www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

6 RECENSIES


Durf te Leven 
Mattheus van der Steen
Rock Publications i.s.m. Highway Media te Harderwijk
ISBN 9789058111135
Paperback, 224 pagina’s
€ 15,00 
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Durf te Leven is de opvolger van de bestseller Durf te Dromen, dat in 2009 de Publieksprijs won voor het beste christelijke boek.
In Durf te Leven daagt de auteur mensen uit om het maximale uit het leven te halen en het avontuur met God aan te gaan.
In zijn eerste boek Durf te Dromen, beschrijft Mattheus van der Steen hoe hij zijn eigen dromen najaagt en uitleeft, en daagt hij mensen uit om te gaan wandelen in de bestemming die God met hun leven heeft. Een van zijn gevleugelde uitspraken is: ?Als jij het onzichtbare kunt zien, kan God het onmogelijke doen?. De les die uit dit boek geleerd kon worden was om vooral niet te klein te dromen. Gezien de hoge verkoopaantallen en de reacties die verschenen bleek het boek een ware eye-opener en heeft het vele mensenlevens veranderd. In zijn nieuwe boek Durf te Leven gaat Van der Steen dieper op zaken in en geeft meer praktische handvaten om daadwerkelijk je doel te bereiken. Hoe ga je om met ontmoediging, kritiek, blokkades en teleurstelling? Hoe doorbreek je de vicieuze cirkel van mislukking en tegenslag? Wat doe je als anderen de roeping van God op jouw leven niet herkennen? Het boek leest heerlijk weg en staat, behalve inspirerende boodschappen en Bijbelse inzichten, vol getuigenissen van mensen die het avontuurlijke leven met God in zijn aangegaan. Van der Steen is heel open over zijn eigen twijfels en worstelingen, en aan de hand van praktijkvoorbeelden uit zijn eigen leven reikt hij de lezer sleutels aan om tot een succesvol en Geest vervuld leven te komen. Durf te Leven is geen vrijblijvend boek, maar als je niet tevreden bent met je huidige leven maar echt optimaal wilt leven, dan is dit boek een must!

Mattheus van der Steen is directeur en oprichter van Stichting Trin, die in Nederland vooral bekend is van de Firenights en grote Heaven on Earth conferenties. In het buitenland is Van der Steen een veel gevraagd opwekkingsprediker en evangelist, die grote evangelisatiecampagnes houdt in landen als India, Indonesië en Myanmar.

6 RECENSIES


6. Reformatorisch Dagblad - 2 februari 2012 - www.rd.nl

Mattheus van der Steen: Christenen zijn bang voor de Geest

Interview door Klaas van der Zwaag

„Christenen zijn bang voor de Geest. Hij past niet in het denkpatroon van mensen”, vindt Mattheus van der Steen, directeur van de evangelische hulp- en zendingsorganisatie ”Touch Reach and Impact the Nations” (Trin). „De satan heeft geen er bezwaar tegen dat mensen in de kerk zitten, maar o wee als de Geest hen raakt, dan heeft de satan een groot probleem.”

Stop met het gemakkelijke leventje als christen, adviseert hij. „Dat achteroverleunen, het allemaal maar best vinden. God kan veel meer uit je leven halen dan je mogelijk acht.”

Mattheus van der Steen legt in zijn kantoor in Harderwijk – een voormalig kerkgebouw van de Protestantse Kerk in Nederland – uit wat hem drijft. Ontspannen vertelt hij over zijn drijfveren, zo nu en dan heftig verontwaardigd over de felle kritiek die op hem en zijn werk wordt geuit. Hij beantwoordt rustig de kritische vragen die over het werk van Trin worden gesteld. Hij oogt jongensachtig met zijn 36 jaar, lacht zo nu en dan uitbundig. Een ouder voorgangersechtpaar uit Rotterdam is bij het gesprek aanwezig. „Ik doe nooit iets zonder hen als het gaat om belangrijke beslissingen”, zo verklaart hij hun aanwezigheid.

