www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De strijd tegen BeŽlzebul, heer der vliegen
Walter Tessensohn
Uitgave in eigen beheer
75 pagina's, Ä 10,00
ISBN 9789491026065
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit boek gaat over de strijd tegen BeŽlzebub, de strijd in de gedachten. Dit is de meest elementaire strijd die een kind van God moet voeren. Je wordt aangevallen met beschuldigingen, onreine gedachten en je positie in Christus wordt door BeŽlzebub ter discussie gesteld. Soms legt de boze gedachten en gevoelens in je. Onderscheid je de gedachten van de boze? Hoe overwint je de boze en met welke wapens doet je dat? 

Vele kinderen Gods hebben moeite met deze strijd in hun gedachten, omdat hen nooit is geleerd hoe ze hiermee moeten omgaan. Om te kunnen overwinnen, moet de wet Gods in het hart geschreven zijn. Deze wet is de toetssteen waarmee de gedachten worden getoetst. Zijn ze van de boze, dan moeten ze afgewezen worden. Deze wet Gods is Zijn morele wet en niet de wet der tien geboden. Deze laatste wet brengt namelijk alleen veroordeling.

De boze kan geen gedachten lezen, maar kent jou door en door, daarom weet hij vaak hoe jij denkt en hoe je zal reageren. De Bijbel zegt dat de gedachten van de boze ons niet onbekend zijn. (2 Kor. 2:11) Dit betekent dat wij weten hoe hij denkt, wat zijn begeerten zijn en welke plannen hij koestert. Dit is voor ons nodig om hem te kunnen overwinnen. Wie de vijand niet kent, noch zijn positie, tactiek en wapens, kan hem niet overwinnen.

Kunnen gedachten of gevoelens zondig zijn? Wat te doen als er een vloek 'door je heen gaat' of een gedachte over een verkeerde begeerte? Wanneer moeten we een gedachte afwijzen en wanneer zullen we om vergeving moeten vragen? Dit boek laat zien waar de grenzen liggen en wat je moet doen.

Dit boek moet niet gebruikt worden als een methode om de strijd in de gedachten (en tegen verkeerde gevoelens)te kunnen winnen. De inzichten die verschaft worden, zullen je alleen tot nut zijn, indien uitgegaan wordt van Gods Woord en je positie in Christus Jezus. Dat is ook de reden waarom hier eerst uitvoerig op wordt ingegaan alvorens wordt uitgelegd hoe de strijd in de gedachten gestreden moet worden.
 

Het satanisme van Anton Szandor LaVey
Walter Tessensohn
Uitgave in eigen beheer
163 pagina's, Ä 14,00
ISBN 9789491026478
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit boek kan beschouwd worden als een tweede druk van "Gij zult als God zijn" dat begin 2009 verscheen. Er zijn enkele aanvullingen opgenomen en het formaat van het boek is vergroot.

Het satanisme van Anton Szandor LaVey is stervende, maar het satanische gedachtegoed zit in verschillende godsdiensten en politieke richtingen. Het satanisme is er van alle tijden, dus ook ver voordat de Kerk van Satan werd opgericht en 'The Satanic Bible' werd geschreven, werd de prins der duisternis en zijn gedachtegoed vereerd.
Veel politieke leiders, ministers en presidenten zijn lid van allerlei obscure en occulte groepen en het teken van Cernunnos wordt door hen vele malen gebruikt in het openbaar. Het gaat om christelijke, islamitische en atheÔstische leiders.

Kenmerken van het satanisme
[1] Zelfgerichtheid: Jij bent de belangrijkste. In The Satanic Bible wordt zelfs aangeraden je verjaardag uitbundig te vieren omdat die dag de belangrijkste dag is voor jou.
[2] Doe wat je wilt en zelfs de wil boven de liefde. (Thelema)
[3] Verheerlijking van het menselijk verstand wordt door de satan aangemoedigd, terwijl hijzelf de mens veracht en hem niet meer vindt dan een beest, dat woont op een 'ball of dirt'!
[4] Verachting voor alles wat zwak is en verheerlijking van wat sterk is.
[5] Aards succes en het botvieren van de zonden van het vlees zijn zeer belangrijk.
[6] Het gaat om een geloof in een aards leven en het succes in dat leven.
[7] Trachten om macht over mensen te verkrijgen.
[8] Vervloekingen uitspreken over mensen teneinde ze te beschadigen of te doden.


De meeste van deze punten zijn ook de basis van vrijdenkerij en humanisme. De mens staat centraal: de mens is de norm en het aardse leven zonder God wordt verheerlijkt. Het gevolg is wel dat de mens onderworpen is aan de Satan.
Weinigen weten dat de val van de mens een feit werd, toen de hij (door de satan misleid) zijn eigen wil deed en Gods wil en Zijn gebod negeerde. Sindsdien regeert de Satan en werd zijn wet, de wet van de jungle, het recht van de sterkste, geÔmplementeerd. 
Zelfs onze Westerse democratie is gebaseerd op deze wet: de partij met de meeste stemmen is de sterkste en heerst over de minderheid.

Satanisme voert de mens naar de ondergang.

De auteur is een oudste in een Evangelie Gemeente in Noord-Holland. Hij heeft diverse boeken geschreven over pastoraat, geloofsopbouw, geestelijke oorlogsvoering, de eindtijd, de strijd in de gedachten, de mariale dogma's, predestinatie, erfzonde, IsraŽl, de gemeente en de Islam.1. - juni 2013 - www.uitdaging.nl 

Over BeŽlzebub, 'heer der vliegen'

Recensie door Rineke Peterson

Wanneer jij je bewust bent van de 'tactieken van satan, zul je veel beter in staat zijn de aanvallen te herkennen en er weerstand aan te bieden. Dit kan alleen als je 'in Christus' bent. Hierover gaat een nieuw boek van Walter Tessensohn, dat hij in eigen beheer uitgaf.
Systematisch legt Tessensohn aan de hand van Bijbelteksten uit hoe onze positie in Christus is. Daarna gaat hij in op hoe die positie ons kan helpen in onze strijd tegen 'de boze'. 
Dan komen onder andere deze onderwerpen aan bod: De wapens van de boze; de wapens die wij, in Christus, tot onze beschikking hebben; betekenis en rol van Gods wetten; hoe zit het met verzoekingen, angsten, dwalingen en met zaken als seks, geld, macht en psychische ziektes? Het boek sluit af met een kort, duidelijk hoofdstuk over het herderschip in de gemeente.

Tessensohn schreef een boek dat, los van hoe je hier precies tegenaan kijkt, iedere gelovige en zeker iedere leider in een kerkelijke gemeente gewoon eens zou moeten lezen.

Commentaar
Van dezelfde schrijver verscheen 'Het satanisme van Anton Szandor Lavey'; een remake van een uitgave uit 2009. Hierin haalt Tessensohn de satansbijbel van Lavey aan en geeft hij daar commentaar op. Waar zitten tegenstrijdigheden in het denken van Lavey? Dit boek is niet zomaar voor iedere willekeurige gelovige; het is meer gericht op mensen die door satanisme beÔnvloed zijn en op gelovigen die met hen, in welke relatie dan ook, te maken hebben.

www.vergadering.nu