (Nederlands Dagblad 14 maart) niet de moed hebt genomen om mij persoonlijk te benaderen. U hebt flink uitgehaald. Wat u hebt gezaaid zult u ook oogsten. We leven in een vrij land en u mag schrijven wat u wilt, in die zin raakt het me niet wat u allemaal over een persoon schrijft die u niet kent. Het heeft behoorlijk kwaad bloed gezet bij tientallen voorgangers en leiders en lezers van de krant. Ik geloof juist in de veelkleurigheid van Gods kinderen en daar passen andere denkbeelden in en andere belevingen. Niet iedereen is blij met de manier waarop u volkomen respectloos omgaat met broers en zussen. Ik wens u veel wijsheid, liefde en respect toe!
Mattheus van der Steen, Auteur ‘Durf te dromen’ 


Gevaarlijk boek 2 
,,Hoe is het te rijmen dat Van der Steen enerzijds voortdurend benadrukt dat je Gods stem moet volgen in je leven, maar dat hij in zijn boek per saldo overkomt als een ongeleid projectiel’’, vraag Van den Berg zich af. Vanwege het feit dat ik zo’n tien jaar heb verkeerd in de kringen waarbinnen Van der Steen actief is, zie ik drie antwoorden op die vraag. Allereerst het gebrek aan een gezonde bestuursstructuur binnen vrijevangelische kringen. Het zijn vaak gemeenschappen, ontstaan rond een leiderschap met soms een oudstenraad, waarbinnen vaak een man de leider is en waar weinig tot geen invloeden van buitenaf zijn. Men volgt eigen impulsen, al dan niet theologische stokpaarden en begint steeds meer te geloven in het eigen gelijk, te weten dat God een roeping voor die gemeente heeft. Verder uit het charismatische leiderschap in deze kringen zich enerzijds in het najagen van steeds grotere ‘geestelijke’ kicks en anderzijds het vermijden dan wel ontkennen van lijden en pijn. Hierbij wordt de enkeling die toch kritische vragen stelt bij extreme ontwikkelingen vaak afgescheept met onwil dan wel de constatering dat hij Gods stem niet goed verstaat. Hans van Eeken, Veenendaal 


Gevaarlijk boek 3 
Durf te dromen is inderdaad een gevaarlijk boek, maar dan niet voor de onbekeerde mens, maar voor de religieuze mens. Zijn heilige huisjes komen in gevaar. Jezus zelf was de meest radicale mens, daarom wilden de religieuzen Hem ook opruimen.
Henny Feijen, Leeuwarden 


Gevaarlijk boek 4 

Rien van den Berg noemt Durf te dromen een gevaarlijk boek. En dat dromen is nou precies wat een evangelist als Van der Steen durft te doen. Het merendeel van de echte evangelisten is per definitie een soort halfgeleide (geen ongeleide) projectielen. Met dynamische campagnes werven ze veel bekeerlingen, om daarna weer verder te trekken. En ze laten de bekeerlingen achter... aan de zorg van de plaatselijke kerken, zendelingen en christenen. Daar is niets mis mee. De grootse campagnes (denk aan Benny Hinn) zijn onbetaalbaar voor de plaatselijke christenen. Van den Berg kritiseert dat er in ‘massaal bekeerde gebieden’ zo weinig overbleef, maar vergat zelf even te vermelden wie dat nou daadwerkelijk gecontroleerd had. Wat doet het er toe? Als een campagne 50.000 bekeerlingen oplevert en er vallen er 40.000 af, dan zijn er per saldo 10.000 zielen gered!
W.J. Eernstman, Den Haag 


Gevaarlijk boek 5 

Ik voel me diep verdrietig als ik dit zie gebeuren in de wereldwijde gemeente. Het doet me ook denken aan de wijsheid van Gamaliël: ,,Overweeg nog eens goed wat u van plan bent met deze mensen te doen (....), laat hen begaan, want als het mensenwerk is dat ze nastreven, zal het op niets uitlopen, maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten of het zou weleens kunnen blijken dat u tegen God strijdt’’.
Frea Kroese, Harderwijk 

Meer kritiek op Rien van den Berg:
Het toppunt van zijn kritiek geldt het verstrekken van voedsel met de slogan ‘Jesus loves you’. Rien: ‘ Deze evangelisatiemethode wordt door alle serieuze zendingsorganisaties verworpen’! Dat is niet mals. Maar de vraag is natuurlijk waar hij die wijsheid vandaan haalt. En hoe serieus wij zijn opmerking moeten nemen. En - nog belangrijker – wat zegt de Heer Jezus zelf?...
Lees verder op www.sstreuper.nl
   het artikel: Uw koninkrijk kome...

