www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Jezus leven
volgen in het ritme van de rabbi
Henk Stoorvogel

ISBN: 9789029723794
Uitgeverij: Voorhoeve
Paperback / 256 pagina's
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl
of op: www.henkstoorvogel.nl/winkel

Henk Stoorvogel neemt je in Jezus leven mee naar het hart van Jezus.

De belichaming van het goede, een mens uit één stuk, een man met een missie: Jezus maakte het allemaal waar. Maar hoe zag een gewone werkdag voor Jezus eruit? Wat was er nou echt zo bijzonder aan Hem, dat duizenden mensen Hem volgden? Henk Stoorvogel is nieuwsgierig en slaagt erin een nieuw licht op het leven van Jezus te werpen, door het stellen van kinderlijk creatieve vragen.

Maar Jezus Leven gaat nog verder. Het is een oproep tot het leven van een ‘Jezus Leven’. Hoe kunnen wij vandaag de dag vorm en inhoud geven aan de navolging van Jezus Christus? Met Henk Stoorvogel gaan we op zoek naar het hart van Jezus en de manier waarop we dat in ons eigen leven kunnen toepassen.

Henk Stoorvogel heeft zich jarenlang voorbereid op het schrijven van een boek over Jezus’ leven. Hij deed ervaring op met het uitdiepen van Bijbelse karakters in de Bijbelstudieserie ‘Onderweg met…’ en is al jaren voorganger van de Vrije Evangelisatie Zwolle. Stoorvogels vaardigheden als student van Bijbelse figuren en zijn liefde voor Jezus komen samen in Jezus Leven, dat ook uitermate geschikt is voor Bijbelstudie- en gespreksgroepen.

..


1. CIP - 16 april 2015 - www.cip.nl

"Jezus was een rabbi met schmiga"

Boekbespreking door Rik Bokelman

"Het eerste woord dat de discipelen ooit tegen Jezus hebben gezegd is ‘rabbi’. Na zijn opstanding zeiden ze ook ‘rabbi’ tegen Hem. Wil je Jezus kunnen begrijpen en volgen, dan moet je weten wat het in de tijd van Jezus betekende om een rabbi te zijn." Dat zegt Henk Stoorvogel, die recent het boek ‘Jezus Leven - volgen in het ritme van de rabbi’ schreef. Het boek biedt een unieke inkijk in het leven van Jezus.

Veel boeken over Jezus gaan of over de praktische betekenis van Zijn uitspraken of bieden achtergrondinformatie, zoals Bijbelcommentaren. Het boek Jezus Leven combineert praktische levenslessen met diepgravende achtergronden en een levendige beschrijving van Zijn leven, in chronologische volgorde. "Tijdens het schrijven van het boek heb ik echt geprobeerd om in de huid van Jezus te kruipen."

Jezus was een rabbi
Een van de hoofdthema’s in het boek van Henk Stoorvogel is dat Jezus niet zozeer een goeroe was of een soort rondreizende dominee. Allereerst was hij een rabbi. Veel christenen weten niet of nauwelijks wat een rabbi is. Terwijl dat juist zo belangrijk is.

In de tijd van Jezus waren er duizenden rabbi’s. Ieder dorp had zo z’n eigen rabbi. Er waren ook rabbi’s met een speciale status. Dat waren rabbi’s met schmiga. In Israël waren maar enkele van die rabbi’s. De rabbi’s met schmiga hadden het voorrecht om nieuwe interpretaties toe te voegen aan de aloude uitleg van de Schrift. Ook hadden zij het voorrecht om rond te reizen en volgelingen te verzamelen. Jezus was zo’n rabbi. Volgens de oude geschriften hadden de rabbi’s met schmiga ook genezende krachten. Ze konden mensen genezen. In die zin was Jezus niet uniek, al genas Jezus waarschijnlijk op veel grotere schaal, en ook bij zeer ernstige ziekten. "Hij wekte zelfs mensen op uit de dood. Dat deden andere rabbi’s met schmiga niet."

Ajax
"Rabbi’s hadden ook volgelingen. Het hoogste wat je in die tijd kon bereiken was dat je een van de leerlingen werd van een rabbi met schmiga. Dat is zoiets als dat je als kind wordt gescout door Ajax en bij de jeugdopleiding terechtkomt. Normaal gesproken kon je rond je 15e solliciteren bij zo’n rabbi. Je werd dan niet zozeer gecheckt op Bijbelkennis - destijds kenden jongens de hele wet en de profeten uit hun hoofd. De rabbi vroeg zich vooral af: kan deze jongen een exacte kopie van mij worden?"

