www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Handboek Christelijke Opvoeding
     4 tot 12 jaar - deel 2
Onder redactie van
Dr. J. Stolk e.a.
uitg. Jongbloed, Heerenveen 2011
703 blz. € 39,95
9789058299895
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Voor welke school kies je? 
Hoe ga je om met de angsten van je kind? 
Op welke leeftijd geef je seksuele voorlichting? 
Hoe vier je de christelijke feestdagen binnen het gezin? 
Wat doe je als je kind agressief is? 
Vragen waar je als ouders tegenaan kunt lopen. Het – driedelige – Handboek Christelijke Opvoeding laat zien dat opvoeden begint bij begrijpen. Alleen als je weet wie je zelf bent en wie je kind is, vind je de aanpak die past bij jouw situatie. Een opvoedboek met maatwerk! 
Onder leiding van dr. J. Stolk heeft een team van deskundigen een kloek handboek samengesteld Het omvat een breed scala van onderwerpen met vaak verrassende invalshoeken: over de sfeer in een gezin, over vreugde en verdriet in het leven van kinderen, of over vragen die kinderen stellen over het geloof. Naast de 'gewone' opvoeding wordt ook aandacht besteed aan extra moeilijke gezinssituaties, bijvoorbeeld wanneer kinderen zich terugtrekken, agressief, angstig of buitengewoon druk zijn. 
Deel 2 is nu verschenen en gaat over de opvoeding van kinderen van 4-12 jaar. Het eerste deel omvat de opvoeding van kinderen van 0-4 en het derde deel gaat over de opvoeding van kinderen van 12 jaar en ouder. Deze delen volgen in 2011/2012.


2. Oogst - december 2011 - www.habakuk.nu

Christelijk opvoeden

Boekrecensie door Pieter de Boer

Wat is een christelijke opvoeding? Dat zit hem natuurlijk niet alleen in het zondagse kerkbezoek of de keus voor een christelijke basisschool. Wat maakt een christelijke opvoeding dan wel onderscheidend? In een net verschenen handboek geven diverse auteurs onder redactie van dr. J. Stolk, emeritus hoofddocent orthopedagogiek aan de VU, hiervoor concrete handvatten.

Dit handboek gaat over kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Het is een uitgebreid naslagwerk geworden dat ruim 700 bladzijden telt. Er komen veel onderwerpen aan de orde, variërend van leerproblemen, school, computergames, seksuele opvoeding, vreugde en verdriet en geloofsoverdracht. Twee onderwerpen noemen we even apart.

Sfeer in huis
De sfeer in huis is in de opvoeding meestal belangrijker dan welke concrete actie ook. Het bepaalt of kinderen zich wel of niet veilig voelen. Sfeer wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop ouders normen en waarden voorleven. Als ouders bijvoorbeeld popmuziek afkeuren, maar verder geen goed alternatief bieden, dan moeten ze later niet vreemd opkijken als hun kinderen vooral actief naar popmuziek gaan luisteren. Het is belangrijk om niet alleen tegen bepaalde zaken te waarschuwen, maar om daarnaast een reëel alternatief aan te bieden. En het allerbelangrijke is natuurlijk om zélf het goede voorbeeld geven.

Mediaopvoeding
Er is veel wijsheid nodig in de omgang met moderne media. Meestal weten de kinderen meer af van de nieuwste ontwikkelingen dan hun ouders. Toch kunnen opvoeders van betekenis zijn door hun levenswijsheid over te dragen en door fatsoensnormen mee te geven, die ook voor internet gelden. In zekere zin is een christelijke opvoeding ‘wereldvreemd’. Als het goed is, doen christelijke ouders niet klakkeloos mee aan allerlei hypes. Zij leren hun kinderen dat ze zich niet hoeven te schamen voor hun geloof - dat geldt op internet net zo goed als in het ‘gewone’ leven. Zij zullen zich moeten onderscheiden door uit te leggen dat christenen niet meedoen aan roddelen, kwaadspreken of het kwetsen van onze naaste..........
Lees verder...


1. Nederlands Dagblad - 26 februari 2011 - www.nd.nl | pdf

Kraamcadeau voor de toekomst

Wat een opluchting. Eindelijk een nuchter, gezond en gelovig opvoedboek, waarin kinderen niet dienen als statusverhogend pronkstuk

Boekrecensie door Martha Aalbers

‘Schep een veilig thuis waar kinderen niet worden gekleineerd, uitgelachen, voorgetrokken of achtergesteld’ De ingewikkeldheid van de maatschappij, waarin zekerheden zijn weggevallen en ieder maar moet doen wat goed voelt, maakt jonge ouders onzeker. Hoe kies je een goede school? Hoe schep je sfeer in huis? En hoe voed je je kinderen seksueel op? Op al die vragen geeft het Handboek Christelijke Opvoeding antwoord.