Gevaarlijk boek 6 
De kritiek op het boek lijkt meer gebaseerd op vooroordelen dan op de realiteit. Van der Steen mag dan beschouwd worden als een ongeleid projectiel, het wapen waarmee Rien van de Berg de strijd aanbindt, maakt nu een slag in de lucht en werkt als een boemerang die op zijn eigen hoofd terugkeert. Dat werkt dus vervreemdend tussen de partijen en kan de bedoeling niet zijn geweest. Toch? ........
Simon Streuper, Dieren


Gevaarlijk boek 7 
De gezamenlijke kerken in India hebben de organisatie TRIN van Van der Steen, ‘Touch, Reach and Impact the Nations’, uitgenodigd te komen. Rajkumar, een bekeerde hindoe, is een enthousiaste leider van een netwerk van honderden voorgangers van verschillende denominaties. Alle 125.000 (!) mensen die een beslissing voor Jezus hebben gemaakt, worden door deze voorgangers bezocht en verder onderwezen. Een enorme uitdaging. Rajkumar (die overigens niet in een nieuwe auto rijdt, maar in een armzalig hutje woont; dat heb ik met mijn eigen ogen gezien) heeft inmiddels al laten weten dat bijvoorbeeld een Lutherse Kerk, waar elke zondag 100 tot 150 mensen kwamen, nu al twee zondagen helemaal vol zit! Deze reis heeft dus wel een vervolg en als het nodig is gaan er mensen terug om te helpen.
Anda Haagen, Putten 


1. Nederlands Dagblad - 14 maart 2009 - www.nd.nl

Het christelijke publiek riep een gevaarlijk boek tot winnaar uit

Help, ik kocht een gevaarlijk boek.
  
Lees deze 'recensie' van een redacteur van het ND. Ondanks de vele afkeurende woorden, lijkt het betoog toch meer op een fantastische aanbeveling.
   Een ronduit gevaarlijk boek! Helemaal waar! Het gevaarlijkste boek is de Bijbel, waarin nog veel meer van die gevaarlijke uitspraken staan. Bemoedigend is dat 36% van de christelijke stemmers op dit boek gestemd heeft. Dat geeft hoop! Nederland gaat veranderen!
Harry Sleijster

Lees ook de reactie van het ND op de zendingsreis van TRIN naar India... én de kritiek die Ouweneel daarop gaf...
klik hier...
 

Het boek Durf te dromen van Mattheus van der Steen heeft de Publieksprijs voor het Christelijke Boek gewonnen. Maar het is een ronduit gevaarlijk boek. Het drijft op het soort enthousiasme dat vooral slachtoffers maakt.

door onze redacteur Rien van den Berg

Een boek dat de Publieksprijs voor het Christelijke Boek wint, loopt grote kans vandaag of morgen door een argeloze lezer in de boekhandel gekocht te worden. Als 36 procent van je geloofsgenoten dit het ‘Boek van het Jaar’ vindt, zal het wel wat wezen, immers. Afgelopen jaren bewees de prijs zich ook, met bijvoorbeeld winnende romans als Snoeitijd van Joke Verweerd, Niemandsland van Guurtje Leguijt en vooral Achtendertig nachten van Janne IJmker. Je kunt je altijd afvragen of een prijs die door een jury wordt toegekend niet meer status heeft dan een prijs die door het publiek bij elkaar gestemd wordt (een actiegroep kan het boek van de eigen voorkeur bestoken met stemmen), maar met die christelijke publieksprijs is, gezien de resultaten van de afgelopen jaren, op zich niet zo veel mis.


Prof. dr. Willem J. Ouweneel: "Al langere tijd 'droom' ik van jongere mannen en vrouwen, die durven dromen van een grote geestelijke doorbraak in ons land, en die ook de moed hebben hun nek uit te steken om die droom gestalte te geven. Mattheus is bij uitstek zo'n dromer en doener. Ik hoop dat vele jongeren en ouderen zich door zijn boek en zijn werk zullen laten inspireren."
Durf te dromen
Mattheus van der Steen
224 pag. € 16,95

Maar nu heeft er een boek gewonnen dat op zijn zachtst gezegd omstreden hoort te zijn. Mattheus van der Steen is een radicale evangelist, die als witte man in India onbekommerd ontwikkelingshulp – zelfs noodhulp aan evangelisatie koppelt. Het rampgebied van de tsunami wordt bezocht met pakken rijst waarop de boodschap ‘Jesus loves you’ staat. De organisatie van Van der Steen, ‘Touch, Reach and Impact the Nations’ (TRIN), meldt tienduizenden bekeerlingen in India alleen. Verbaast me niks. ‘Natuurlijk bekeer ik mij, witte man. Ik heb honger. Mag ik nu rijst?’

Deze evangelisatiemethode wordt door alle serieuze zendingsorganisaties verworpen, omdat het de motieven voor een eventuele keuze voor of tegen de Here Jezus vertroebelt. Voor je het weet bouw je een zendingskerk die gefundeerd is op de nieuwe auto waarin een dorpshoofd dankzij westerse christenen kan rijden.

