www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


In volle vlucht
 - de dynamische ontwikkeling van Albert B. Simpson
Dr. A. W. Tozer
Uitgeverij Maatkamp, Zelhem
ISBN: 9789491706349
125 pagina’s
paperback, € 12,75
Dit boek bestellen...

Je wordt getroffen door een ouderwetse negentiende-eeuwse Amerikaan: Albert Benjamin Simpson. Meteen vertel je erbij dat je het niet in alles met hem eens bent, maar toch … je zou vandaag aan de voeten van die opmerkelijke man willen zitten. De resultaten van zijn werk liegen er inderdaad niet om. Toch ligt daarin niet het unieke van zijn optreden. Wat maakte hem tot een steen in de christelijke vijver van de Verenigde Staten in de negentiende eeuw? Dat was zijn spiritualiteit: zijn dagelijkse leven met Christus en zijn visie op de wereld.

Albert Benjamin Simpson (14 december 1843 - 29 oktober 1919) was een Canadese prediker, theoloog, publicist en grondlegger van de Christian and Missionary Alliance (C&MA), in Nederland bekend als CAMA. Simpson was ‘geen gemiddeld mens’ schrijft zijn biograaf Aiden W. Tozer. Dat was hij inderdaad niet. Tot op de dag van vandaag worden zijn uitgaven gelezen. De wereldwijde C&MA is actief in 60 landen en groeit nog altijd door. In deze biografische klassieker lezen we waarom Simpson niet ‘gemiddeld’ was.

Aiden Wilson Tozer (21 april 1897 - 12 mei 1963) was een invloedrijke Amerikaanse prediker, schrijver, redacteur en geestelijk vader van velen. Hij werkte zijn hele leven voor de Christian and Missionary Alliance. Hij ontving twee eredoctoraten. Tozer zocht in deze biografie naar de geestelijke dynamiek achter de feitjes en jaartallen. Zijn biografie over Albert B. Simpson is dan ook de meest markante die ooit geschreven is.

..


1. Profetisch Perspectief - januari 2016 - www.profetischperspectief.nl

Werk en leven van Albert B. Simpson

Recensie door Feike ter Velde

De Canadees Albert Benjamin Simpson (1843-1919) is een groot prediker en auteur geweest in christelijke kerk. In het begin van de twintigste eeuw had de groeiende Pinksterbeweging invloed op zijn denken en theologie, maar ook het omgekeerde was het geval. Simpson verwierp de opvatting dat het spreken in tongen het bewijs zou zijn van de doop, of de vervulling met de Heilige Geest. Hij benadrukte dat de vrucht van de Geest en een vruchtdragende bediening het bewijs is van de vervulling met de Geest.

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retourStudieboeken

In dit licht was het boek van dr. A.W. Tozer Nuchterheid en Extase in de jaren ’70 een grote hulp voor mensen die het bijbelse pad wilde gaan en niet in sektarische extremiteiten terecht wilden komen. Extreme ontwikkeling was toen een opkomend fenomeen in de christenheid. Tozer ging in de voetsporen van zijn grote voorbeeld A. B. Simpson, die de oprichter was van The Christian and Missionary Alliance, een wereldwijde zendingsorganisatie in meer dan zestig landen.

Tozer schreef in 1943 een prachtig boekje over deze opmerkelijke man in de kerk- en zendingsgeschiedenis: In volle vlucht, dat eerst nu in het Nederlands is uitgegeven door uitgeverij Maatkamp in Zelhem. De oorspronkelijk titel luidt Dr. A.B. Simpson: A Study in Spiritual Altitude. Zijn grote zendingsvisie kwam tot volle bloei bij het zien van grote massa’s immigranten die in New York aankwamen en daarna vaak in armoede bleven leven. Hij verliet zijn ambt in de officiële Presbyteriaanse kerk, die hem tegenwerkte, om een gemeente te stichten in het hart van New York waar de armen, de daklozen, de zieken en ontheemden welkom werden geheten: de Gospel Tabernacle. Leden van de gemeente gingen bijna dagelijks en avond aan avond uit om het Evangelie te brengen, op straat, in de ziekenhuizen, de gevangenissen en in de buurten waar de prostituees woonden. Er werden diensten georganiseerd voor de zeelieden van de aangemeerde schepen en er werd een weeshuis opgericht voor de zwerfkinderen in de stad.

De boodschap van de wederkomst van Christus was bij Simpson essentieel, evenals de komst van het Koninkrijk van God op aarde. Vanuit een vorige visie voor het heilsplan van God en een tomeloze energie zette Simpson tal van takken van werk op, zonder al te strak op organisatiestructuren te letten. Het ging bij om het vruchtbaar werken in Gods koninkrijk, niet om eigen koninkrijkjes.

Dr. Tozer schreef een eerlijk en openhartig boek over A.B. Simpson. Een man die met grote visie en vrucht mocht werken, maar soms ook zijn eigen gezin vergat. Dat leidde soms tot pijnlijke situaties. Ook in het falen blijkt Simpson een gewoon mens, maar bijzonder, omdat hij bekwaam werd gemaakt om vrucht te dragen in Gods werk, tot op vandaag!

www.vergadering.nu