Kern van het werk van Trin is de nauwe band tussen Evangelie en genezing, aldus Van der Steen. „Evangelisatie en genezing horen bij elkaar. Heel simpel. Maar dat is geen eigen kunnen, daar heb je weer zo’n misverstand. Alles wat we op dit terrein doen, heeft Jezus gedaan. Híj heeft alles volbracht. Het is onverdiende gunst, hoe zouden we anders dit werk kunnen doen?”

De annalen van Trin maken melding van verschillende berichten van opwekkingen van doden. Is dat niet al te opzienbarend?

„Ik ben er zelf niet bij betrokken geweest, maar het is wel degelijk gebeurd. Opwekkingen van doden vonden plaats in Mozambique, Mexico en in diverse andere landen. Ik heb in Mozambique met dertien mensen gesproken die ruim drie dagen dood waren geweest. In Zuid-Afrika zijn medische rapporten hierover opgesteld. Het is bizar, maar het gebeurt echt en ook wereldwijd!”

U zegt: Genezing hoort bij het geloof. Maar als er geen genezing is, ligt het dan aan je geloof?

„Nee, want dan hangt alles weer van jóúw geloof af. We moeten juist naar Jezus kijken, Híj geneest. Geloof is wel een belangrijk aspect bij genezing. Dat betekent niet dat er altijd genezing is. Er zijn de afgelopen maanden diverse sterfgevallen in mijn familie geweest, vaak op jongere leeftijd, maar er is ondanks het gebed geen genezing geweest. Dat soort dingen gebeurt ook.”

U stelt in uw boek ”Durf te leven” God voor als een krachtbron Die voor iedereen beschikbaar is. Een dergelijke magische krachtbron lijkt wel erg ver van de Bijbelse God verwijderd.

„Het dagblad Trouw meldde dat Trin God als een supermens ziet. Nou, prima, zelfs een supermens plus! God is een grote krachtbron Die de gelovige op aarde zichtbaar moet maken. Hij is een Vader van ieder schepsel.”

Ieder mens is een kostbare parel in Zijn hand, schrijft u. Volgens de Bijbel is hij een besmeurde parel die verzoening nodig heeft.

„Er is een groot verschil tussen de periode voor en de periode na het kruis. Jezus is in onze ellende gekomen, daarom is alles veranderd. Ik geloof in de volledige vergeving van zonden.”

Voor ieder mens?

„Ja, absoluut.”............

Lees verder...


5. EO - Insite - 26 september 2011

Durf te Leven

Recensie door Corine

Van der Steen gelooft dat mensen geroepen zijn om het maximale uit hun leven te halen. Niet omdat dat gewoon veel spannender is, maar echt omdat God ons zo heeft gemaakt: naar Zijn evenbeeld en bedoeld om te heersen als koning(inn)en en priesters. Dit boek daagt je uit om je gezapige leventje te verlaten, het grote avontuur met God aan te gaan en daar veel van te verwachten.

Durf te teven is de opvolger van de bestseller Durf te dromen, het boek dat de Publieksprijs Christelijke Boek 2009 won. Het eerste boek ging vooral over de vernieuwing van je denken: als jij het onzichtbare kunt zien, kan God het onmogelijke doen. 

Dit vervolg wil je helpen om je grote dromen werkelijk te leven en om niet op te geven als je Gods beloften in je leven niet meteen werkelijkheid ziet worden.
Een inspirerend boek, vol Bijbelse inzichten en getuigenissen van mensen die het avontuur met God zijn aangegaan en wat hun dat heeft opgebracht. 

Was je nog niet overtuigd, dan helpen deze verhalen je zeker om onder de indruk te raken van Gods persoonlijke aandacht en liefde voor ieder van ons persoonlijk.


4. Charisma - 20 augustus 2011 - www.charisma.nl

Durf te Leven

Column door Mattheus van der Steen

Met gepaste trots wil ik in deze column ingaan op mijn net verschenen boek Durf te Leven.
Wat ik om me heen merk, is dat een aantal mensen zich laat beperken door angst. Ze geloven allerlei leugens over God, zichzelf, en anderen, en zijn niet ten volle tot leven gekomen zoals God het heeft bedoeld. Onze trouwtekst is Johannes 10:10, waar duidelijk staat dat satan is gekomen om te stelen, te roven en te doden, maar dat Jezus gekomen is om leven te geven en overvloed.

