www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Opwekking begint bij jezelf
Erlo Stegen
Uitgave Kwa Siza Bantu Zending, Well
237 pag., 12,95
ISBN 9789073631007
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl
 
Velen zoeken een methode of een recept voor opwekking. 
Maar opwekking begint bij jezelf! 
"Als je thuiskomt, ga dan naar je kamer of je studeervertrek en draag alle meubels en wat er zich nog meer bevindt naar buiten. Neem een stuk krijt en trek een cirkel om je heen. En begin dan ernstig te bidden. Vraag God of Hij een opwekking wil schenken juist binnen die kring. Vraag of Hij juist daar wil beginnen met Zijn werk." 
God begon bij ons te werken, zoals wij het niet verwachtten. 
Ik had steeds anderen de schuld gegeven voor het feit dat er geen opwekking was. Op het moment dat wij om een opwekking begonnen te smeken, begon de Heere met Zijn licht in mijn eigen leven te schijnen. Opwekking is niet iets dat mensen kunnen organiseren. Het kan alleen door God geschonken worden. 
Op boeiende wijze verhaalt Erlo Stegen zijn eigen zoektocht naar die stromen van levend water, waarover Jezus spreekt in Johannes 7:38. In zijn getuigenis neemt hij ons mee tot aan het moment dat de Heere neerdaalde in 1966 en opwekking schonk onder de Zoeloes. 
Een opwekking die door Gods genade al meer dan 45 jaar voortduurt.
6e en volledig herziene druk
Bijbelteksten in de (herziene) Statenvertaling2 . Charisma - juni 2012 - www.charisma.nl

Boekrecensie door redactie Charisma Nederland
 
Opwekking in Zoeloeland

'Opwekking is geen kerken gevuld met mensen, maar mensen gevuld met God', stelt Erlo Stegen. Onlangs is het boek 'Opwekking begint bij jezelf' opnieuw op de markt gebracht. In dit boek geeft Erlo Stegen zijn getuigenis hoe de Heer ondertussen meer dan 45 jaar geleden in opwekkingskracht is gaan werken in zijn leven en onder de Zoeloes in Zuid-Afrika. Deze opwekking duurt nog altijd voort.

December j.l. werd herdacht dat zendeling Erlo Stegen al 60 jaar in de bediening staat. Waarschijnlijk is er geen man van God in Zuid-Afrika sinds Andrew Murray geweest die zo'n opwekking tijdens zijn bediening heeft meegemaakt. De opwekking in Zoeloeland is begonnen in 1966 en heeft vele levens veranderd en een dynamisch werk van God is over de hele wereld ontstaan.

Verlangen naar heiliging
Toen Erlo Stegen in zijn jeugd tot bekering kwam voelde hij de roeping om het Evangelie te verkondigen. Na zijn bijbelschoolopleiding preekte hij 12 jaar, maar raakte diep teleurgesteld in zijn bediening. Hij kreeg een honger naar heiligheid en bad intens om opwekking. Zijn eigen ervaring en leven kwamen niet overeen met wat hij las in het boek Handelingen over de eerste gemeente. Toen hij samen met een kleine groep Zoeloes de Heer intens zocht, in verootmoediging en gebed, bezocht de Heer hen in opwekkingskracht. Het was kerst 1966, toen de opwekking uitbrak in Mapumulo. Ze waren aan het bidden in een voormalige koestal toen ze een geluid hoorden als een grote wind. 'Iedereen was zich bewust van de aanwezigheid van God. Het enige wat ik kon doen was buigen en de God van de hemel aanbidden.' Erlo Stegen merkt op: 'Toen ik zocht naar herleving, verwachtte ik dat God zou beginnen te werken bij de heidenen, maar in plaats daarvan begon hij met de grootste zondaar onder allen en dat was ik...'

