www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Komt de christen voor Gods troon?
Arie van der Stoep
180 pagina’s. Prijs: € 13,95.
Productie en distributie: Cross-Link Services (www.cross-link.biz)
ISBN: 9789086030248
Met 'werkbladen' voor KRINGEN! (op de site!)
Bestellen via www.kommm.nl  
of hier: Dit boek bestellen...

‘Komt de christen voor Gods troon?'
Leg je nu wel of niet verantwoording af voor God?
Hoe? Kom je in het oordeel?
Wat gebeurt er tijdens en na de opstanding met je?
Wat voor lichaam krijg je?
Komt Jezus terug en ontmoet je Hem persoonlijk?
Welk loon zal Hij je geven? Wat is jouw toekomst in de eeuwigheid?

Over de inhoud:
Dit is een boek van hoop! Op verrassende wijze komen onderwerpen aan bod als: de troon van God, de vraag of je daarvoor verantwoording zult moeten afleggen, Jezus’ terugkomst, je opstanding uit het graf, hoe die verloopt, je nieuwe lichaam en de opvallende eigenschappen ervan.

Ook op de vraag of je daarna nog zult sterven, wordt antwoord gegeven, net als op de vraag of je Jezus persoonlijk zult ontmoeten en wat de gevolgen van zijn komst voor je zullen zijn. Je leest dus ook over de toekomst die je daarna tegemoet gaat. In de Bijbel is meerdere malen sprake van loon dat je van Jezus zult ontvangen, en over een erfenis die Hij je zal geven.

Het boek laat zien wat dit alles voor je zal betekenen, evenals hoe de eeuwigheid eruit zal zien. Je zult je

verbazen over de perspectieven die God je als christen in de Bijbel geeft. Je ontdekt hoe bijzonder God is. Maar ook hoe bijzonder je zelf voor Hem bent! En wat Hij daarom voor je bestemd heeft!

Het boek ziet eruit als een bijbelstudie, maar leest soepel en het pakt je. Het is het derde in de serie ‘De Bijbel geeft het antwoord’ en het volgt op ‘Is er leven na de dood?’ en ‘Hoe weet je zeker dat je zult opstaan uit de doden?’ De drie boeken kunnen zonder probleem ook los van elkaar worden gelezen.
 


Een EXTRA bij dit boek is de beschikbaarheid van materiaal voor BIJBELKRINGEN EN HUISGROEPEN

Hoofdstukken:
  1. De troon van God.
  2. Sterven... en dan?
  3. Komt de christen in het oordeel?
  4. Jezus’ terugkomst.
  5. De opstanding van de christen.
  6. Het lichaam van de opgestane christen.
  7. Kenmerken van dat lichaam.
  8. Jezus op de troon.
  9. Van aangezicht tot aangezicht.
10. Je toekomst is begonnen!
11. De rijkdommen van Gods Koninkrijk.
12. Het loon.
13. Verschil in glans.
14. Een nieuw tijdperk.
15. Je eindbestemming als christen.

2 RECENSIES


2. Opwekking - december 2012 - www.opwekking.nl 

Komt de christen voor Gods troon?

door redactie Opwekking

'Komen voor Gods troon, verantwoording afleggen, oordeel – moeilijke onderwerpen! En toch, wie zich verdiept in Gods plan voor ons als christenen... 'zal bemerken dat de troon van God een plaats van hoop is', schrijft Arie van der Stoep in zijn voorwoord.

In vijftien hoofdstukken gaat hij in op vragen als 'Sterven... en dan?' en 'Kom je als christen in het oordeel?' 

Aan de hand van de Bijbel besteedt hij o.a. aandacht aan Jezus' terugkomst, de opstanding van de christen, Jezus op de troon, de ontmoeting met Hem van aangezicht tot aangezicht, de rijkdommen van Gods koninkrijk, en je eindbestemming als christen. 

Het is met recht een hoopgevend boek dat ons leven hier in het perspectief van de eeuwigheid plaatst. 

Voor persoonlijke verdieping of gebruik in Bijbelkringen en huisgroepen zijn via www.kommm.nl werkbladen beschikbaar


1. CIP - 8 mei 2012 - www.cip.nl

'Jezus zal ons prijzen'

Uit interview met Rik Bokelman

'Als christenen moeten we ons verheugen op een geweldige toekomst. We gaan namelijk Jezus ontmoeten! Hij gaat straks persoonlijk tot je spreken en er is geen sprake van veroordeling wanneer we in Hem geloofd hebben. Het oordeel gaat namelijk aan de christen voorbij.' Dat zegt Arie van der Stoep, schrijver van het boek 'Komt de christen voor Gods troon?' in gesprek met CIP.

Als christenen zullen we aan het einde van ons leven (nee, bij de ontmoeting met Jezus - AvdS) volgens van der Stoep drie beloningen krijgen van God: 'Ten eerste gaat Hij ons prijzen. Hij zal zeggen: "Goed gedaan, goede en getrouwe dienstknecht." Daarnaast krijgen we een loon in de vorm van een plaats in Zijn Koninkrijk waar Hij ons nog meer toevertrouwt dan je op aarde al hebt gekregen. Tenslotte mogen we ingaan in het feest van de Heer en geloof me, dat is een geweldig feest.'

Van der Stoep: 'God heeft ons niet op de aarde geplaatst om zoveel mogelijk te kunnen genieten. Hij wil ons klaar maken om straks deel te kunnen nemen aan Zijn heerlijkheid. De bruiloft van het Lam is het hoogtepunt van een eeuwigdurend feest. Wat wij hier beleven, is maar een schrale afspiegeling van wat we daar zullen ontmoeten. Overigens denk ik wel dat er gradaties zullen zijn in de hemel. De een heeft deel aan een schittering als van het firmament (hier is de tekst door mij gecorrigeerd naar wat er door mij werd gezegd - AvdS), maar sommigen zullen eruit springen en stralen als sterren. Dat heeft te maken met het leven dat je vandaag leidt. Wat je hier bent, zul je daar worden. Hoe dicht leef je bij de Heere Jezus? Hoe is je relatie met Hem en wat komt er uit je relatie met Hem?

Volgens de schrijver is er ontzettend veel onduidelijkheid over het oordeel: 'Het oordeel is veel meer omvattend dan het eindoordeel. Het begon al bij het paradijs bij Adam. De dood werd daar het eerste oordeel voor de mens. Vervolgens komt het oordeel dat voor ons bestemd was op Jezus terecht. Hij heeft het oordeel gedragen dat wij zouden moeten ondergaan. Jezus zegt dan ook: "Wie in Mij gelooft, komt niet in het oordeel." Dan maak je niet het eindoordeel mee waar in de Bijbel over gesproken wordt. Er zijn eigenlijk twee criteria om deel te hebben aan het eeuwige leven. Ten eerste is dat het geloof in de Heere Jezus en ten tweede moeten we volharden in dat geloof.'

www.vergadering.nu