www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


De komende Koning van al de bomen
Paul J.M. van Teeffelen
Uitg. Johannes Multimedia 2013 / Stichting Deborah
267 pag. Ä 14,95
ISBN: 9789057984976
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Actuele beslissingen van de volkeren (VN) en van kerken, in feite tegen de God van IsraŽl, zijn voor het onderweg zijn van Gods volk herkenningspunten dat de opname van de gemeente en van IsraŽl steeds meer gaat naderen. Vandaar dat het meer en meer van belang wordt dat we de profetieŽn kennen, dat Yeshua (Jezus) wederkomt. In de gehele Bijbel zijn voorafschaduwingen gegeven van Zijn wederkomst. 

Die wederkomst betekent tegelijkertijd dat de laatste bazuin zal klinken, waarbij Zijn volk wonderbaar wordt weggerukt. Dat is de hoop voor beide groepen van Gods volk, IsraŽl ťn de gemeente. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wordt dit werkelijkheid binnen afzienbare tijd. Hoe we dit kunnen weten? 

Enerzijds: de tekenen der tijden versnellen. Het is meer dan ooit de tijd waarin het begin zich aftekent van alles wat Yeshua voorzegt (Lukas 21:28). Immers, de wederkomst van Yeshua kenmerkt zich door haast (Openbaring 22:7,12,20). Anderzijds: vanuit de profetie van de 70 jaarweken voor IsraŽl en Jeruzalem alsmede aan de hand van het Messiaans Jubeljaar en de komende tekenen aan zon en maan op Hoogtijden kunnen we afleiden, dat indien in de komende tijd de wereldleider opstaat en het zevenjarig verbond aangaat (DaniŽl 9:27), de afzondering van Gods volk vervolgens nog hooguit 3Ĺ jaar zal duren. De apostel Paulus spreekt over deze hoop op de ontmoeting van Yeshua van aangezicht tot aangezicht en het eeuwig leven (1 Korinthe 15:32). Hij zegt daar: wat is het nut van dit aardse leven, indien er geen doden zouden worden opgewekt en geen op aarde levenden zouden worden veranderd. Dan kunnen we net zo goed eten en drinken, want morgen sterven wij. 

Hoop doet leven, zegt een spreekwoord. Gods Woord gaat veel verder en zegt: 'Het geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt .. .' (HebreeŽn 11:1). Op die hoop, die zekerheid gaat worden voor IsraŽl en voor allen, die in Yeshua geloven, wordt uitgebreid in dit boek ingegaan. Want de dag nadert (HebreŽn 10:25).

..


3. Profetisch Perspectief - december 2013 - www.profetischperspectief.nl

De komende Koning van al de bomen

Recensie door Hette Abma

Recent verscheen opnieuw een boek van de hand van Paul van Teeffelen. Het is voor de auteur nummer zestien op rij. Binnen drie weken was de eerste druk uitverkocht. De tweede druk is op dit moment in voorbereiding, en zal weer verkrijgbaar zijn als dit blad verschijnt.

Om een goede indruk te verschaffen nemen we de inleidende bijdrage van ds H. Poot over: 'Het is fascinerend om de bijbelse uitleg te volgen van de auteur van dit boek. Paul van Teeffelen neemt ons mee op een zoektocht naar de actuele betekenis van Gods beloften en profetieŽn. Hij confronteert ons met de valse eenheid die de Verenigde Naties zoeken en de leugen van de Wereldraad. De machten van de duisternis proberen Christus naar de kroon te steken en prediken een schijnvrede die het niet haalt bij de beloofde heerlijkheid van het komende vrederijk. De auteur weet zich geroepen om met een scherpe pen de waarheid te scheiden van alles wat zich als waarheid aan ons opdringt, maar het niet is. 

Fascinerend is zeker ook zijn uitleg over de fabel van Joram over de bomen en in het bijzonder de arrogantie van de doornstruik, maar ook de exegese van profetische personen Elia en Elisha. Maar het nieuwste boek van Paul fascineert en boeit niet alleen, het is een dringende oproep aan iedereen om zich voor te bereiden op de laatste fase van de heilsgeschiedenis, om te waken voor de verschijning van de antichrist, om de verleidingen van de duivel te ontmaskeren en om de tekenen van de tijden, die God geeft te doorzien.


