www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Eenheid, Integriteit, Trouw
John Stott
144 blz.; prijs Ä 11,95
Uitgeverij Novapres, Hoenderloo; 2006 
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Hoe kan het geloof in de Drie-enige God zich uitwerken in ons leven?

De kern van de Drie-eenheid bestaat uit de openbaring van God, het kruis van Christus en het werk van de heilige Geest. Geloof in deze essentiŽle waarheden is belangrijk, maar naast het geloven en erkennen van deze waarheden benadrukt Stott het belang van het uitleven ervan. Stott doet in dit boek een persoonlijk pleidooi voor eenheid, integriteit en trouw, als uitwerking van de kern van het geloof.

Op Stotts bekende heldere en betrokken wijze trekt hij de lezers weg uit hun stromingen, denominaties, verschillen en geschillen en wijst ze in de richting van een gezamenlijke verwondering over wie God is, en wat Hij voor hen betekenen wil. 

Nu ik het einde van mijn aardse leven nader en aan het eind sta van meer dan zestig jaar bevoorrecht discipelschap, wil ik graag, bij wijze van geestelijke nalatenschap, deze kleine uiting van evangelisch geloof, dit appel aan de opkomende generatie nalaten [uit het voorwoord].

1. Oogst - 10 januari 2007

Eenheid, Integriteit, Trouw

Recensie door M.J. de Haan

John R.W Stott is iemand die zijn sporen heeft verdiend. Hij is een van de belangrijkste leiders van de evangelische beweging en heeft vele publicaties op zijn naam staan. In zijn meest recente, vertaalde werk doet hij een poging om de evangelische beweging theologisch te typeren.

Ik vind het werkelijk een prachtig boekje om te lezen. De kern van het christelijk geloof wordt heel helder uitgelegd aan de hand van de drie eenheid van onze God: de openbaring van God, het kruis van Christus en het werk van de Heilige Geest. Hierin heeft hij de essentie te pakken van datgene wat wij geloven en wat onopgeefbaar zou moeten zijn.

Stott verstaat het als geen ander om gelovigen te wijzen op wat hen samenbindt en niet op wat hen scheidt. Zo zegt hij bijvoorbeeld over de doop: "Het is belangrijk voor leden van vrije en nieuwe kerken om te begrijpen dat de doop (hetzij bij kinderen, hetzij bij volwassenen) voor evangelische anglicanen zijn effect mist als het niet gepaard gaat met geloof' (p. 99). Daarmee slaat hij een brug over een thema dat velen heeft verdeeld.

Toch schroomt hij er ook niet voor om duidelijk te zijn waar volgens hem de grenzen liggen; bijvoorbeeld: "Luchtig doen over zonde is onvermijdelijk luchtig doen over verlossing en dus ook over het kruis." (p. 77).

De Nederlandse lezer moet zich wel realiseren dat het woord 'evangelisch' voor de Engelsman Stott een andere lading heeft dan voor ons, Nederlanders. Tot de 'evangelicals' rekent hij niet alleen de 'vrije groepen', maar ook de bijbelgetrouwe protestantse kerken. Als typering heeft zijn boekje voor ons dan ook minder zeggingskracht. Voor een karakterisering vind ik dat Stott ook net iets te veel corrigerend optreedt. Hij kan niet volstaan met 'beschrijven', maar wil ook voorschrijven, corrigeren. Daarvoor is hij toch teveel een leider, denk ik.

 

www.vergadering.nu