www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Ester. Hoezo onderdanig?
Dianne Tidball
Uitg. Medema, Vaassen 2006
173 blz. € 14,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In het Bijbelboek Ester is achter de schermen God aan het werk. Op de voorgrond zien we twee vrouwen. De een zou het boegbeeld van het feminisme kunnen zijn: zij had de moed om in te gaan tegen onderdrukking en vernedering door de man, en om op te komen voor de positie van de vrouw. Ze had zo veel zelfrespect en eigenwaarde, dat ze niet als lustobject wilde dienen. Maar daarvoor betaalde ze een hoge prijs. Wat vind jij: was Wasti dapper of was zij dwaas?
De andere vrouw bewoog zich juist binnen het goddeloze en door mannen gedomineerde systeem – en werd zo een kanaal van Gods genade. Ze stond niet op de barricaden, integendeel. Gehoorzaam deed ze alles wat haar gevraagd werd, tot het moment kwam waarop ze haar invloed aanwendde voor een zaak van levensbelang. Is Ester volgens jou een onderdanig doetje of juist een inspirerend voorbeeld?
De vraag is of wij ons na drie feministische golven nog wel in Ester kunnen herkennen. Hoe zit het met óns zelfrespect en eigenwaarde, onze vrouwelijkheid... En hoe denken wij tegenwoordig over onderdanigheid? Hebben we nog wel wat met Ester? Dianne Tidball laat ons zien dat er veel in het Bijbelboek Ester is dat nog steeds actueel is.
Ester – hoezo onderdanig? laat ons zien dat God ons gebruiken wil op de plek waar we zijn gesteld, en dat onze houding daarin soms allesbepalend kan zijn.

1. Nederlands Dagblad - 5 januari 2007 - www.nd.nl

Ester. Hoezo onderdanig?

Recensie door Roel Sikkema

Het bijbelboek Ester stelt veel lezers voor raadsels. Gaat het hier om een mooi verhaal, of is het echt gebeurd? Gaat Ester niet veel te ver in haar aanpassing aan de Perzische hofgewoonten? En waarom staat de naam van God geen enkele keer in het boek?

Dianne Tidball, een Engelse baptistenpredikante, laat het grote verschil tussen de feministische Wasti en de veel onderdaniger Ester zien. Toch was Ester bepaald geen doetje en wist ze verstandig in een heidense omgeving te leven. Dat kan een voorbeeld zijn voor hedendaagse christenen, stelt Tidball.

Het boek is enerzijds een goede Bijbeluitleg, maar trekt daarnaast voortdurend lijnen naar onze tijd. Het is prettig leesbaar geschreven en mede door het vermelden van een aantal gesprekspunten en vragen uitstekend geschikt voor gezamenlijke Bijbelstudie.

www.vergadering.nu