Daarbij toont hij een diepe en gelovige liefde voor Israel, de knecht des Heren, Gods metgezel in de heilsgeschiedenis en heeft bij de moed om aan te geven waar de kerk zich moet bekeren van het heidendom, dat haar geÔnfecteerd heeft. Terug naar de verbondenheid met het Joodse volk, de kerk is ingelijfd in de edele olijfboom!

Ik ben ook erg blij met de duiding van het offer van Christus: Niet alleen als verzoening voor onze zonden, maar ook als overwinning op de machten van de duisternis. Nu zal Gods voornemen met zijn volk en met zijn wereld, door zijn hand voortgang hebben (Jes. 53:10). De wereldbeheersers van deze eeuw hebben het nakijken, het koninkrijk van God komt en het komt spoedig. Het is logisch dat we bij de uitleg van de toekomst, wat niet een eenvoudige zaak is, regelmatig als christenen van mening verschillen. Dat kan ook bijna niet anders, immers ons kennen en ons profeteren is ten dele. Al lezend ben ik ook dingen tegen gekomen, waar ik nog eens wat langer over moet nadenken, voordat ik besluit of ik daar wel in mee kan gaan. Laat dat bij anderen ook maar gebeuren. 

Het boek is uitdagend en roept op tot reflectie en dieper uitdagen over de dingen die in Gods woord gezegd worden. Maar wat als een grote lijn door deze studie heen loopt is de diepe liefde voor God en zijn Woord, en de overtuiging dat Gods Woord in deze tijd tot volkomen vervulling komt, en dat is een boodschap waar we volmondig 'amen' op kunnen zeggen.' 

Tot zover het woord vooraf van ds. Henk Poot.

Van harte willen we ertoe aanmoedigen deze nieuwe publicatie van Paul van Teeffelen aan te schaffen. Allereerst uiteraard vanwege de inhoud van het boek, maar vervolgens verdient het ook aanbeveling op grond van het feit dat de volledige opbrengst van de verkoop bestemd wordt voor de onschuldige holocaust- en terreurslachtoffers van IsraŽl. Het boek is verkrijgbaar bij Christenen voor IsraŽl in Nijkerk. (VERVALLEN - alleen 1e druk)


2. XanderNieuws - 5 september 2013 - http://xandernieuws.punt.nl

Boek 'De komende Koning van al de bomen': Wederkomst Jezus nabij

Boekrecensie door Xander

De Nederlandse auteur Paul J.M. Van Teeffelen, waar we op deze site eerder aandacht aan besteedden, heeft een nieuw boek geschreven met de titel 'De komende Koning van al de Bomen.' 'Actuele beslissingen van de volkeren (VN) en van kerken, in feite tegen de God van IsraŽl, zijn voor het onderweg zijn van Gods volk herkenningspunten dat de opname van de gemeente en van IsraŽl steeds meer gaat naderen,' aldus van Teeffelen. 'Vandaar dat het meer en meer van belang wordt dat we de profetieŽn kennen, dat Yeshua (Jezus) wederkomt.'

Opname en Wederkomst vrijwel zeker nabij
'In de gehele Bijbel zijn voorafschaduwingen gegeven van Zijn wederkomst. Die wederkomst betekent tegelijkertijd dat de laatste bazuin zal klinken, waarbij Zijn volk wonderbaar wordt weggerukt. Dat is de hoop van beide groepen van Gods volk, IsraŽl ťn de gemeente. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wordt dit werkelijkheid binnen afzienbare tijd. Hoe we dit kunnen weten?'

