www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Total Church
Steve Timmis & Steve Chester
Uitg.: Groeiboek / The Media Alliance
9789057984198
Prijs: € 12,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit boek pleit voor twee belangrijke principes voor de kerk en haar missie. Ten eerste gaat het om een concentratie op het Evangelie dat verkondigd moet worden. Ten tweede gaat het om de context van de gemeenschap: als gelovigen delen we ons leven en bieden we mensen van buiten een plek waar zij zich thuis kunnen voelen.

De schrijvers passen deze principes toe op het terrein van kerkplanting, evangelisatie, apologetiek, sociale betrokkenheid, leiderschap, discipelschap, pastorale zorg, wereldwijde zending en op ons begrip van succes. `In een tijd van dubbelzinnigheid en apathie in de kerk, wijst Total Church` op een precieze en van inzicht getuigende manier op de plaatselijke kerk als evangelie-gemeenschap die met Jezus op een missie is: Mark Driscoll, Mars Hill Church, Seattle, USA `Prikkelend, gepassioneerd en vol frisse inzichten: Chris Stoddart, Reaching the Unchurched Network, UK `Zeer `to the point` en het prikkelt, stimuleert, daagt uit en inspireert: Vaughan Roberts, St. Ebbe`s Church, Oxford, UK `Gereformeerde theologie en nieuwe vormen van kerk-zijn worden vaak gezien als twee uitersten die niet bij elkaar passen.
In dit boek mikken Tim Chester en Steve Timmis erop om die twee bij elkaar te brengen op een manier waarvan ik zeker geloof dat het kerkleiders zal helpen ... : John Drane, adviseur van kerken in het Verenigd Koninkrijk en professor Praktische Theologie aan Fuller Seminary, Californië, USA Dr. Tim Chester maakt deel uit van The Crowded House` en is directeur van het `Notthem Training Institute: Eerder was hij hoofd van de afdeling `Onderzoek en Beleid` van Teatfund UK. Steve Iimmis, oprichter van The Crowded House`, was eerder oprichter en directeur van Radstock Ministries. Hij maakt nu deel uit van de leiding van het `Northern Training Institute`.
 


1. Herstel - oktober 2011

Het evangelie voor elke dag

Boekrecensie door Joyce de Jongh

Rob is als tiener tot geloof gekomen in een levendige kerk, werd jeugdleider en later lid van de kerkenraad. Nu gaat hij niet meer naar de kerk. Het was een te zware last geworden, een heel pakket verantwoordelijkheden. Een conflict in de kerkenraad deed hem de das om. Hij leest zijn Bijbel nog wel, hij bidt nog steeds en als het ter sprake komt, vertelt hij mensen die niet geloven over Jezus. ‘Ik neem gewoon een tijdje wat afstand van de kerk’, zegt hij. Hij kan de afkeuring voelen wanneer hij andere christenen tegenkomt. Hij voelt het zelf ook zo. Hij weet dat een christen bij een kerk moet horen. Maar hij kan de gedachte om terug te keren niet verdragen. Was er maar een andere manier om kerk te zijn…’

Dennis was één van de oprichters van Elevate. Ze werden geïnspireerd door experimenten met alternatieve liturgische vormen en de emerging church. In het begin was het allemaal bijzonder en fascinerend. Dat is het nog steeds. Maar hij heeft zijn zorgen. Het begint erop te lijken dat de Bijbel niet zo centraal staat als zou moeten. Hij zou zeker niet terug willen naar een traditionele kerkdienst, maar hij maakt zich steeds vaker zorgen over wat er opgeofferd wordt. Was er maar een andere manier om kerk te zijn...*
(*Citaat uit Total Church)

Fictieve uitspraken, maar voor velen herkenbaar. Is er een andere manier om kerk te zijn? Ja, zeggen Steve Timmis en Tim Chester, voorgangers van The Crowded House (letterlijk: een huis vol mensen), een netwerk van missionaire gemeenschappen in Sheffield, Noord Engeland. Zij beschreven hun zoektocht en ideeën over een 'kerk voor elke dag' in het boek 'Total Church’, waarvan de Nederlandse vertaling in april verscheen.

Volgens Tim en Steve zijn er twee basisprincipes bepalend voor christen-zijn en kerk-zijn: passie voor het evangelie van Jezus en passie voor gemeenschap. Een kleine gemeenschap leent zich daarvoor het beste. Want waar mensen hun leven niet met elkaar delen, wordt de waarheid van het evangelie niet toegepast en verwezenlijkt. De theologie die er toe doet, is niet de theologie die we belijden, maar de theologie die we in praktijk brengen.

