www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De goddelijke ingreep in de volgorde
Paul J.M. van Teeffelen
Uitgever: Het Zoeklicht
ISBN 9789064512858
Prijs Ä 15,95, 203 pag.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het is fascinerend om de diepe redenen te gaan begrijpen waarom God heeft ingegrepen in de volgorde van de geschiedenis. Rondom dit thema neemt de auteur van dit boek de lezer(es) mee aan de hand van een verzameling van Bijbelstudies die ogenschijnlijk geen verband met elkaar hebben. Toch zal ontdekt worden dat alle studies naar de profetische eindtijd verwijzen, waarbij de plotselinge wederkomst van de Messias Jezus is te verwachten. 
Een eerste vraag zou kunnen zijn: wat moet onder eindtijd worden verstaan? Het beste antwoord is het antwoord van de Here Jezus.Hij zegt: Het einde breekt aan als de evangelieverkondiging wereldwijd is (MattteŁs 24: 14). Dat feit is tot stand gekomen in onze tijd, want het evangelie is in hoofdtalen wereldwijd verspreid. Daarbij worden we gewaarschuwd doordat er eerst een tijd komt die de Here Jezus "het begin van de weeŽn" (MatteŁs 24: 8) noemt. Die 'weeŽn' dienen ook als waarschuwingen voor de mensheid. In de eindtijd is IsraŽl en wat er in en rond IsraŽl gebeurt, buitengewoon belangrijk. IsraŽl is de thermometer in de wereld, juist in de eindtijd. In vorige eeuwen moest men dikwijls alleen maar geloven zonder bewijs. Maar het bijzondere van onze tijd is, dat de waarheid van vele Bijbelse profetiŽn bewezen kan worden. Alles is door iedereen te controleren via TV, Internet, media etc. Steeds meer wordt duidelijk dat de tekenen der tijden die de Here Jezus o.a. in MatteŁs 16:3 opsomt, ver zijn gevorderd.

..


1. Ė Israelaktueel - juli 2019 - www.christenenvoorisrael.nl/israel-aktueel

Goddelijke ingreep in de volgorde

Recensie door Henk Poot

Het nieuwe boek van Paul van Teeffelen is een bundeling van Bijbelstudies die gemeen hebben dat zij allemaal gericht zijn op de eindtijd. Niet alleen wordt ingegaan op de rol van Israel in de finale van de heilsgeschiedenis, maar ook op de relatie tussen de Messias en zijn volk. 

Fascinerend vind ik de visie van de auteur op het kwaad en de bespreking van de gevallen engel Lucifer. En ronduit prachtig is het hoofdstuk over Jezus als de tweede Adam en zijn ontmoeting met Maria Magdalena in de hof. 

Verheugend vind ik het ook dat het boek een pastorale inslag heeft. Het gaat niet om het benoemen van de gebeurtenissen in de eindtijd, maar om vertroosting en volharding, zo vlak voor de komst van onze Heiland Jezus Christus.

www.vergadering.nu