'Enerzijds: de tekenen der tijden versnellen. Het is meer dan ooit de tijd waarin het begin zich aftekent van alles wat Yeshua voorzegt (Lukas 21:28). Immers, de wederkomst van Yeshua kenmerkt zich door haast (Openbaring 22:7,12,20). Anderzijds: vanuit de profetie van de 70 jaarweken voor IsraŽl en Jeruzalem, alsmede aan de hand van het Messiaanse Jubeljaar en de komende tekenen aan zon en maan op Hoogtijden, kunnen we afleiden dat, indien in de komende tijd de wereldleider opstaat en het zevenjarig verbond aangaat (DaniŽl 9:27), de afzondering van Gods volk vervolgens nog hooguit 3 1/2 jaar zal duren.'

Leven zonder opstanding zinloos
'De apostel Paulus spreekt over deze hoop op de ontmoeting van Yeshua van aangezicht tot aangezicht en het eeuwig leven (1 Korinthe 15:32). Hij zegt daar: wat is het nut van dit aardse leven, indien er geen doden zouden worden opgewekt en geen op aarde levenden zouden worden veranderd. Dan kunnen we net zo goed eten en drinken, want morgen sterven wij.'

'Hoop doet leven, zegt een spreekwoord. Gods Woord gaat veel verder en zegt: 'Het geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt...' (HebreeŽn 11:1). Op die hoop, die zekerheid gaat worden voor IsraŽl en voor allen, die in Yeshua geloven, wordt uitgebreid in dit boek ingegaan. Want de dag nadert (Hebr. 10:25).'

Voorwoord van ds. Henk Poot
Ds. Henk Poot (Christenen voor IsraŽl) verzorgt het voorwoord van 'De komende Koning van al de bomen'. Hij schrijft:

'Het is fascinerend om de Bijbelse uitleg te volgen van de auteur van dit boek. Paul van Teeffelen neemt ons mee op een zoektocht naar de actuele betekenis van Gods beloften en profetieŽn. Hij confronteert ons met de valse eenheid die de Verenigde Naties zoeken en de leugen van de Wereldraad (van Kerken, X.). De machten van de duisternis proberen Christus naar de kroon te steken en prediken een schijnvrede die het niet haalt bij de beloofde heerlijkheid van het komende vrederijk.'

Laatste fase heilsgeschiedenis
'De auteur weet zich geroepen om met een scherpe pen de waarheid te scheiden van alles wat zich als waarheid aan ons opdringt, maar het niet is. Fascinerend is zeker ook zijn uitleg over de fabel van Joram, over de bomen en in het bijzonder de arrogantie van de doornstruik, maar ook de exegese van de profetische personen Elia en Elisha.'

'Maar het nieuwste boek van Paul fascineert en boeit niet alleen, het is een dringende oproep aan iedereen om zich voor te bereiden op de laatste fase van de heilsgeschiedenis, om te waken voor de verschijning van de anti-christ, om de verleidingen van de duivel te ontmaskeren en om de tekenen van de tijden, die God geeft, te doorzien.'


Diepe liefde voor IsraŽl
'Daarbij toont hij een diepe en gelovige liefde voor IsraŽl, de knecht des Heren, Gods metgezel in de heilsgeschiedenis, en heeft hij de moed om aan te geven waar de kerk zich moet bekeren van het heidendom dat haar geÔnfecteerd heeft. Terug naar de verbondenheid met het Joodse volk, de kerk is ingelijfd in de edele olijfboom!'

'Ik ben ook erg blij met de duiding van het offer van Christus,' vervolgt Poot. 'Niet alleen als verzoening voor onze zonden, maar ook als overwinning op de machten van de duisternis. Nu zal Gods voornemen met zijn volk en met zijn wereld door zijn hand voortgang hebben (Jesaja 53:10). De wereldbeheersers van deze eeuw hebben het nakijken, het koninkrijk van God komt en het komt spoedig.'

Laat lezer zelf bepalen
'Het is logisch dat we bij de uitleg van de toekomst, wat niet een eenvoudige zaak is, regelmatig als christenen van mening verschillen. Dat kan ook bijna niet anders, immers ons kennen en ons profeteren is ten dele. Al lezend ben ik ook dingen tegengekomen, waar ik nog eens wat langer over moet nadenken, voordat ik besluit of ik daar wel in mee kan gaan. Laat dat ook bij anderen maar gebeuren.'