Total Church legt grote nadruk op onderlinge gemeenschap, maar minstens zoveel nadruk op Gods Woord. God creëert door zijn Woord en regeert door zijn Woord. En dus hebben Bijbelstudie en onderwijs een belangrijke plaats binnen Crowded House, de gemeenschap waar Tim en Steve de principes van Total Church ontwikkelden. Maar de bediening van Gods Woord vindt niet alleen plaats tijdens de dienst op zondagochtend. „Wij beoordelen een kerk vaak aan de hand van de vraag of er goed onderwijs is. Maar Jakobus zegt dat geweldig onderwijs op zich niks voorstelt. Wat telt is de vraag of het Woord in praktijk wordt gebracht. Of het onderwijs tot veranderde levens leidt." Christenen die op deze manier `kerk-zijn' zullen als vanzelfsprekend gericht zijn op het bereiken van niet-christenen, want je kunt niet toegewijd zijn aan Jezus, zonder toewijding aan zijn hartsverlangen om mensen te redden.

Als gemeente draag je elkaar en draag je de missie: het evangelie delen met anderen. Niet door evangelisatieactiviteiten te organiseren, maar door goede buren te zijn. Niet door geforceerd met je collega over het geloof te praten, maar door hem uit te nodigen samen te sporten, te eten, te klussen of een voetbalwedstrijd te kijken. Door die opdracht met elkaar te dragen, kun je gebruik maken van elkaars talenten. De een kan goed koken, de ander nodigt makkelijk mensen uit, weer een ander weet duidelijk antwoord te geven op moeilijke vragen. 

Een voorbeeld: „Waarom zou je sprekersoverleg houden in het kantoor van een kerkgebouw? Waarom niet in de McDonalds?" Tim geeft als voorbeeld dat hij met een aantal leiders besprekingen houdt in hun favoriete café, aan een vast tafeltje. "We laten altijd een fooi achter, en ruimen onze eigen kopjes op. Inmiddels weten de café-medewerkers dat. Ze herkennen ons. Ze weten ook waar we voor staan, dat we christen zijn. We moeten meer zichtbaar maken hoe we met elkaar omgaan, in alle aspecten van ons leven. Het gaat niet alleen om rechtvaardiging door God, maar om een heel nieuwe manier van leven."


In de praktijk hebben veel kerken moeite met het bereiken van buitenstaanders. In maart 2003 gaf het ‘London Institut voor Centemporary Christianity' samen met de Britse Evangelische Alliantie een rapport uit met de titel 'lmagine how we can reach the UK'. Het rapport was het resultaat van een groot onderzoek waarvoor honderden kerkleiders geïnterviewd werden. Eén van de conclusies luidde: „De reden waarom de kerk in het Verenigd Koninkrijk niet effectief is in zijn missie, is omdat we geen discipelen kweken die in de hedendaagse cultuur op een goede manier voor Christus kunnen leven en op een uitdagende manier met de mensen die zij tegenkomen in gesprek kunnen gaan. ( ... ) Jezus heeft een strategie van `trainen en erop uit sturen; terwijl wij over het algemeen een strategie van 'bekeren en vasthouden' hebben. 

Een andere conclusie gaat over de scheiding tussen religieus en seculier, de overtuiging dat bepaalde dingen voor God belangrijk zijn, zoals naar de kerk gaan en bidstonden, maar dat andere menselijke activiteiten als sport en studie, kunst en ontspanning op zijn best ‘neutraal' zijn. Als gevolg hiervan “...bidden we bijvoorbeeld voor onze leiders op de zondagschool, maar niet voor de onderwijzers die veertig uur per week lesgeven te midden van kinderen en volwassenen die over het algemeen Jezus niet kennen. We bidden voor zendelingen in verre landen, maar niet voor de christen-elektriciens, - bouwvakkers, winkelmedewerkers en managers in onze steden. ( ... ) We hebben gewoon nooit de visie, de middelen of de steun ontvangen om het Goede Nieuws van Jezus in onze context van alledag met de mensen om ons heen te delen."

Hierin kiest Total Church duidelijk voor een andere insteek. In Maastricht lieten leden van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) zich zodanig inspireren door Total Church, dat zij verhuisden naar de Maastrichtse volkswijk Wittevrouwenveld. Er ontstond een vaste kern bezoekers, waaruit een huiskerk ontstond. En een nieuw gemeentestichingsproject is alweer in voorbereiding!

Gelukkig zijn de schrijvers ook nuchter. “Als je warm begint te lopen voor deze visie op christen-zijn en kerk-zijn, begin dan daar waar je bent", schrijven ze. "Word geen lastpost voor je huidige gemeente door steeds maar op alles te wijzen wat verkeerd wordt gedaan. Word een zegen door gastvrijheid te bieden, praktische zorg te betonen, bij mensen langs te gaan. Creëer een groep christenen om je heen, die hun leven willen delen en elkaar willen
aanmoedigen in het geloof. Creëer iets waar andere mensen bij willen horen. En denk erover na of je een omgeving kunt scheppen waarin de mensen van jouw gemeente samen kunnen `rondhangen' en ongelovige vrienden kunnen uitnodigen: iets als een vaste café-avond, een open huis of een sportgroep."


De titel is gebaseerd op het Nederlandse voetbalmodel 'totaalvoetbal' waarmee Nederlandse clubs in de jaren zeventig van de vorige eeuw vier keer op rij de Champions League wonnen en de finale van het WK. Totaalvoetbal stond niet voor vaste posities, maar voor onderlinge kwaliteiten en positiewisselingen.

www.vergadering.nu