Het opmerkelijke aan Jezus is dat Hij maar 12 discipelen had - Gamaliel had er volgens de overlevering wel 1000 - en bovendien niet deed aan sollicitatieprocedures. Henk: “Hij riep zijn leerlingen eigenhandig. Hij koos juist de mensen die normaal gesproken nooit een volgeling van een rabbi met schmiga konden worden. Hij koos niet de beste jongetjes van de klas, maar de normale man van de straat. Hij geloofde dat die twaalf discipelen een exacte kopie konden worden van Hemzelf." Henk voegt toe: "Als je een leerling van een rabbi met schmiga kon worden dan was dat een enorm voorrecht. Wij denken vaak dat als we Jezus volgen we Hem daarmee een dienst bewijzen. Maar het is precies andersom! Het is zoals ik net al zei een enorm voorrecht. In de tijd was het hoogst haalbare wat je kon bereiken, dat je een leerling werd van een rabbi met schmiga!"


Voetsporen van de rabbi
Alles draaide vervolgens als leerling van een rabbi om het worden als de rabbi. Een Joodse rabbi, Jozef ben Jozef, zei om die reden eens: ‘Moge je bedekt worden met het stof van de rabbi.’ "Deze uitspraak uit de Misjna gaat uit van het beeld van discipelschap, waarbij discipelen hun rabbi zo nauwgezet volgden dat zij aan het einde van een dag lopen over de stoffige Joodse wegen, bedekt waren met het stof dat de voeten van de rabbi gedurende de dag hadden opgeworpen. Wanneer je de rabbi gedurende de hele dag exact in zijn ritme was gevolgd, dan had je het goed gedaan." Dat volgen ging heel ver. Discipelen volgden een rabbi tot in zijn slaapkamer, om te zien hoe hij zijn vrouw beminde, of tot op het toilet, om te zien hoe hij zijn behoefte deed. Er waren speciale gebeden die men uitsprak na een toiletbezoek, zoals men bad voor elke gebeurtenis in het leven. "Er was dus een enorme toewijding bij leerlingen om hun rabbi te volgen."

"De vorm van discipelschap zoals in de tijd van Jezus staat vaak mijlenver af van hoe we het tegenwoordig in de kerk doen. Als wij het over discipelschap hebben dan denken we al snel aan een ‘discipelschapscursus’. Maar dat kan helemaal niet. Dat is een contradictio in terminis! Alsof je in een paar avonden kunt leren hoe je discipel kunt zijn. Het zijn van een discipel vraagt namelijk om een dagelijkse toewijding en omgang met Hem. Dat je Hem dag aan dag nauwgezet bestudeerd en met Hem leeft. Dat is niet te vatten in een cursus. Het betekent veel meer dan naar de kerk gaan. Misschien is het daarom tijd voor een nieuw woord voor echte radicale discipelen van Jezus. Niet ‘discipelen', maar bijvoorbeeld talmidim, zoals leerlingen van rabbi’s met smicha werden genoemd." Lachend: "Dan krijg je dus talmid Henk en talmid Rik. De echte toegewijde volgelingen van Jezus!"

Kopie van Jezus
Wat ook vaak onderschat wordt in discipelschap is dat een rabbi oprecht erop uit was om iemand te maken zoals zichzelf. "Als christenen naar Jezus kijken dan denken ze vaak dat het onmogelijk is om echt te worden zoals Jezus. Maar dat is waar de omgang met Jezus juist om draait! Ik geloof echt dat het mogelijk is om een exacte kopie van de Rabbi te worden," vertelt Henk enthousiast. "Petrus liep over het water, omdat Jezus over het water liep. Hij wilde in alles worden als Zijn rabbi." Natuurlijk verloochende hij Jezus toen Hij was gearresteerd, maar na Zijn opstanding drukte Hij Petrus op het hart dat zijn kans om te worden zoals Jezus niet verkeken was. ‘Hoed mijn schapen,’ zei Jezus hem. "Jezus zei als het ware tegen Petrus: ‘Ik geloof dat ondanks alles jij toch een kopie van mij kunt worden."

"De kerk zit vol gedesillusioneerde gelovigen die Hem eens met enthousiasme volgden maar nu denken: ‘Ik kan nooit echt worden als Jezus. Ik ga wel netjes naar de kerk, maar echt als Jezus worden dat gaat me gewoon niet lukken. Maar dat is dus wel mogelijk! En wat voor verschil zou dat maken, als de twee miljard christenen op aarde vanuit dat beginpunt discipel zijn, met hernieuwde passie en radicale toewijding. Wat een zegen zou dat geven als ze zouden zeggen: ‘Ik wil Jezus op de voet volgen, zodat ik een exacte kopie van de Rabbi kan worden.’"


www.vergadering.nu