Even later lezen we in het Nieuwe Testament dat degene die zijn leven wil behouden, het zal verliezen, maar degene die Jezus wil volgen en bereid is te sterven aan zichzelf, ten volle tot leven zal komen. Het bekende verhaal van de graankorrel die sterft in de aarde om een oogst voort te brengen. Het heeft allemaal te maken met het kruis, met het echt volgen van Jezus, de prijs te willen betalen om Jezus te willen volgen en zijn discipel te zijn, zodat het volle leven, zoals God het heeft bedoeld, in jou en door jou heen zichtbaar kan worden.

We leven in een tijd waarin ik geloof dat de Heer duidelijk spreekt over een nieuw seizoen, een seizoen waarin de gemeente uitgedaagd wordt om een stap verder te gaan in de rivier, genoemd in Ezechiël 47. Durven we het aan om van kerkganger een discipel van Jezus te worden? Ons denominatiedenken los te laten en te gaan voor apostolisch denken? In het denominatiedenken komen mensen bij elkaar omdat ze het eens zijn over een bepaalde theologie en de uitingen daarvan. Komt er ruzie of onenigheid dan scheurt de groep en wordt er gesplitst.

In apostolisch denken gaat het niet om onszelf, maar achten we de ander hoger dan onszelf, en komen we bij elkaar omdat we familie van elkaar zijn, broers en zussen. Dan zijn we koninkrijkgericht, denken we buiten de vier kerkmuren en willen we juist anderen in hun bestemming helpen groter te denken en te doen dan wijzelf??? 
Dat mag iets duidelijker, lijkt me.. Jezus is daar zo'n mooi voorbeeld van. Hij doopte niet, maar liet dat over aan zijn discipelen. Hij zei zelfs: 'Jullie zullen grotere werken doen dan Ik, blijf in Mij'.

Durven we nog te geloven dat we leven in de laatste dagen, niet in de laatste dag????? en dat Gods Geest over alle vlees wordt uitgestort? Ik geloof nog in een massale opwekking in Nederland voordat de Heer terugkomt. Het wordt mooi en geweldig, de stadions zijn gebouwd voor de toekomstige tijden! Ik heb ontdekt dat mensen zonder visie en droom vaak ook geen toekomst hebben of zien en altijd teruggaan naar hun verleden.

Als onze herinneringen groter worden dan onze dromen, zijn we al op weg om geestelijk te sterven. Laten we met elkaar dromen voor dit land, de verschillen achter ons laten en kijken naar wat ons juist samenbindt, dat is het Evangelie, dat is de liefde waar de gemeente op zoek naar is en dat is wat de Heer van ons als Nederlanders vraagt. Durf te dromen, durf te leven en durf te doen! (Efeze 3:20)


3. Trouw - 18 augustus 2011 - www.trouw.nl

God wil dat je succesvol bent

'Recensie' door Gerrit-Jan KleinJan

Kanttekening Harry Sleijster:

Van een boekbespreking mag je enige objectiviteit verwachten. Maar deze auteur is zo vooringenomen, dat hij zijn afkeer niet kan bedwingen. Wij zullen en moeten het weten hoe fout de schrijver van dit boek is. Daarvoor worden onware en onbewezen verhaaltjes van een naar eigen zeggen vruchteloze predikant Marten Visser aangedragen.
Of neem het in opspraak raken door het opnemen van straatkinderen in een kinderhuis. Schande toch!? Wat daar werkelijk gebeurt, daar weet hij waarschijnlijk niets van.
Of het 'moeten schrijven' van een boek. Is een roeping voelen ook al extreem? Ja, blijkbaar.

De eenzijdigheid van Kleinjan doet zeker niet onder voor die van Van der Steen.

