www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Tussen vlucht en verlangen
Over eenzaamheid, bindingsangst en de kracht van gezonde relaties
Dr. John Townsend
Coconut, Almere
ISBN 9789080758650
pb. 250 blz., prijs € 18,90
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Over eenzaamheid, bindingsangst en de kracht van gezonde relaties
Op de vlucht voor liefde
Waarom vluchten we vaak voor datgene waar we zo naar verlangen: verbondenheid, intimiteit en liefde? We verbergen ons voor God, voor anderen en voor onszelf.Als kind ontwikkelden we deze afweermechanismen vanweg een onveilige omgeving. Het was onze reactie op emotionele beschadiging, angst of schaamte. Maar wat ons toenbeschermde, wordt nu een gevangenis en blokkeert ons om vervulling te ervaren en volwassen te worden. Dit boek helpt je ontdekken welke schadelijke patronen je in jeleven hebt ontwikkeld. Het gaat over de genezende kracht van gezonde relaties met God en met anderen. Thema's die behandeld worden zijn: 
* Het verschil tussen 'goede' en 'slechte' contactvermijdende patronen.
* Waarom je aspecten van je ziel voor God verbergt terwijl hij ze kan genezen.
* Hoe je zonder faalangst keuzes kunt maken.
* Hoe je vreugde en heelheid ervaart door gezonde verbondenheid met anderen.
God wil ons een veilige plek geven waar we leren zien hoe we vluchten voor liefde. Dan kunnen we het vaak spannende eningrijpende werk beginnen: onze contactvermijdendemechanismen onder ogen zien en doorwerken en onzeonvervulde behoeften door Christus laten vervullen.
Tussen vlucht en verlangen helpt je vastgeroeste patronen open te breken en nieuwe ruimte, vrijheid, authenticiteit en levensmoed te ontwikkelen.


1. Bodem - juni 2008 - www.bodem-online.nl

Tussen vlucht en verlangen

Boekrecensie door Ronald van den Oever
Als je op een makkelijke manier zicht wilt krijgen op de problematiek van verbondenheid, autonomie, hechting, bindingsangst e.d., dan kun je dit boek beter laten liggen. Het is een uitermate boeiend boek maar leest zeker niet makkelijk weg. John Townsend schreef het al in 1996, maar pas in 2006 heeft Martin Tensen het vertaald naar het Nederlands. Townsend is misschien beter bekend van het auteursduo Cloud en Townsend van het boek

Grenzen
Het boek begint met de bouwstenen van onze ontwikkeling. Verbondenheid en autonomie zijn hier van fundamenteel belang, zo ook onze behoefte om goed en kwaad te begrijpen en onze behoefte aan gezag en volwassenheid. Onze groei wordt afgeremd als er niet in deze behoeften wordt voorzien. Daarnaast is er ook afremming door beschadiging. Anderen kunnen ons beschadigen (o.a. door trauma’s) maar ook wijzelf (o.a. door destructief vluchtgedrag). Dan raken we achter op ons ‘schema’. Dan wordt het belangrijk hoe we met onze pijn omgaan. Lichamelijke pijn, maar ook pijn vanwege onbeantwoorde behoeften. Townsend ziet pijn en lijden als gevolg van de zondeval. Daardoor ervaren we verlies van liefde. Maar deze pijn kan ook een vriend zijn waardoor we ons soms terecht beschermen of die ons doet beseffen wat we missen.

Om met lijden om te gaan ontwikkelen we contactvermijdende mechanismen. Deze kunnen gezond of schadelijk zijn. Gezonde vermijdingsreacties bereiden ons voor op hechting met anderen. Destructieve vermijdingsreacties leiden tot een definitieve vlucht en leiden tot problemen zoals isolement, vrijheidsverlies en in het verleden leven.
Zo vluchten we van behoeften die we nodig hebben om te groeien. We vluchten voor onszelf en de ander, voor onze autonomie en onze verbondenheid, voor onze verantwoordelijkheid en gezag. Zo ontstaan er problemen in onze relaties. 

Townsend ziet de oplossing in de praktische uitwerking van waarheid en liefde zoals we die in de Bijbel kunnen lezen. Waarheid is het herkennen van je vluchtgedrag en je herinneren waar dit vluchtgedrag vandaan komt. Liefde is volgens Rm5 het beseffen van onze positie: onvoorwaardelijk geliefd in Christus. Het besef van onze veiligheid in Christus maakt ons dankbaar en vrij zodat we kunnen groeien in liefde en openheid naar onszelf en naar de ander. 

Dit maakt het boek tot 250 pagina’s boordevol waardevolle inzichten over onze innerlijke groei. Een sterk punt vind ik de vele verwijzingen naar bijbelteksten, maar helaas laat Townsend dit achterwege bij de psychologische inzichten. Van mij had hij best even de naam van Erikson mogen noemen als hij het heeft over de bouwstenen van onze ontwikkelingen of de naam van Sigmund en Anna Freud als hij de afweermechanismen opsomt. Ere wie ere toekomt, al is het maar in de voetnoten of achterin bij zijn bronvermeldingen. 

Het lijkt mij dus een fantastisch boek dat uitstekend past in een tijd waar we te maken hebben met de grenzen van vrijheid, individualisering, borderline-problematiek, moeite met commitment en bindingsangst. Dit boek laat ons zien dat God ons praktisch helpt om in waarheid en liefde te groeien naar het beeld van Jezus Christus en is een goede hulp om jezelf en anderen hierin te stimuleren. 

www.vergadering.nu