www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Kronieken van de koningen van IsraŽl
Robert de Telder
Met illustraties, 16x210x148 mm
Uitg.: Print on demand, vandaar enkele dagen levertijd.
Te bestellen bij Bol.com, 175 pag., prijs: Ä 16,50 
verschijningsdatum was december 2017
ISBN: 9789402169430
Dit boek bestellen...

Naar het boek der "Kronieken der koningen van IsraŽl" wordt in de Bijbelboeken 1 en 2 Koningen telkens aan het einde van een behandelde kroniek van een koning van IsraŽl verwezen. Het is een boek dat over de eeuwen heen niet bewaard is gebleven wat door elke liefhebber van Bijbelse- en wereldgeschiedenis als spijtig bevonden wordt. De geschiedenis van de koningen van IsraŽl halen we vandaag uit de historische boeken van de Bijbel, de Psalmen, uit de werken van de oudheidhistoricus Flavius Josephus en uit de Joodse overleveringen en legendes. De auteur geeft in het bijzonder aandacht aan de Assyriologie en de link tussen beide koningslijsten: de Bijbelse koningslijst van het tienstammenrijk en de Assyrische koningslijst. De koningen van AssyriŽ die in de Bijbel vermeldt worden werden op de tijdsbalk verankerd met de chronologische gegevens die de Bijbel doorgeeft. 

Het boek sluit af met een hoofdstuk naar het toekomstig herstel van IsraŽl in het oude land der vaderen waarbij in het bijzonder de stam Zebulon in verleden, heden en toekomst besproken wordt. De bijgevoegde tijdschema ís met dit artikel over Salomo komen uit het boek. De koningen van IsraŽl en Juda werden op de tijdsbalken tussen het vierde regeringsjaar van Salomo en de wegvoering van de tien stammen in afwijking van de algemeen aanvaarde reconstructie van Thiele, herschikt.

De auteur Robert De Telder is een autodidact die naar de geest van de hervormer Maarten Luther: sola fide - sola gratia - sola scriptura, de Schriften onderzoekt. Hij is een revisionist van de geschiedenis van de oudheid waarbij vooral de gevestigde Egyptologie en Assyriologie aangepakt worden.
Inkijkexemplaar: https://www.bol.com/nl/p/kronieken-van-de-koningen-van-israel/9200000086650052/

Boeken van Robert de Telder...

..


1. Vergadering.nu - 18 februari 2018 - www.vergadering.nu


Oudheidgeschiedenis van het Tienstammenrijk

Recensie door Harry Sleijster

Dit boek gaat over het tienstammenrijk van Jerobeam tot Hosea. Bij elk hoofdstuk staat op 'millimeterpapier' duidelijk de bijbelse tijdlijn: de tijdlijn van de koningen van Juda en daaronder de koningen van Israel (het tienstammenrijk). Bovenaan staat ook nog de telling van de sabbatsjaren en de jubeljaren.

Ik begon te lezen met de gedachte een echt studieboek voor me te hebben. Dat is het ook, maar Robert de Telde heeft het zo goed leesbaar en boeiend geschreven, dat het heel makkelijk leest. En ook duidelijk. Zo wordt bijvoorbeeld elke persoon of situatie die je tegenkomt, tegelijk even kort verduidelijkt, zodat je beter gaat begrijpen wie de personen zijn en wat alles betekent in zijn verband, zodat je de draad vasthoudt.

De schrijver geeft veel toegevoegde informatie. Dat is niet alleen veel 'technisch' feitenmateriaal, maar ook veel verhalende informatie waardoor de bijbelverhalen gaan leven in het geheel van de geschiedenis van Israel. Dat is dus niet alleen het tienstammenrijk, maar ook de samenhang met het koninkrijk Juda, en tevens de samenhang met de geschiedenis van de omringende volken, en hoe dit past in de gevestigde Assyriologie en Egyptologie.

Tenslotte zijn er nog twee hoofdstukken die aandacht geven aan de verloren tien stammen. We krijgen vooral veel Bijbelse gegevens die een goed beeld geven van waar ze terecht gekomen zijn. En vervolgens wordt ook het profetische herstel van Israel besproken.

Samenvattend: het boek is goed te gebruiken naast de Bijbel als je in de boeken 1 en 2 Koningen leest. De tijdlijn en andere illustraties verduidelijken de bijbeltekst op een prettige manier. Het is een boek dat de Schrift serieus neemt en dat iedere bijbellezer zou moeten lezen.

www.vergadering.nu