Dat God mensen die een relatie met Jezus hebben, wil zegenen, blijkt helaas ook onbekend te zijn bij KleinJan. Maar dat feit geldt ook niet voor alle mensen, want de Bijbel zegt dat tot Gods kinderen. Wie God liefheeft zal uitstappen en zeggen: Heer, waar wilt u mij hebben, wat kan ik voor u doen. En dan gaat God wonderen doen.

Wie écht in Jezus gelooft, heeft succes. Dat stelt 'extreem charismatisch leider' Mattheus van der Steen. Zijn boek toont de denkwereld van radicaal-evangelische christenen.

Nee, zijn nieuwe boek is niet de Bijbel. Toch is het allerminst een gek idee om het te zien als aanvulling daarop. Het klinkt niet echt bescheiden. En dat is Mattheus van der Steen ook niet, de man die in evangelisch Nederland 'een extreem charismatisch leider' wordt genoemd. "God wil dat je succesvol bent", zegt hij bijvoorbeeld. "Hij is een vader die het beste voor Zijn kinderen wil."

Mattheus van der Steen (1975, eigenlijk heet hij Matthieu) doet deze uitspraken in een interview, meegeleverd met het recensie-exemplaar van zijn nieuwe boek 'Durf te leven'. Het geeft een inkijkje in de denkwereld van radicaal-evangelische christenen. Het boek is de opvolger van 'Durf te dromen', dat in 2009 de publieksprijs won voor het beste christelijke boek. Liefst 19.000 exemplaren gingen ervan over de toonbank - naar de maatstaven van de christelijke boekhandel een bestseller.

Jezus als Superman
Dit keer draagt Van der Steen zijn lezers op om 'het maximale' uit het leven te halen en 'het avontuur' met God aan te gaan. De auteur spreekt over het nastreven van dromen, succes en voorspoed. Want, zo redeneert hij, wie écht gelooft, valt dit alles ten deel. In het boek zet hij Jezus neer als een soort Superman die zijn volgelingen iets soortgelijks laat doen. Wie het minder goed getroffen heeft, is de impliciete boodschap, gelooft dus niet genoeg.

Van der Steen is als 'extreem charismatisch leider' zelf misschien wel het beste voorbeeld van dit geloofssysteem. Hij bezit, zo geloven hij en zijn volgelingen, over speciale gaven van God. Zo zou Van der Steen de vaardigheid bezitten om in Jezus' naam zieken te genezen en blinden te laten zien......

Bron: Lees verder...


2. Alpha Online - 21 juni 2011

Durf te Leven - nieuw boek van Mattheus van der Steen

Recensie door Alpha Online

Afgelopen week verscheen bij Rock Publications het nieuwe boek van Mattheus van der Steen, genaamd Durf te Leven. Het is de opvolger van de bestseller Durf te Dromen, dat in 2009 de Publieksprijs won voor het beste christelijke boek. In Durf te Leven daagt de auteur mensen uit om het maximale uit het leven te halen en het avontuur met God aan te gaan.

Mattheus van der Steen is directeur en oprichter van Stichting Trin, die in Nederland vooral bekend is van de Firenights en grote Heaven on Earth conferenties. In het buitenland is Van der Steen een veel gevraagd opwekkingsprediker en evangelist, die grote evangelisatiecampagnes houdt in landen als India, Indonesië en Myanmar. 

In zijn eerste boek Durf te Dromen, beschrijft Mattheus van der Steen hoe hij zijn eigen dromen najaagt en uitleeft, en daagt hij mensen uit om te gaan wandelen in de bestemming die God met hun leven heeft. Een van zijn gevleugelde uitspraken is: ‘Als jij het onzichtbare kunt zien, kan God het onmogelijke doen’. De les die uit dit boek geleerd kon worden was om vooral niet te klein te dromen. Gezien de hoge verkoopaantallen en de reacties die verschenen bleek het boek een ware eye-opener en heeft het vele mensenlevens veranderd.

