www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Handboek christelijke opvoeding
Deel 3: de opvoeding van pubers en jongeren
J. Stolk (red)
Groen Heerenveen, 
559 pag. gebonden, € 39.95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Waarom is de ene puber zoveel lastiger dan de andere?
Hoe los ik die ruzie met mijn dochter op?
Waarom vind ik het moeilijk om mijn bijna volwassen kind los te laten?
Vragen waar je als ouders van pubers tegenaan kunt lopen.
De puberteit wordt door veel ouders als een lastige periode ervaren. Kinderen zoeken de grenzen op en houden ouders, soms meer dan hen lief is, een spiegel voor. 
In dit derde deel van het Handboek Christelijk Opvoeding krijgen ouders praktisch handvatten aangereikt om ook te genieten van de periode waarin hun kind zich ontwikkelt tot een volwassene. Het handboek is gebaseerd op de eerder uitgegeven tiendelige serie Christelijke Opvoeding. Oude hoofdstukken zijn herzien, nieuwe zijn toegevoegd. Ook de lay-out en illustraties zijn nieuw.


Een team van deskundigen heeft de nieuwste pedagogische inzichten in dit handboek verwerkt. Het bevat een breed scala aan onderwerpen; van christelijk opvoeden in een samenleving zonder God tot emotionele problemen van jongeren en van de impact van een scheiding tot alcoholverslaving. De vragen bij elk hoofdstuk helpen ouders om samen na te denken over de opvoeding in hun gezin. 

De redactie van het handboek bestaat uit:
drs. P.A.J. van Dijke-Reijnoudt, preventiewerker bij Eleos
dr. A. de Muynck, lector Christelijk Leraarschap, verbonden aan Hogeschool Driestar educatief
dr. J. Stolk, emeritus hoofddocent Orthopedagogiek van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

..


2. De Oogst - juli-augustus 2014 - www.totheildesvolks.nl/de-oogst/home

Egocentrische pubers

Recensie door Pieter de Boer

Een dikke pil is het wel, deel drie van het handboek Christelijke opvoeding. Maar het staat boordevol nuttige informatie over het omgaan met pubers. Hoe leer je hen bijvoorbeeld om geen egocentrische houding aan te nemen?

Materieel gezien gaat het veel gezinnen in Nederland best voor de wind. We hebben niets te klagen, maar hoe gaat het in geestelijke zin met het gezin? We staan onder druk van de tijdgeest.

Ik zie het aan onze eigen kinderen en hun vrienden. Zij zijn vaak vol van computergames, filmpjes en andere verstrooiing. En niet alleen de ouders, ook de kinderen hebben een overvolle agenda. Tijd voor een goed gesprek over de waarde van het leven, het schiet er snel bij in. De kern van dit boek is dat de basis van de geloofsopvoeding de houding is die je als ouders hebt en welk voorbeeld je zelf geeft.

Het gezin heeft ook een diaconale taak
In onze tijd viert het relativisme hoogtij. Het is dan ook van belang om als ouders duidelijk te zijn over je verhouding tot God. anders raak je het werk van Christus als fundament van je leven kwijt. Als ouders willen we jongeren helpen om op eigen benen te gaan staan, hen zelf leren om te kiezen. De schaduwkant van de enorme keuzevrijheid die we jongeren geven, is dat ze hierdoor egocentrisch worden gemaakt. Vaak zijn we ons als ouders hier onvoldoende van bewust.

Met twee maten meten
In het hoofdstuk over de seksuele opvoeding komt ook homoseksualiteit ter sprake. De auteurs geven aan dat het spreken hierover liever geen apart onderwerp moet zijn. Ze stellen daarbij de vraag of er bij veel christenen niet sprake is van het meten met twee maten: waarom wordt er op een homoseksuele relatie heftig gereageerd, terwijl dat niet het geval is bij ongehuwd samenwonen en scheiden? Over deze onderwerpen dienen ouders de grenzen aan te geven en hun mening uit te spreken over de levensstijl, maar ze mogen geen afkeur over deze mensen overdragen. Dus ook niet toestaan dat 'homo' als scheldwoord wordt gebruikt. Het homo-zijn stempelt iemand niet tot zondaar, maar tot gewonde.

Het gezin heeft ook een diaconale taak: kinderen leren om liefde, tijd, aandacht en geld te geven aan mensen buiten het gezin. Het gaat daarbij niet om het uitvoeren van een programma, maar om de gezindheid die je als ouders overdraagt.

Drugs en alcohol
Veel in de opvoeding heeft te maken het voorbeeldgedrag van ouders. Een van de auteurs merkt op dat het vreemd is dat in onze samenleving drugs een negatief imago heeft, terwijl alcohol vrij positief wordt gelabeld. Welk voorbeeld geef je? Leer je je kind alcohol te drinken, of heb je geen alcohol in huis? Dat geldt naar mijn mening nog sterker voor roken. Slecht voorbeeld doet slecht volgen.

In dit boek wordt vooral ingegaan op de wereld van pubers en tieners. Als ouders dien je hun gids te zijn, maar weet je zelf wat de valkuilen van het leven zijn?

Weet je zelf wat de valkuilen van het leven zijn?
Dit christelijke handboek wil daarbij helpen. Het is zeker geen boek om in één avondje uit te lezen. Het is wel geschikt om als ouders samen te lezen en aan de hand van de vragen, die de verschillende auteurs aanreiken hierover in gesprek te gaan. Ook met hun pubers.


1. Alpha Online - 9 mei 2014

Omgaan met je kinderen

Recensie door Evert van der Veen

Kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen…… Dat werd vroeger nogal eens tegen ons gezegd als trotse en dankbare ouders van drie jonge kinderen. Het klonk mij eerlijk gezegd altijd wat afgezaagd in de oren als zo’n ‘tegeltjeswijsheid’. Toch ontdek je geleidelijk aan de waarheid.

Toch hebben wij ook wel ervaren dat er waarheid in zit. Wanneer kinderen in de puberteit komen, gaan ze hun eigen weg en die is voor ouders niet altijd even gemakkelijk te volgen. Ondanks bovenstaand gezegde kan er met pasgeboren of opgroeiende kinderen ook van alles aan de hand zijn dat ouders zorgen baart.

‘Ouders zijn de handen van God’. Met dit gezegde van Luther opent dit omvangrijke boek, als derde deel in een serie over opvoeding. De vele praktijkverhalen en voorbeelden illustreren de bedoeling van de auteurs en vormen een goed geheel met de tekst.
Aan de ene kant is er een duidelijke keuze voor een christelijke opvoeding, doordacht en principieel maar aan de andere kant is er ook voldoende oog voor de specifieke vragen die in onze tijd spelen. Het grootste deel van het boek wordt daar dan ook – terecht – aan besteed. Zo zijn er tien richtlijnen voor de omgang met conflicten, iets dat zich in deze leeftijdsfase nogal eens voordoet. Ook actuele kwesties als de omgang met de media, een zorgvuldig gesprek over sexualiteit, de keuze van relaties, faalangst, pesten, depressie, homofilie (de lesbische geaardheid wordt niet genoemd), alcohol en de plaats van kinderen na een echtscheiding komen aan de orde.

Het boek eindigt met het loslaten van volwassen geworden kinderen wanneer ze hun eigen weg gaan. Loslaten maar wel vasthouden in liefde door mee te leven. Dit boek is geschreven uit liefde voor jonge mensen.

Evert van der Veen is PKN predikant te Nunspeet

www.vergadering.nu