www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nuGeloven tussen Babel en Jeruzalem
door Louis Sterkenburg
137 blz.; prijs 9,50
Uitgeverij St. Schreeuw om Leven, Hilversum, 2005.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Omschrijving: Meer dan ooit zijn we ons ervan bewust dat we vandaag leven in een wereld vol van bizarre en schrijnende tegenstellingen. Wereldwijd gezien mag een betrekkelijk klein deel van de mensen deel hebben aan welvaart en rijkdom, terwijl we een grote meerderheid steeds dieper zien wegzakken in de armoedespiraal van ellende en uitzichtloosheid. 
In dit schrijven wordt het leven van de westerse wereld, waarin alles draait om nog meer rijkdom en welvaart, vergeleken met een steeds sneller gaande sneltrein, en het leven van de grote massa, die daar geen deel aan heeft, met een oude afgedankte en gammele boemeltrein.
Als christenen van de westerse wereld zitten we gewild of ongewild in die welvaartstrein (in dit schrijven ook wel aangeduid met Babeltrein).
De vraag is echter op zijn plaats: wat heeft de cultuur van die welvaartstrein met ons als christenen gedaan? Wat verstaan we eigenlijk nog onder de Bijbelse begrippen: zonde, kwaad, wereld, wereldgelijkvormigheid, etc.
De schrijver is van mening dat we als christenen van de westerse kerk gevangen zijn geraakt in een verstrikkend web van syncretisme met de geest van de moderne cultuur.
 
Moeten we het laten bij deze constatering? Nee beslist niet. God zelf geeft in Zijn woord aan, dat er altijd een weg terug is. Dat is langs de weg van verootmoediging, verbrokenheid, bekering en terugkeer tot God.
Ja, in Zijn genade wil God zo ver gaan, dat hij zelfs ook vandaag nog een Ninevebekering wil schenken aan kerk, land en volk
Geloof en hoop in opwekking en reveil lopen als een rode draad door dit boekje heen. Niet alleen als een toekomstig gebeuren, maar iets wat God juist vandaag in Zijn ontferming nog wil schenken.


Oogst - oktober 2005

Boekrecensie door H.F.

Geloven tussen Babel en Jeruzalem

Dit boek is een profetische hartenkreet, dat elke christen, die zich serieus bezint op het leven in onze samenleving, zou moeten lezen. De schrijver schetst hoe vanaf de zondeval de mens poogt zonder God een paradijs op aarde te realiseren: Babel. Als christenen gaan we ongemerkt vaak mee in die verleidelijke Babelcultuur. De westerse christenheid is syncretistisch, in plaats dat ze een tegencultuur vormt, een cultuur van het Koninkrijk van God: Jeruzalem.

Soms protesteren we wel tegen grove uitwassen als abortus en het homohuwelijk, maar we doen mee aan een weelderige en egocentrische cultuur waarin zulke zaken ontstaan. Het boek beschrijft de Babelcultuur van onze westerse weltaart als een luxe sneltrein. Er is nog een trein op hetzelfde spoor, een overvolle boemeltrein vol armoede, die steeds verder achterop raakt. De luxe Babeltrein bestaat eigenlijk bij de gratie van die overvolle boemel, en houdt deze daarom ook in stand. Rijkdom en genot zijn heilig in de Babeltrein.

Het contrast tussen arm en rijk in deze wereld is een groot onrecht. Christenen zouden zich niet moeten bekommeren om het veiligstellen van onze rijkdom en genot, maar om het rechtzetten van dat onrecht. De schrijver heeft niet de pretentie dat we dat onrecht allemaal recht kunnen trekken, maar terecht stelt hij dat wij in deze Babeltrein een profetische functie hebben, en naar de boemeltrein toe een priesterlijke functie. Wij zouden moeten laten zien hoe het in 'Jeruzalem' hoort te gaan. Concreet stelt hij voor dat rijke kerken de helft van hun budget opzij zetten voor hun arme broeders en zusters. Niet als oplossing, maar als profetische daad. Sterk aanbevolen.


www.vergadering.nu