www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Bijbels Dagboek
Dagelijkse overdenkingen van Genesis tot Openbaring
John Stott
(vert. Hetty Lalleman)
Uitg. Ark Boeken, Amsterdam 2007
432 blz. geb. 24,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Beschrijving:
Dit bijbels dagboek:
- werkt in een jaar tijd de Bijbel door
- is niet jaargebonden, maar werkt met weeknummers
- biedt de mogelijkheid tot het volgen van het kerkelijk jaar
- is opgedeeld in drie gedeeltes:
   1. Oude Testament - geboorte Jezus (sept./dec)
   2. Leven van Jezus; tussen kerst en pinksteren (jan/april)
   3. Nieuwe Testament; brieven - Openbaring (mei/aug)
- is gellustreerd met aquarellen
- bevat een handig leeslint
- is geschikt voor beginnende en gevorderde bijbellezers 


1.
Nederlands
Dagblad - 18 april 2008 - www.nd.nl
 

Bijbels Dagboek
John Stott

Boekrecensie door Roel Sikkema


Er verschijnen elk jaar tientallen Bijbelse dagboeken. Vaak zijn die nogal willekeurig ingedeeld. Per maand wordt dan bijvoorbeeld een bepaald Bijbelboek of een thema behandeld.

De bekende theoloog John Stott doet het in dit boek anders. Om te beginnen houdt hij zich aan de volgorde van de Bijbelboeken. De eerste overdenking gaat over Genesis 1 : 1, de laatste over Openbaring 22: 20. Maar binnen dit schema heeft Stott nog een andere verdeling aangebracht, namelijk in drie keer vier maanden. Daarbij is het niet de bedoeling op 1 januari met Genesis te beginnen, maar op 1 september. Op die manier krijgt Stott een logische indeling, waarbij bedacht moet worden dat hij ongeveer twee keer zoveel meditaties van nieuwtestamentische teksten biedt, dan van oudtestamentische.

Een van de sterke punten van Stott is dat hij een op het eerste gezicht onduidelijke tekst overzichtelijk kan samenvatten en lijnen kan trekken. Boeiend is ook hoe hij lijnen trekt naar het heden of vergelijkingen maakt met buiten Bijbelse bronnen. Op verschillende plaatsen blijkt de grote belezenheid van de theoloog.

Het boek is fraai uitgevoerd en zal het vanwege de bindwijze lang kunnen volhouden.

www.vergadering.nu