Van kinderen word je niet gelukkiger. Integendeel. Van een autonome persoon die eigen beslissingen neemt en doet wat het beste voelt, zit je ineens met een vrijheidsbeperkend, geldopslurpend en slaapdepriverend persoon in huis. Erg vervelend allemaal. Legio moderne opvoedboeken steunen ouders in de mokkende verongelijktheid die zo’n levensinstelling nu eenmaal tot gevolg heeft, met lichthysterische titels als: Supermama!? of Wat nou roze wolk?

Een heerlijk nuchter, gezond en bovenal gelovig tegenwicht biedt het Handboek Christelijke Opvoeding onder eindredactie van dr. J. Stolk. Stolk heeft al heel wat titels op zijn naam staan over opvoeding en ook dit keer stellen hij en zijn co-scribenten – allen afkomstig uit de Gereformeerde Gemeenten of Gereformeerde Bond-poot van de PKN – niet teleur. Het boek, de eerste in een serie van drie, gaat over 4 tot 12 jarigen. De delen over kinderen van 0 tot 4 jaar en vanaf 12 jaar volgen nog.


Kinderen zijn een zegen van de Heere – zo wordt dat gespeld in het Handboek – en hen opvoeden tot Gods eer het uitgangspunt. Dat uitgangspunt geeft ook rust voor een kind, als het niet hoeft te dienen tot statusverhogend pronkstuk dat vaak bitter tegenvalt.

Wie kinderen wil opvoeden, moet ze eerst leren begrijpen. ‘Vaders’ wil is wet’ en alle kinderen in dezelfde mal geperst, is definitief passé en ook bijzonder schadelijk, laat het boek via voorbeelden tussen neus en lippen door weten. Verdiep je in de vraag wat je wel en niet van een kind op een bepaalde leeftijd kunt verwachten. Die vragen komen uitgebreid aan bod in hoofdstukken over de lichamelijke, verstandelijke, emotionele, sociale en morele ontwikkeling van een kind per leeftijdsfase. Hoe voed je op met de Bijbel open, is een onderwerp dat uitgebreid aan bod komt. (Het voorbeeld van de ouders zegt meer dan duizend woorden of preken). Hoe voed je kinderen seksueel op? (Wat oneindig veel meer is dan seksuele voorlichting). Hoe kies je een goede school, wat kun je doen als je kind extreem druk is, of angstig of agressief of moeilijk in de contacten? Het komt allemaal aan bod. Het boek is zo opgebouwd dat je het niet van kaft tot kaft hoeft te lezen, maar ook datgene kunt kiezen wat je op dat moment interesseert. Ook bevat het veel voorbeelden en is het begrijpelijk en toegankelijk geschreven. Grappige illustraties geven kleur. Illustraties waarin de meisjes en mama’s altijd een rokje aan hebben – en waarom ook niet?

Toonzaal
Een mooi hoofdstuk gaat over sfeer in het gezin. Hoe schep je sfeer in huis? Met verfkwast en woonblad in de hand of is het iets waar je geen grip op hebt? Ik vond het een prachtig hoofdstuk dat ik nog in geen enkel ander opvoedboek ben tegengekomen. Sfeer heeft toch ook wel weer met een woonblad te maken: maak van je huis geen toonzaal, maar evenmin een geweldige puinhoop, want dat geeft maar drukte in ieders hoofd. 

Dat is dan het meubilair, en hoe moet je de rest aanpakken? Schep een veilig thuis, waar iemand aanwezig is als je thuiskomt, waar duidelijkheid heerst doordat regels worden gehandhaafd, waar kinderen niet worden gekleineerd, uitgelachen, voorgetrokken of achtergesteld. Dat is nog maar het begin van het hoofdstuk over sfeer in het gezin. Lees het zelf!

Het Handboek houdt een schema aan waaronder verschillende thema’s vallen. Het schema bevat acht onderdelen, waarin de triangelgedachte is vervat; ouders, kerk en school, die samen aan de opvoeding van een kind werken totdat het zijn plek kan innemen in de maatschappij.

Opvoeden moet je doen en er geen boekjes over lezen? Tot op zekere hoogte hebben mensen die dat zeggen gelijk. Maar de ingewikkeldheid van de maatschappij, waarin alle zekerheden zijn weggevallen en ieder maar moet doen wat goed voelt, maakt jonge ouders wel erg onzeker. Ook christelijke jonge ouders. Een stevig steuntje in de rug is haast noodzakelijk. De prijs van dit handboek is wel fors, en er komen er nog twee. Wel krijg je er 700 pagina’s voor, in hardback met leeslint. Een kraamcadeau waar de baby niet snel zal uitgroeien. 

www.vergadering.nu