www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


Is er leven na de dood?
Arie van der Stoep 
Uitgave: Arie van der Stoep
Distributie: Ce el eS ( www.cross-link.biz )
84 pagina's
ISBN: 978-90-8603-022-4
Prijs: Ä 8,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit is de grote vraag waarmee velen worstelen, bewust of onbewust. Ook christenen hebben er niet altijd een goed antwoord op. Ook zij vragen zich vaak dingen af als: Wat komt er na het sterven? Leef ik dan voort? Maar op welke manier dan en waar? Klopt het, dat er een dodenrijk is? Ga ik naar de hemel? De Bijbel zegt dat Jezus Christus na zijn sterven opstond uit het graf. Waar was Hij dan tussen zijn dood en opstanding? En waar is Hij nu? De schrijver gaat op deze vragen in en baseert zich hierbij op de Bijbel, het boek dat ver van tevoren onder andere de komst van Jezus Christus aankondigde, evenals het ontstaan van de grote wereldrijken en de verstrooiing van IsraŽl onder de volken en hun terugkeer. In al die gevallen is het volkomen betrouwbaar gebleken. Ook op de bovengenoemde vragen geeft de Bijbel concrete en eerlijke antwoorden. Wie meer inzicht wil krijgen in dit onderwerp, komt met dit boekje niet bedrogen uit. De schrijver behandelt het onderwerp namelijk systematisch, zodat verschillende aspecten ervan op een logische wijze de revue passeren en de lezer er duidelijkheid over krijgt. De schrijver is al vele jaren actief als bijbelleraar in zijn eigen en andere kerkelijke gemeenten en groepen. Regelmatig wordt hij gevraagd voor spreekbeurten en het geven van bijbelonderwijs, ook aan jongeren. Ten behoeve van dit onderwijs schreef hij enkele cursussen. Het (leren) kennen van de Bijbel heeft zijn grote voorliefde.
 3.
Opwekking
- september 2009 - www.opwekking.nl

In dit compacte Bijbelstudieboekje geeft de schrijver antwoorden op vragen als: Is er leven na de dood? Wat komt er na het sterven? Leef ik verder? Maar op welke manier dan en waar? Hoe zit het met het dodenrijk? En ga ik naar de hemel?
Naast deze vragen volgt ook een heldere uitleg over onderwerpen als de zondeval die de dood tot gevolg heeft, en het eeuwige leven door Jezus Christus. Het boek besluit met een overzichtelijke samenvatting, conclusies en adviezen. Duidelijk en bemoedigend studiemateriaal.2.
Het christelijke boek
- juni 2009 - www.hetchristelijkeboek.nl

We weten allemaal dat we geboren zijn. We weten ook allemaal dat we weer zullen sterven. Maar hoe zit het daarna dan? Is er leven na de dood? Een actuele vraag op veel bijbelstudiekringen. Arie van der Stoep schreef een syllabus voor een bijbelstudie en hieruit ontstond dit boekje.
Dit boekje behandelt in het kort alle vragen omtrent de dood en 'wat daarna dan komt'. Het maakt veelvuldig gebruik van bijbelteksten en probeert je stap voor stap uit te leggen wat het evangelie precies is. En wat dat voor jou betekent m.b.t. tot het leven na de dood. 

Persoonlijk vind ik het sterke aan dit boekje dat het niet alleen de hoofdvraag probeert te beantwoorden met 'vage' omschrijvingen, maar dat het alle onderwerpen die belangrijk zijn met elkaar verbindt. Je leest over lichaam en ziel, over de zondeval, over de opstanding en uit dit geheel wordt een antwoord gedestilleerd op de hoofdvraag. 

Ik denk ook dat sommigen niet tevreden zullen zijn met de antwoorden: niet helder of scherp genoeg. Maar wie dit leest als een bijbelstudie over Gods bedoeling met ons in relatie tot de dood, die heeft hier een helder boekje met duidelijke antwoorden. Alleen niet scherper dan dat het in de bijbel zelf staat. En dat pleit voor de auteur.

Algemeen
Een handzaam boekje met 82 crÍmige pagina's. De kantlijnen zijn vrij breed, maar dat is gedaan om de bijbelteksten goed weer te kunnen geven. In die teksten is veelvuldig gebruik gemaakt van vet, maar dat is niet storend. Het is alsof iemand voor jou al met een markeerstift door de bijbel is gegaan. En dat is in dit geval heel handig.

1. Herstel - maart 2009

Is er leven na de dood?  

Boekrecensie door Herstelteam


De titel van dit boek is een vraag die door velen wordt gesteld. Er worden tientallen verschillende antwoorden op gegeven, maar wat zegt de bijbel erover? Dat antwoord wordt in dit boekje kernachtig en duidelijk behandeld. De beknopte en overzichtelijke aanpak maakt dit boekje tot een belangrijk stuk onderwijs over een fundamenteel thema voor ieder mens op aarde. Hoe zit een mens in elkaar? Wat betekent Gods oordeel? Wat is het dodenrijk? Blijft een gelovige altijd in de hemel? Etc. Dit boek is een hoop- en richtinggevend antwoord!

www.vergadering.nu