Veranderde levens
Al snel stroomden de mensen in nood toe, heksen, zieken en bezeten mensen kwamen naar Mapumulo om hun leven met God in orde te maken en mensenlevens werden vernieuwd. Het getuigenis van wat God deed verspreidde zich snel en de kleine Zoeloe-gemeente in Mapumulo moest verhuizen naar een grotere locatie, dit werd Kwasizabantu (dat betekent: plaats waar mensen geholpen worden). Vandaag de dag kan de zendingspost 7000 mensen onderbrengen. Het auditorium biedt plaats aan 10.000 mensen. De zendingspost borrelt van de activiteiten: landbouwprojecten, bronwaterfabriek, zuivelbedrijf, bakkerij, kliniek, scholen en een lerarenopleiding, een radiostation, enzovoort.

Het zendingswerk breidt zich nog steeds uit in Afrika en over alle continenten van de wereld. Twee jaar geleden is een bloeiende zendingspost begonnen in de vallei bij de Tugela rivier. De impact van de zending op de gemeenschap, de levens en het landschap in de vallei is verbazingwekkend. De lokale bevolking vertelt hoe zendeling Erlo Stegen heeft voorzien in banen, eten, hoop en vooral het Evangelie. 'De regering beloofde ons zo veel, maar we kregen niets. Geen wegen, geen elektriciteit en geen sanitair. Nu, sinds Mkhulu (grootvader) Stegen is gekomen, hebben onze kinderen genoeg te eten, hebben we werk, geld en vreugde in God.' 

Ook in Europa zijn er activiteiten vanuit deze zending en in juli dit jaar vindt in het Zwitserse Bilten een zomerconferentie plaats, waar ook Erlo Stegen spreekt. Meer info hierover op www.kwasizalbantu.nl

Van de bestseller 'Opwekking begint bij jezelf' van Erlo Stegen, is een nieuwe geactualiseerde versie verschenen, waarin ook een overzicht wordt gegeven van het werk van de Kwasizabantu Zending.


1. - mei 2012 - www.uitdaging.nl 

Boekrecensie door redactie Uitdaging
 
Geactualiseerde versie: Opwekking begint bij jezelf

Opwekking begint bij jezelf, het boek van Erlo Stegen, is in een nieuwe, geactualiseerde versie verschenen.


Het betreft een volledig herziene herdruk met een nieuw, actueel nawoord waarin een overzicht wordt gegeven van het werk van de Kwa Siza Bantu Zending, vandaag de dag.

Het boek van Stegen is bij velen in Nederland bekend. Hij houdt de lezer voor dat er geen 'recept' of 'succesformule' is voor opwekking, maar dat een opwekking in de eerste plaats bij jezelf begint en bij je bereidheid om je te laten gebruiken als een instrument in Gods hand.

Stegen: 'Als je thuiskomt, ga dan naar je kamer of je studeervertrek en draag alle meubels en wat er zich nog meer bevindt naar buiten. Neem een stuk krijt en trek een cirkel om je heen. En begin dan ernstig te bidden. Vraag God of Hij een opwekking wil schenken juist binnen die kring. Vraag of Hij juist daar wil beginnen met Zijn werk."

Stegen leidt een grote opwekking die in 1966 onder de Zoeloes in Zuid-Afrika
begon en die nog steeds voortduurt. In Nederland werd Erlo Stegen onder meer bekend door documentaires die Feike ter Velde over hem maakte en die werden uitgezonden door de Evangelische Omroep. Afgelopen december stond de Kwa Siza Bantu Zending stil bij het feit dat Erlo Stegen al 60 jaar actief is in de bediening van het Evangelie. In juli vindt in het Zwitserse Bilten een zomerconferentie plaats, waar ook Erlo Stegen spreekt.

Op het centrum in Zuid-Afrika worden dagelijks diensten gehouden die vanuit de hele wereld worden bezocht. Mensen met verschillende problemen en behoeften komen om hun leven met God in orde te brengen of voor geestelijke toerusting en een ontmoeting
met de levende God.

In tal van landen zijn zendingsposten ontstaan, van waaruit het Evangelie wordt verkondigd. Ook in Nederland zijn gemeente en centra verbonden met de opwekking in Zuid-Afrika.

www.vergadering.nu