www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De route naar Armageddon
Walter Tessensohn
Uitgever: Wes Stonehens
232 pagina's
ISBN 9789491026799
Prijs: Ç 14,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

DE ROUTE NAAR ARMAGEDDONLeven wij nu al in de eindtijd?We moeten ons eerst de vraag stellen wat de eindtijd is en wanneer die begint! Er zijn verschillende meningen over wat de eindtijd precies is. Menigeen beschouwt de grote verdrukking als de eindtijd. De eindtijd is die tijd waarin zowel het kwaad en de vuilheid als het heilige en het reine tot volheid komen. Ook de oordelen Gods horen bij de eindtijd.Er is veel ongerustheid en angst onder christenen. Ze kijken naar de omstandigheden in de wereld en concluderen te gemakkelijk dat de eindtijd er al is of op het punt staat aan te breken. Op dit moment (eind 2015) gaat het om de enorme vluchtelingenstroom en de beroeringen in het Midden Oosten.De Bijbel geeft echter nauwkeurig aan wanneer de komst des Heren en onze vereniging met Hem zullen plaatsvinden. Het gaat dan niet om exacte tijden, maar om tekenen die vlak voor zijn komst zullen plaatsvinden. Het gaat om twee tekenen. Het eerste teken is de (grote) afval. Nee, het gaat niet om een afval van christenen, hoewel die er ook zal zijn, maar om de afval van alle grote religies, ordes en levensbeschouwingen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat grote wereldreligies als de islam en het rooms-katholicisme, maar ook alle vormen van athe´sme (aanhangers van het humanisme, de evolutietheorie en het communisme) zullen leeglopen, maar dat zal wŔl gebeuren.
Lees verder op Bol.com...


1. - mei 2016 - www.uitdaging.nl 

De route naar Armageddon

Recensie door Jacco Stijkel

Walter Tessensohn is oudste en leraar in een Evangeliegemeente in Noord-Holland en heeft al een heel aantal boeken op zijn naam staan. Met 'De route naar Armageddon' heeft hij een boek geschreven waarin de gebeurtenissen in de eindtijd op een rij zijn gezet. In zijn boek beschrijft hij, hoe in zijn ogen, de eindtijd chronologisch verloopt. Dit doet hij aan de hand van thema's uit het boek Openbaring.

Nu is er over dit onderwerp al heel veel geschreven. Het sterke aan Tessensohns boek is, vind ik, dat het wel een originele insteek heeft. De auteur ziet 2Th2:1-4 als een belangrijk uitgangspunt voor zijn eindtijdtheologie. In dit gedeelte schrijft de apostel Paulus dat er twee gebeurtenissen moeten plaatsvinden voordat de Heer terug kan komen: de afval moet komen en de mens der wetteloosheid moet zich openbaren. Het opmerkelijke is dat Tessensohn deze afval niet koppelt aan geloofsafval, maar dat mensen zich afkeren van RLO's. Dit staat voor religies, levensbeschouwingen en ordes.


Deze RLO's staan allemaal onder heerschappij van satan en zijn gevallen engelen. Pas als mensen zich afkeren van RLO's, zullen we het beeld van het beest aanbidden. De geestelijke strijd speelt sowieso een centrale rol in dit boek. In 2Th2:6-7 schrijft Paulus over de weerhouder die moet verdwijnen. Tessensohn stelt dat door de overwinning van Christus en de gelovigen de satan uit de hemelse gewesten wordt verwijderd en dat het daarmee mogelijk is dat de antichrist wordt geopenbaard. Meer dan andere uitleggers vaak doen, laat Tessensohn zien dat het in de eindtijd gaat tussen een strijd tussen de Heer en zijn heiligen en de satan en zijn gevallen engelen. Dat is juist ook de kracht van het boek.

Wat ik jammer vind, is dat Tessensohn niet voldoende zijn uitleg beargumenteerd. Waarom het bij de afval vooral gaat om RLO's onderbouwt hij niet vanuit de Bijbel. Ook gaat hij nergens in op andere exegeses van bijvoorbeeld 2Th, toch een moeilijk Bijbelgedeelte. Waarom is zijn uitleg te prefereren boven andere exegeses? Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat hij de bergen waarop de Hoer van Babylon zit, ziet als de grondwet van Babylon. Hij noemt dan zeven hoofdzonden op die hij haalt uit de tekst. Dit komt erg gekunsteld over. Terwijl de voor de hand liggende exegese is dat Johannes gedacht heeft aan Rome, dat immers op zeven heuvels is gebouwd. Dit was zeer herkenbaar voor de eerste lezers.

Een ander punt in Openb.11. Daar gaat het in vers 8 over de 'stad waar ook hun Heer gekruisigd is.' Voor de hand ligt dat dit jeruzalem is. Dat kan niet volgens Tessensohn. We weten niet welke stad het wel is, maar Jeruzalem kan het niet zijn, want haar rol is uitgespeeld. Volgens Tessensohn is dit dan het hart van de mens, op zich een interessante gedachte. Maar zijn argument is dat een tempel in Jeruzalem nooit een tempel van God kan zijn. Hij schrijft: 'Een tempel in Jeruzalem is gelijk aan welke andere afgodstempel dan ook. Een dergelijke tempel kan dus niet worden gezien als de tempel van God.'

Maar hij gaat er helemaal aan voorbij dat God wel zijn volk weer aanneemt en dat IsraŰl zich bekeert. Dat vind je in het OT, maar bijvoorbeeld ook in Rm.9-11. Desondanks is 'De route naar Armageddon' een lezenswaardig boek voor een ieder die ge´nteresseerd is in een alternatieve eindtijdtheorie. Ik ben het lang niet met alles eens, maar dat hoeft ook niet. Tessensohn neemt de eindtijd en de wederkomst serieus en er staat genoeg ter overdenking in dit boek.

www.vergadering.nu