In zijn nieuwe boek Durf te Leven gaat Van der Steen dieper op zaken in en geeft meer praktische handvaten om daadwerkelijk je doel te bereiken. Hoe ga je om met ontmoediging, kritiek, blokkades en teleurstelling? Hoe doorbreek je de vicieuze cirkel van mislukking en tegenslag? Wat doe je als anderen de roeping van God op jouw leven niet herkennen?

Het boek leest heerlijk weg en staat, behalve inspirerende boodschappen en Bijbelse inzichten, vol getuigenissen van mensen die het avontuurlijke leven met God in zijn aangegaan. Van der Steen is heel open over zijn eigen twijfels en worstelingen, en aan de hand van praktijkvoorbeelden uit zijn eigen leven reikt hij de lezer sleutels aan om tot een succesvol en Geest vervuld leven te komen.
Durf te Leven is geen vrijblijvend boek, maar als je niet tevreden bent met je huidige leven maar echt optimaal wilt leven, dan is dit boek een must!


1. Alpha Online - 28 juni 2011

Interview met Mattheus van der Steen over zijn nieuwe boek Durf te Leven

Je hebt onlangs een publieksprijs gewonnen voor je boek Durf te Dromen, vanwaar dit nieuwe boek?

Ik beschouw mezelf niet als schrijver. Ik ben een avonturier en ik schrijf over mijn leven. Dat mijn eerste boek Durf te Dromen zo’n succes had ik echt niet verwacht, het was een complete verrassing voor me. Het boek is in 2008 geschreven en zelfs nu nog krijgen we getuigenissen bij ons op kantoor van mensen die radicaal zijn aangeraakt zijn en die het aangedurfd hebben om uit hun comfortzone te stappen met God en het avontuur met Hem aan te gaan. Talloze mensenlevens zijn er door veranderd.

In Durf te Dromen was heel veel herkenning van mensen die zeiden ook wel eens depressief of angstig te zijn geweest, of die een profetie van God hadden gekregen. Veel mensen die dit boek hebben gelezen zijn uitgestapt in dromen, maar steeds vaker hoorde ik dat mensen blokkades tegenkwamen die hen er van weerhield om echt hun dromen uit te leven. Ze wisten dat God een plan had met hun leven, maar wisten niet hoe van A naar B te komen. Dit heeft mij er toe gebracht een vervolg te schrijven, genaamd Durf te Leven. 
De basistekst die ik in dit nieuwe boek gebruik is Johannes 10:10, waarin Jezus zegt dat Hij is gekomen om leven te geven en overvloed. Maar er staat ook dat satan is gekomen om te stelen, bedriegen en vermoorden. Als ik naar mijn eigen leven kijk zie ik duidelijk dat satan heeft geprobeerd tegen te houden datgene wat God in mijn leven doet. In dit boek geef ik handvaten om met blokkades om te gaan en uit je comfortzone te breken.
We komen allemaal op een leeftijd waarop we ons afvragen waarom we hier op aarde zijn. Ik geloof met heel mijn hart dat mensen geroepen zijn om het maximale uit hun leven te halen. Daar gaat dit boek over, maar ook hoe je omgaat met afwijzing, tegenslag en depressie.


Was het eerste boek niet duidelijk genoeg? Is dit een vervolg of een aanvulling?

In Durf te Dromen lag het accent meer op het vernieuwen van je denken, en te durven dromen dat God een groter plan met je heeft. Durf te Leven is een aanvulling in de zin dat het je helpt daadwerkelijk in je bestemming te stappen. Ik ga dieper op dingen in, maar behandel bijvoorbeeld ook als mensen om je heen de roeping van God op je leven niet erkennen. Het boek is geschreven voor mensen die willen uitstappen, maar allerlei reuzen tegenkomen, waardoor ze zo ontmoedigd raken dat ze het bijltje er het liefst bij willen neergooien en een ‘gewoon’ leven gaan leiden. Terwijl God voor ons een bovennatuurlijk leven heeft bedoeld. 

Maar leidt God dan niet gewoon ons leven? Is het niet genoeg om op Hem te vertrouwen? Heb je zo’n boek nodig?