'Het boek is uitdagend en roept op tot reflectie en dieper nadenken over de dingen die in Gods woord gezegd worden. Maar wat als een grote lijn door deze studie heen loopt is de diepe liefde voor God en zijn Woord, en de overtuiging dat Gods Woord in deze tijd tot volkomen vervulling komt. En dat is een boodschap waar we volmondig 'Amen' op kunnen zeggen.'

Boek voor Ä 9,95 te bestellen
Later volgt mogelijk nog een uitgebreidere recensie van het 134 pagina's tellende boek, dat voor slechts Ä 9,95 te bestellen is op johannes-multimedia. Normaal gesproken maak ik geen reclame op mijn site, maar in dit geval gaat de volledige opbrengst wederom naar de IsraŽlische slachtoffers van Palestijnse en Arabische terreuraanslagen. [inmiddels VERVALLEN - alleen 1e druk]
Ook al maak ik op 'leerstellig' gebied hetzelfde voorbehoud als ds. Poot, beveel ik het boek bij deze wel degelijk van harte aan.
 


1. Habakuk.nu - 15 augustus 2013 - www.habakuk.nu

Een dringende oproep

Recensie door Henk Poot

Paul van Teeffelen neemt ons mee op een zoektocht naar de actuele betekenis van Gods beloften en profetieŽn. Hij confronteert ons met de valse eenheid die de Verenigde Naties zoeken en de leugen van de Wereldraad. De machten van de duisternis proberen Christus naar de kroon te steken en prediken een schijnvrede die het niet haalt bij de beloofde heerlijkheid van het komende vrederijk. De auteur weet zich geroepen om met een scherpe pen de waarheid te scheiden van alles wat zich als waarheid aan ons opdringt, maar het niet is. Fascinerend is zeker ook zijn uitleg over de fabel van Joram over de bomen en in het bijzonder de arrogantie van de doornstruik, maar ook de exegese van profetische personen Elia en Elisha.

Maar het nieuwste boek van Paul fascineert en boeit niet alleen, het is een dringende oproep aan iedereen om zich voor te bereiden op de laatste fase van de heilsgeschiedenis, om te waken voor de verschijning van de anti-christ, om de verleidingen van de duivel te ontmaskeren en om de tekenen van de tijden, die God geeft te doorzien. Daarbij toont hij een diepe en gelovige liefde voor IsraŽl, de knecht des Heren, Gods metgezel in de heilsgeschiedenis en heeft hij de moed om aan te geven waar de kerk zich moet bekeren van het heidendom dat haar geÔnfecteerd heeft. Terug naar de verbondenheid met het Joodse volk, de kerk is ingelijfd in de edele olijfboom!

Verzoening en overwinning
Ik ben ook erg blij met de duiding van het offer van Christus: Niet alleen als verzoening voor onze zonden, maar ook als overwinning op de machten van de duisternis. Nu zal Gods voornemen met zijn volk en met zijn wereld, door zijn hand voortgang hebben (Jesaja 53:10). De wereldbeheersers van deze eeuw hebben het nakijken, het koninkrijk van God komt en het komt spoedig.

Uitdagend
Het is logisch dat we bij de uitleg van de toekomst, wat niet een eenvoudige zaak is, regelmatig als christenen van mening verschillen. Dat kan ook bijna niet anders, immers ons kennen en ons profeteren is ten dele. Al lezend ben ik ook dingen tegen gekomen, waar ik nog eens wat langer over moet nadenken, voordat ik besluit of ik daar wel in mee kan gaan. Laat dat bij anderen ook maar gebeuren. Het boek is uitdagend en roept op tot reflectie en dieper nadenken over de dingen die in Gods woord gezegd worden. Maar wat als een grote lijn door deze studie heen loopt is de diepe liefde voor God en zijn Woord en de overtuiging dat Gods Woord in deze tijd tot volkomen vervulling komt en dat is een boodschap waar we volmondig 'Amen' op kunnen zeggen.

www.vergadering.nu