Van der Steens mediacampagnes zijn erop gericht al te diep nadenken te verhinderen, met alle gevolgen van dien. Youtubefilmpjes ‘bewijzen’ zijn succes. Maar wie reist er, een maand nadat de TRIN-tornado voorbijgetrokken is, de ‘massaal bekeerde gebieden’ langs om te kijken wat er overbleef? Zeg me welke boodschap ik op die zakken rijst moet zetten, en ik huur een charismatisch mannetje in dat net zo veel bekeerlingen scoort als Van der Steen – voor om het even welke ideologie, en voor zo lang als die bekering duurt.

Leef of sterf!
Het boek van Van der Steen is in die zin onthutsend, dat hij nauwelijks reflecteert, zich nauwelijks serieus bezint op wat de Bijbel zegt. Het is af en toe net of hij eergisteren zelf tot geloof gekomen is en met het pasverworven en nog zeer prille inzicht een enorm grote broek aantrekt. Van der Steen heeft niet veel op met de kerk, schrijft hij in zijn boek. Hij vindt er te weinig bewogenheid. ,,Ik werk niet samen met dit soort christenen, ik noem ze het soort waar Jezus ook zo’n moeite mee had.’’ Een heel hoofdstuk wijdt hij aan het thema ‘Laat religie je droom niet kapotmaken’.

Natuurlijk belijdt Van der Steen af en toe met de mond dat je moet luisteren naar wijze raad. Maar gelijk daarna roept hij zijn lezers weer op hun ouders, oudsten en ambtsdragers te negeren als zij aarzelingen tonen bij hun dromen. ,,Ga zo min mogelijk om met mensen die ongeloof in je leven spreken, die zeggen dat je normaal moet doen, die niet durven dromen!’’
Uitreiking Publieksprijs 2009Of: ,,Misschien zeg je wel na het lezen van dit boek: ‘Mattheus, ik heb niet echt een visie of een droom of een roeping in mijn leven’. Maar weet dan één ding: dat is een leugen van de vijand. Want de roeping op jouw leven is duidelijk  omschreven in Marcus 16:15. Gaat heen in de gehele wereld, verkondig het evangelie aan de hele schepping. Er staat niet ‘sluit jezelf op in een kerk en leef een zo normaal mogelijk leven’. Nee, er staat: ga!’’
Je geloofsgenoten worden volgens Van der Steen je vijanden als ze net even wat dieper of realistischer nadenken dan jij. ,,Bevecht je vijanden niet, maar zegen hen, bid voor hen en laat ze los.’’ Dit is per saldo een nobel klinkende drogreden om allerlei relaties kapot te maken. Maar omkijken is zonde! Als je gaat, zegt Van der Steen, moet je spontane doopdiensten houden (‘waar water is, doop mensen’). ,,Slangen zul je oppakken zonder dat je er dood aan gaat’’, belooft Van der Steen. ,,Als je iets dodelijks of giftigs eet of drinkt zul je er geen schade van lijden’’, dendert Van der Steen onbekommerd voort. Hij bestookt zijn lezers aan de lopende band met tegeltjeswijsheden. ,,Leef door geloof of sterf in twijfel!’’

Waarheid
Je zult een kind hebben dat gegrepen wordt door dit soort propaganda. Van der Steen vertelt in zijn boek dat hij Gods wil zag in de aanschaf van een motorbootje van 1200 euro dat na twee weken zonk. Hij reikt wel heel erg weinig handvatten aan om te bepalen wanneer je nu eigenlijk Gods stem hoort en wanneer je achter je eigen grillen aanholt. Niet zelden bekruipt je tijdens het lezen het idee dat het Van der Steen ook zelf niet altijd even goed lukt om Gods  stem van zijn eigen stem te onderscheiden, gelukkig bekent hij dat af en toe ook. En toch roept hij op te breken met iedereen die niet met je wil meedromen. Je zult ouderling zijn van een gemeentelid dat met dit boek in de hand het recht claimt op zijn persoonlijke droom. Het gevaarlijkste is nog wel dat Van der Steen zich bedient van de waarheid. ,,Blijf dicht bij God. De veiligste plaats in deze wereld is om dicht bij hem te zijn.’’

Van der Steen is een verwante, een gelovige, hij is gegrepen door hetzelfde Evangelie. Maar hij evangeliseert in Amerika, op Hawaď, in Ermelo, Bosnië en India – hij trekt rusteloos verder en wie zegt dat het geloof van zijn bekeerlingen beklijft? Van der Steen benadrukt voortdurend dat je Gods stem moet volgen in je leven. Maar in zijn boek komt de auteur per saldo toch over als een ongeleid projectiel. Hoe is dat te rijmen?


Lees ook: 25-4-2009 ND: Interview met Mattheus van der Steen...

 

www.vergadering.nu