www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Feiten genoeg
die voor een Schepper pleiten
Lee Strobel
Uitgeverij Gideon
360 pag., Ç 19,95.
ISBN 9789060677902
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nlHet verhaal verbaast wetenschappers steeds meer hoe ongelofelijk complex het heelal in elkaar zit. En de piepkleine menselijke cel? Onder de microscoop lijkt die wel op heelal op zich. De twijfel groeit of dit alles door louter toeval is ontstaan. Zou er niet een andere oorzaak zijn? Voormalig rechtbankjournalist Lee Strobel ging op onderzoek uit en ondervroeg een aantal vooraanstaande wetenschappers. Hij wilde weten hoe sterk de argumenten zijn voor het geloof in toeval en evolutie. En voor het geloof in een Schepper die alles schiep uit het niets. Strobel verzamelde informatie op het gebied van de kosmologie, de natuurkunde, de astronomie, de biologie, het DNA en het menselijk bewustzijn.

Lees ook: www.refdag.nl - Coelacant nog steeds de oude

2 RECENSIES2. Uitdaging - december 2008 - www.uitdaging.nl

Feiten genoeg

Na in Bewijs genoeg te hebben aangetoond dat het Evangelie geloofwaardig en betrouwbaar is, onderzoekt Lee Strobel in zijn nieuwe boek de betrouwbaarheid van het scheppingsverhaal.

Recensie door Ruben Hadders

Door de wetenschap kwam hij naar eigen zeggen op de weg van het athe´sme. Maar ironisch genoeg bracht diezelfde wetenschap hem op de weg naar God. Het is het bekende verhaal van Lee Strobel, een voormalig journalist van de Chigago Tribune. Door zijn boek Bewijs genoeg, een evangelische klassieker inmiddels, werd Strobel een van de populairste apologeten van onze tijd. Hij kan schrijven als geen ander en weet moeilijke onderwerpen toegankelijk te maken. Bovendien schrijft hij met zoveel overtuiging, dat bijna elke christen hem op zijn woord gelooft. Dat zal ook het geval zijn met Feiten genoeg. Een boek dat eigenlijk gelezen zou moeten worden voor Bewijs genoeg, omdat het de vraag stelt: is er reden om aan te nemen dat er een Schepper is? Is daarvoor een wetenschappelijke grond?

Het boek leest als een trein, dat is een feit, "maar rijdt op een enkel spoor" volgens een lezer op internet. Daar zit een kern van waarheid is. Hoewel Strobel, wederom overtuigend, laat zien dat de moderne wetenschap juist in de richting wijst van een Schepper, laat hij vooral wetenschappers aan het woord uit de Intelligent Designbeweging (onder andere Jonathan Wells, Stephen C. Meyer, William Lane Craig, Robin Collins en Michael Behe). Zo trekt hij
ten strijde tegen het darwinisme, terwijl er ook wetenschappers zijn die zichzelf christen Ún darwinist noemen, zoals de Britse paleontoloog Simon Conway Morris of de Amerikaanse natuurkundige Karl Giber-son. Daaraan schenkt Strobel geen aandacht. Begrijpelijk: hij wil waarschijnlijk geen verwarring scheppen. Toch zit de christelijke wetenschap een stuk complexer in elkaar dan zijn boek doet vermoeden.

Gelukkig is Feiten genoeg geen uitgebreide behandeling van wetenschappelijke hypothesen. Dat zou alleen maar tot zinloze discussies leiden en bovendien het apologetische karakter van het boek ondermijnen. Strobel wil vooral aantonen dat de schepping onmiskenbaar getuigt van een Schepper en dat doet hij met verve. Bovendien probeert hij de onterechte kloof tussen geloof en wetenschap te dichten, door te laten zien dat wetenschap niet van God af hoeft te leiden, maar juist heel erg interessant en verrijkend is voor een christen.

Toch is het boek in eerste instantie geschreven voor de ongelovige lezer. Hij kan door het boek net dat duwtje in de rug krijgen, om de Weg, de Waarheid en het Leven te zoeken
en te vinden. Over Wie God is zal hij door dit boek nog niet veel te weten komen, daarover leest hij meer in Bewijs genoeg. In dit boek wil Strobel vooral laten zien dat God er is. Daar begint het mee. Het vervolg is een zoektocht naar Wie die God is, een zoektocht die overigens geen einde kent. The case for a Creator, zoals het boek oorspronkelijk getiteld is, werd door ChristianityToday gekozen tot het beste apologetische boek van 2005.


1. CV-Koers - december 2008


Feiten genoeg

Recensie door Tjerk de Reus

Komend jaar is het Darwinjaar. De uitvinder van de evolutietheorie werd tweehonderd jaar geleden geboren. Voor een aantal christenen is dit een reden om zich met vereende krachten te verzetten tegen Darwin. Het boek Feiten genoeg van de Amerikaan Lee Strobel is daarvan een voorbeeld. Strobel plaatst forse kanttekeningen bij de vanzelfsprekende geldigheid van de evolutietheorie. Hij stelt daar tegenover dat allerlei natuurkundige, biologische, astrologische, kosmologische en biochemische gegevens eerder pleiten voor een Schepper en Ontwerper, dan voor een volstrekt toevallig evolutieproces waarin onze wereld met de diversiteit van leven die daarop te vinden is, tot stand kwam.

Hoe overtuigend Strobels pleidooi is, zal elke lezer zelf moeten bepalen. Strobel biedt veel informatie, stelt vraagtekens bij vanzelfsprekende darwiniaanse vondsten en hij bekritiseert het wetenschappelijke wereldbeeld. Ook legt hij de nadruk op het verlangen naar een zinvol bestaan, dat kenmerkend is voor 'de menselijke soort'. Een wetenschappelijke theorie kan hierin niet voorzien.

Als christenen komend jaar iets willen bijdragen aan het gesprek over Darwin, vormen de betwijfelbare rol van het toeval en de vraag naar de zin des levens vermoedelijk de belangrijkste insteek. Strobels boek kan lezers hierbij een goede dienst bewijzen. Gespreksvragen zijn toegevoegd, dus leeskringen kunnen ermee aan de slag.

www.vergadering.nu