www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Geest van overvloed
Tomlin, Graham
9789058816375
Uitgever: Buijten en Schipperheijn
192 pag.

Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In dit boek staat het leren leven in de Geest centraal. Juist de Geest vervult mensen met een doel.
Hij is de 'toegangspoort' tot de liefde van de Vader en de Zoon. 
Door Hem krijgen we een nieuwe identiteit als geliefde kinderen van God. 
Hij is onophoudelijk aan het werk om de schepping tot haar bestemming te brengen en betrekt ons actief daarbij.
Graham Tomlin maakt duidelijk dat openstaan voor de verrassende Geest van God niet alleen onmisbaar is tijdens onze erediensten,maar ook in ons dagelijks leven. 
Door de Geest worden we wie we in Gods liefde mogen zijn en ontvangen we een nieuw besef van identiteit en zin.


1. Jos Douma - 15 oktober 2012 - http://josdouma.wordpress.com


De verkwistende Geest

Boekrecensie door Jos Douma

‘Kom, Schepper Geest!’ Dat gebed zingt door heel dit nieuwe boek van Graham Tomlin heen: ‘Een Geest van overvloed. De drie-eenheid, de kerk en de toekomst van de wereld.’ Het is de vertaling van ‘The Prodigal Spirit: The Trinity, the Curch and the Future of the World’ (het woord ‘verkwistend’ nadert beter de bedoeling van ‘prodigal’ dan het woord ‘overvloed’).

Van twee andere boeken van Tomlin genoot ik al eerder: Een kerk die prikkelt en Geestelijk fit. Ook dit nieuwe boek mag er zijn. Het is niet minder dan een ‘trinitarische pneumatologie’, een boek dus waarin het werk van de heilige Geest wordt doordacht vanuit het perspectief van de drie-eenheid. Het is een heel waardevol boek geworden dat bovendien ook gelezen kan worden als informatiebron van de theologie die achter de Alpha-cursus ligt.

De rode draad van het boek wordt gevormd door (blz. 158):

een relationele theologie van de drie-eenheid, die de liefde tussen de Vader en de Zoon ziet als kern van de werkelijkheid, waarbij de heilige Geest naar de hele schepping de uitnodiging doet uitgaan om deel te worden van die liefdevolle omarming. Dit levert een wereldbeeld op dat verwelkoming, uitnodiging en gastvrijheid in het centrum van alles zet.

Die zin mag je gerust nog een keer lezen (de zin is niet heel eenvoudig en dat is het boek ook niet). Maar hier gaat het dus over. En het spreekt me erg aan, omdat ik zelf ook erg houd van het beeld van de omhelzing, de omarming (lees dit verhaal: De hemelse omhelzing. De gunst van het geestelijk leven in de 21e eeuw).

De zeven thema’s die Tomlin aan de orde stelt zijn: De heilige Geest en (1) onze identiteit, (2) onze roeping, (3) onze ervaring, (4) onze karaktervorming, (5) evangelisatie, (6) de wereld en (7) de kerk. Elk hoofdstuk is de moeite van het lezen meer dan waard.......
Lees verder...

www.vergadering.nu