Dit boek is natuurlijk niet de Bijbel, dat is het boek waar je al je inspiratie vandaan haalt. Dit boek kan wel een aanvulling zijn op wat er in het Woord geschreven staat. Ik ben niet tegen de kerk, ik ben zelf voorganger, maar ik denk dat dit boek meer gaat over hoe je van kerkganger discipel wordt. We kunnen allemaal netjes braaf op zondag naar de kerk gaan en daar is God hartstikke blij mee. Als je in Jezus gelooft kom je absoluut in de hemel. Maar er is meer! Een van mijn coaches heeft het boek gelezen en noemt het een gevaarlijk boek. Hij zegt: ‘Als je happy bent en tevreden met je leventje, je gaat naar de kerk en hebt je baantje, dan moet je dit boek absoluut niet lezen’. 

Ze noemen jou extreem charismatisch, wordt je dat van het lezen van dit boek, of moet je dat zijn om je droom uit te leven? 

Het is typisch Nederlands dat mensen je in een hokje stoppen. Men noemt mij extreem charismatisch, maar ik weet eerlijk gezegd niet wat dat is. Er wordt wel eens wat over me geschreven, maar ik heb geen tijd om dat allemaal te volgen.
Bij extreem charismatisch denken mensen vaak dat het gaat om manifestaties, over vallen in de Geest of in tongen spreken. Ondanks dat ik daar allemaal voor ben, is het uiteindelijke doel het Evangelie brengen, dat het Koninkrijk van God zichtbaar wordt in de hele wereld. Daarin wil ik me laten leiden door de Heilige Geest. Handelingen 1:8 zegt dat je kracht zult ontvangen om getuigen te zijn wanneer je de Heilige Geest ontvangt. Ik omarm die kracht, want ik wil van Hem getuigen. Als men dat extreem charismatisch noemt mag dat, maar het belangrijkste is dat mensen tot Jezus komen, dat ze worden genezen en bevrijd. Daarnaast zorgen we voor de armen. Dat is allemaal exact wat Jezus deed. Jezus werd zelf ook in een bepaalde hoek geduwd. 
Je hoeft dus niet extreem charismatisch te zijn om dit boek te lezen, dit boek is geschreven voor de hele kerk. Ik denk dat iedereen die het verlangen heeft God te volgen dit boek zou kunnen lezen en er iets van zou leren.

Het boek is dus speciaal geschreven voor christenen?

Het boek is speciaal geschreven voor christenen die meer met hun leven willen doen, die het maximale er uit willen halen. Maar net als Durf te Dromen wordt dit boek ook gelezen door niet-christenen. Ik heb getuigenissen gehoord van mensen die absoluut geen christen zijn en er diep door zijn aangeraakt. Onze kinderarts, die diep in de New Age zit, zegt: ‘Ik volg jullie al zo’n drie jaar. Ik heb je boek gelezen en ben er diep door aangeraakt. Als je weer een boek schrijft wil ik dat ook lezen, want ik haal er veel energie uit. De Jezus die je beschrijft wil ik eigenlijk ook wel leren kennen’. 
Hij is dus absoluut ook bestemd voor niet-christenen. 


Is het boek een soort snelweg naar succes?

Ik geloof wel dat er een snelweg naar succes bestaat, als je dat zo wilt noemen, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Dat prijskaartje is het kruis. Mensen zullen wandelen in de beloftes van God als ze ook bereid zijn om het kruis te dragen. In dit boek behandel ik het verhaal van Abraham en Isaac. God had aan Abraham een belofte gegeven dat hij een vader zou zijn van natiën. In Genesis 22 lezen we dat Abraham de opdracht krijgt om de belofte terug te geven aan God. Als wij bereid zijn ons leven op het altaar te leggen en Jezus te volgen, zullen we sneller wandelen in de belofte die God op ons leven heeft gelegd. Het boek zal je verder helpen op weg naar succes. 
In Amerika, Afrika en Azië hebben ze geen moeite met het woord succes, mensen die hier wel moeite mee hebben, hebben vaak ook moeite met hun beeld van God. God wil dat je succesvol bent. Hij is een vader die het beste voor Zijn kinderen wil. Dit wordt vaak in verband gebracht met prosperity, met het voorspoedevangelie, maar succes heeft helemaal niets te maken met voorspoed. Dit wordt vaak door elkaar gehaald. God wil dat je succesvol in het leven bent en Hij wil je zegenen. Psalm 1 zegt: ‘Je zult zijn als een boom geplant aan waterstromen, al wat je onderneemt gelukt’. 

