www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


De boodschap van de bergrede
John Stott
269 pag.
Novapress
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

‘Volgelingen van Jezus moeten anders zijn,’ schrijft John Stott, ‘Anders dan zowel de geïnstitutionaliseerde kerk als de seculiere wereld, anders dan bepaalde vormen van godsdienstigheid en niet-godsdienstigheid. De Bergrede is de meest complete omschrijving van de christelijke tegencultuur in het Nieuwe Testament. Hierin wordt een christelijk waardensysteem gepresenteerd, een ethische norm, een vorm van vroomheid, een houding ten opzichte van bezit, een ideaal, een leefwijze en een geheel van relaties – een voor een totaal verschillend van die van de niet-christelijke wereld. En deze christelijke tegencultuur is het leven in het Koninkrijk Gods, een volledig menselijk leven, dat echter wordt geleid onder goddelijke heerschappij.’ 
 
In deze zorgvuldige uiteenzetting van de Bergrede verklaart John R.W. Stott de bijbeltekst nauwkeurig en verbindt die met het hedendaagse leven. De auteur zegt dat hij vooral wil dat Christus zelf zijn rede weer houdt, deze keer voor de moderne wereld.


De Band des Vredes - juli/augustus 2003

Recensie door Barend Verkerk

Bij Novapres, verschijnen heel interessante boeken in de serie 'De Bijbel spreekt vandaag', waaraan verschillende bekende schrijvers meewerken.

Elk deel heeft als titel `De boodschap van...', waarvan er inmiddels meer dan tien zijn verschenen. Ik heb een van de laatste delen gelezen: 'De boodschap van de bergrede' door John Stott.

We zoeken een voor ieder leesbaar bijbelstudieboek, zonder theologische vaktaal, dat de boodschap van de Bijbel verbindt met het leven van elke dag. 'De boodschap van de bergrede' is echt praktisch. De schrijver beseft heel qoed, dat één van onze eerste vragen bij een boodschap uit de Bijbel is: 'Heb ik er vandaag nog wat aan?' Wil je echt anders zijn? Wil je laten zien aan de mensen, om je heen, dat je een volgeling yan Jezus bent? Dan moet je God beter leren kennen. Ga de Bijbel bestuderen. Het boek van Packer helpt je erbij, Wil je christelijke normen en waarden in de praktijk brengen? Lees de bergrede van de Here Jezus. 'De boodschap van de bergrede' helpt je erbij!


www.vergadering.nu