www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De Tweede Wereldoorlog
  door het oog van een neutrale Belg
Robert de Telder
306 blz.
met veel kaarten en foto's
Prijs Ä 17,29

War on Terror. De Apocalyps?
Robert de Telder
159 blz.
met kaarten, afbeeldingen en foto's
Prijs Ä 11,35 

Boeken van Robert de Telder...
 


1. Profetisch Perspectief - 

De Tweede Wereldoorlog door het oog van een Belg
War on Terror. De Apocalyps?

Boekrecensie door Jan van Barneveld

De Vlaamse auteur Robert de Telder heeft een bijzondere belangstelling voor geschiedenis. Bijbelse geschiedenis in zijn boeken ĎVan Noach tot Christusí en ĎKroniek van het oude IsraŽlí. Wereldgeschiedenis van de oude oudheid in Kronos, waarin hij de chronologie van de oudheid aan een kritisch onderzoek onderwerpt. Zijn vlijtig verzamelen en onderzoeken van feiten en gegevens, gebeurtenissen en ontwikkelingen heeft hij in bovengenoemde boeken voor ons ten nutte willen maken.
De Tweede Wereldoorlog door het oog van een Belg is een interessant historisch document. Drie zaken spelen door het hele boek heen. De persoonlijke ervaringen van zijn vader, die een deel van de oorlog als dwangarbeider in Duitsland doorbracht. Wat de Holocaust en de demonie van Hitler en ook Stalin betreft probeert de schrijver metahistorische accenten te leggen. Hij legt ook een vinger bij de zegen en de vloek (Gen. 12:3) over Europese landen die samenhangt met hun behandeling van het Joodse volk. In zijn uitvoerige literatuurlijst treffen we dan ook het beroemde boek aan van Normann Grubb: Op de bres, het leven van Rees Howells. De hoofdmoot van dit boek is de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. De ontwikkelingen van de oorlog in landen als Frankrijk, Denemarken, Noorwegen, Nederland Oost Europese landen en vooral BelgiŽ komen ter sprake. De Duitse opmars, het doorzettingsvermogen van Churchill (zijn boek De Tweede Wereldoorlog is een belangrijke bron voor De Telders boek), het 'halt!' van Stalingrad, de opmars van de geallieerden, alles komt uitvoerig toegelicht met kaarten (soms wat klein) en foto's ter sprake.

Door een gedetailleerde inhoudsopgave is het goed mogelijk om het boek ook als naslagwerk te gebruiken. Het is jammer dat de schrijver verzuimd heeft de bladzijden bij die hoofdstukken te vermelden. Een paar gevoelige onderwerpen die ter sprake komen en waarbij de 'neutrale Belg' zijn menig niet verdoezelt, zijn de rol van de Rooms katholieke kerk, van paus Pius XII en het onbarmhartige en onnodige plat bombarderen van Duitsland door de geallieerden (terwijl de spoorlijnen naar Auschwitz Birkenau intact bleven, JvB). Ik werd tijdens het lezen wel wat overweldigd door de grote hoeveelheid feiten die in een enorm tempo op me afkwamen. Maar ja, zo ging het in Tweede Wereldoorlog. Alleen wordt het boek een beetje ontsierd door teveel taal en stijlfouten. Er moet toch ergens in Vlaanderen een goede corrector te vinden zijn.

War on Terror. De Apocalyps?
In 1985 schreef De Telder een boek onder de titel De Nieuwe Orde in Opkomst. Hij geeft in zijn proloog op dit nieuwe boek toe dat "niet veel van wat ik meende te kunnen voorspellen is uitgekomen". Deze eerlijkheid pleit voor de auteur. In War on terror. De Apocalyps? corrigeert hij fouten uit het eerste boek en gaat verder op zijn eschatologische zoektocht. Vanuit een hartelijke solidariteit met IsraŽl toont de schrijver toch wel begrip voor het lijden van veel Arabieren in de 'gebieden'. Niet alles wat IsraŽl doet hoeven we automatisch goed te keuren (Is er voor ons wat te keuren? JvB).

Zijn prognose is somber: er komen een aantal Palestijnse staatjes, een nieuw statuut voor Jeruzalem, en IsraŽl zal z'n atoombommenarsenaal moeten opgeven. De VS ziet hij als 'de koning van het Noorden' uit het boek DaniŽl. Bij zijn bespreking van de aanslagen op 11 september 2001 in de VS wordt op bladzijde 31 tot 36 de indrukwekkende toespraak van dr. Billy Graham weergegeven. Het gevaar van de islam bagatelliseert De Telder een beetje: de islam zal wel snel seculariseren, net als de kerken. Meer gevaar is te duchten van Gog (Rusland). Vandaar dat de Gogoorlog (Ez. 38 en 39) en de bondgenoten van Gog en de neutralen veel aandacht krijgen in dit boek. Vervolgens komen de antichrist en zijn rijk aan de orde. De paus is de man van '666'. De leegloop van veel kerken als gevolg van de moderne bijbelkritiek en het darwinisme maakt hem niet hopeloos. "Terug naar de oorsprong", roept De Telder. Nog verder dan de Reformatie. Ten slotte geeft hij zijn visie op de oorlog die in Psalm 83 wordt beschreven, de rol van de islam hierbij en de aanstaande komst van de Here Jezus. Volgens zijn berekeningen die hij in het bovengenoemde boek Kronos heeft gegeven, leven we nu niet in het jaar 5768 maar in het jaar 6002. Interessant om te lezen, maar wel met een voorzichtig kritisch oog.

www.vergadering.nu