Als ik kijk naar de omstandigheden zie ik dat het niet altijd zo is. 

Je moet niet opgeven, doorgaan en je oog op Jezus gericht houden. Een bekende Mexicaanse opwekkingsprediker bad voor honderd doden en er gebeurde niets. Bij nummer 101 stond de dode op en daarna heeft hij nog heel veel mensen uit de dood mogen opwekken.
Ik geloof ook dat God je beproeft, hier heb ik een hoofdstuk aan gewijd. Soms zeggen je omstandigheden het tegenovergestelde. Je hebt een roeping van God ontvangen, je stapt uit en het tegenovergestelde gebeurt in je leven. Jezus ontving de Heilige Geest toen Johannes Hem doopte, Hij ontving de zalving van God, Hij werd bevestigd in de roeping, en vervolgens lezen we dat Hij voor 40 dagen de woestijn in werd gestuurd om te worden verzocht, getest als het ware. Ik geloof ook dat wij vaak door een testfase heen gaan. Maar het is juist in die testfase dat mensen opgeven. Kijk niet op de omstandigheden, maar volhardt! Ik kan er over meepraten, daarom heb ik dit boek ook geschreven. 

Is het autobiografisch?

Zeker, ik gebruik heel veel eerlijke voorbeelden. Als mensen naar mijn leven kijken, en zeker de mensen die dichtbij staan, dan weten ze dat ik een aantal keer had kunnen opgeven. Jezus heeft mij niet losgelaten en ik heb die hand van Jezus niet losgelaten. Ik heb geloofd in de beloftes die God op mijn leven heeft gelegd en ik heb niet gekeken naar mijn omstandigheden. Dat is echt een sleutel. Nu zie ik gewoon de ene na de andere doorbraak, ik hou het zelf ook allemaal niet meer bij wat er gebeurt. Het is gewoon te gek. 

Verwacht je dat dit boek ook een bestseller wordt, net als je eerste boek?

Ik heb dit boek niet geschreven met het idee dat dit een bestseller wordt, maar ik ga er wel van uit dat dit boek goed zal gaan lopen. Het is in ieder geval een heel ander soort boek dan Durf te Dromen.

Komt er ook een deel 3?

Ja, ik zit al weer te broeden, we hebben nu Durf te Dromen, Durf te Leven, en aangezien ik ongeveer twee jaar over een boek doe komt er in 2013 waarschijnlijk een boek dat heet: Durf te Doen. 

Op de omslag van het boek staat je hoofd heel groot afgebeeld. Het lijkt een beetje op zelfverheerlijking, alsof het om jou gaat. Wat wil je hier mee zeggen?

Ik doe dit bewust, ik wil hier mensen mee prikkelen. Als je in Nederland je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, probeert men die er af te hakken. Ik heb dit meegemaakt en heb het allemaal overleefd.
Wat ik aan wil geven is dat ik compleet mezelf wil zijn. Dit boek is geschreven vanuit mijn hart, ik ben er heel erg eerlijk in. Ik ben heel transparant over mijn eigen worstelingen en de leugens waarin ik heb geloofd. Dan kun je er wel een mooi plaatje bij verzinnen, maar dit boek gaat gewoon over een jonge man die heel veel dingen met Jezus beleeft.
Nu staat mijn hoofd er nog voor de helft op, volgende boek wordt het mijn hele gezicht. Dit is wie ik ben, ik weet dat ik geroepen ben door God, en ik vind het gewoon heel erg leuk om iets nieuws te doen in Nederland. 

Bron: Highway Media/Bread Of Life/Survivor records | www.highwaymedia.nl

www.vergadering.nu