www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Gods Meesterplan - IsraŽl en de Gemeente
Een IsraeliŽr onderzoekt Gods plannen voor Zijn uitverkoren volk
Amir Tsarfati
Uitgeverij: Het Zoeklicht, 2021
ISBN: 9789064513633
Paperback
260 pagina's
Prijs: Ä 18,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Om werkelijk inzicht te krijgen in de Bijbelse profetie, moeten we eerst begrijpen dat Gods beloften aan IsraŽl en Zijn plan met de Gemeente elkaar aanvullen. Sommigen gelovigen zijn van mening dat God IsraŽl heeft verworpen en de Gemeente ervoor in de plaats is gekomen, maar dit druist in tegen het karakter van de trouwe Heere Die we in de Bijbel leren kennen, In dit boek maakt Amir Tsarfati duidelijk wat de Bijbel zegt over Gods grote en unieke plannen voor Zijn twee uitverkoren volken: IsraŽl en de Gemeente. Amir dringt door tot de kern van belangrijke vragen, zoals:
. Zijn de beloften van God aan de oudtestamentische natie IsraŽl nog van toepassing op het Joodse volk in deze tijd?
. Heeft God het opstandige IsraŽl vervangen door de Gemeente?
. Heeft IsraŽl, nu de Gemeente er is, een onderscheiden rol in onze tijd?
. In welk opzicht zijn de huidige gebeurtenissen in IsraŽl van belang voor de Gemeente?
. Welke houding moet de Gemeente innemen tegenover IsraŽl?
Gods meesterplan- IsraŽl en de Gemeente geeft een boeiende kijk op alles wat God voor Zijn twee volken bestemd heeft- en waarom dat zo belangrijk is voor ons in deze tijd!


1. Christenleven - 20 juli 2023 -  https://christenleven.blogspot.com

Gods Meesterplan - IsraŽl en de Gemeente

Boekrecensie door Wendy Born-van den Brink
(31 mei 2022)

Vorig jaar is bij 'Het Zoeklicht' het boek Gods Meesterplan - IsraŽl en de Gemeente - van Amir Tsarfati verschenen. Afgelopen maand heb ik het gelezen en ben diep onder de indruk geraakt van dit prachtige boek. Gods Meesterplan - IsraŽl en de Gemeente geeft een boeiende kijk op alles wat God voor Zijn twee volken bestemd heeft - en waarom dat zo belangrijk is voor ons in deze tijd!

Om werkelijk inzicht te krijgen in de Bijbelse profetie, moeten we eerst begrijpen dat Gods beloften aan IsraŽl en Zijn plan met de Gemeente elkaar aanvullen. Sommige gelovigen zijn van mening dat God IsraŽl heeft verworpen en de Gemeente ervoor in de plaats is gekomen, maar dit druist in tegen het karakter van de trouwe Here Die we in de Bijbel leren kennen. In dit boek maakt Amir Tsarfati duidelijk wat de Bijbel zegt over Gods grote en unieke plannen voor Zijn twee uitverkoren volken: IsraŽl en de Gemeente. Amir dringt door tot de kern van belangrijke vragen, zoals:

- Zijn de beloften van God aan de oudtestamentische natie IsraŽl nog van toepassing op het Joodse volk in deze tijd?
- Heeft God het opstandige IsraŽl vervangen door de Gemeente?
- Heeft IsraŽl, nu de Gemeente er is, een onderscheiden rol in onze tijd?
- In welk opzicht zijn de huidige gebeurtenissen in IsraŽl van belang voor de Gemeente?
- Welke houding moet de Gemeente innemen tegenover IsraŽl?

Enkele citaten die mij troffen, heb ik eerder genoemd in een vorig blogbericht. Een citaat dat mij ook nog raakte was:

Gods liefde bracht Hem ertoe Zijn enige Zoon te zenden om aan het kruis te sterven, zodat Hij ons kon vergeven en wij ons verdiende oordeel niet hoeven te ondergaan. Daarna zond Hij de Heilige Geest om ons te vervullen en te verzegelen, ons als de Zijnen te merken en de Gemeente te laten ontstaan. En op een dag zal de Vader Zijn Zoon opnieuw zenden om ons van deze aarde weg te halen, zodat wij bij Hem zullen zijn in de hemel. Dit zal het herstel betekenen van de persoonlijke gemeenschap met de mens die zo lang geleden in de hof verloren ging. Stel je die dag voor waarop we van deze aarde worden weggenomen en onze Verlosser ontmoeten in de lucht. We zullen verenigd worden met Hem en met alle gelovigen uit het tijdperk van de Gemeente. Dan zullen we opvaren naar de plaats die Hij tweeduizend jaar lang voor ons heeft voorbereid. We hebben geen idee hoe het eruit zal zien, maar we kunnen er zeker van zijn dat we verwonderd en overweldigd zullen zijn!

Wat een heerlijk moment moet dit zijn en wat mogen we hier als christenen naar uitkijken!

Het boek is opgebouwd uit vier delen: Twee uitverkoren volken, Twee onderscheiden plannen, Twee wegen in Openbaring en Twee volken, ťťn gezin. Elk deel telt ongeveer drie hoofdstukken die logisch en begrijpelijk uitgewerkt worden.

De hoofdstukken 9 en 10 - die gaan over het bijbelboek Openbaring - zijn erg verhelderend en heel duidelijk omschreven. Mocht dit laatste bijbelboek een boek zijn dat je vaak overslaat met bijbellezen, dat is de toelichting van Tsarfati de moeite waard om ernaast te leggen.

Hoofdstuk 11 'Wie gaat waarheen' zet aan tot nadenken. Als we sterven, waar gaan we dan naartoe?
'Er is een toekomst voor gelovigen en ongelovigen - een bewuste eeuwigheid waarin we ofwel de beloningen zullen genieten ofwel de gevolgen zullen ondergaan van de beslissingen die we in dit leven nemen.'

Aan het einde van het boek geeft de schrijver waardevolle tips over hoe wij als Gemeente om kunnen gaan met het volk IsraŽl.

Allereerst moet de Gemeente voor IsraŽl bidden.
- Voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 122).
- Voor de welvaart van IsraŽl. Op veel gebieden is IsraŽl wereldleider. God beschermt hen als Zijn oogappel (Deut.32:10).
- Voor de verlossing van IsraŽl. Er komt een opwekking aan het einde van de Grote Verdrukking maar in de tussentijd mogen we bidden dat ze de Here Jezus mogen leren kennen. 
- De tweede manier waarop gemeenten IsraŽl kunnen steunen is door de waarheid te verkondigen over Gods blijvende liefde voor het Joodse volk.

Een laatste manier om liefde voor IsraŽl te tonen is door het Joodse volk financieel te steunen. Zoek een bediening die rechtstreeks Gods uitverkoren volk zegent: lichamelijk, materieel of geestelijk. 

Dr. David Jeremiah schreef het volgende over het boek:
'Amir Tsarfati vertelt het profetische verhaal van de Bijbel van Genesis tot en met Openbaring, en geeft daarbij een duidelijk beeld van Gods unieke doel en plan voor zowel IsraŽl als de Gemeente. Zijn weerlegging van de vervangingstheologie is grondig en toch eenvoudig te begrijpen. Dit boek beantwoordt een groot aantal vragen die veel schrijvers over de Bijbelse profetie niet durven stellen'.

In eerste instantie heb ik het boek geleend maar al gauw ontdekte ik dat dit een geweldig naslagwerk is om in je kast te hebben staan. Ik heb het boek inmiddels zelf aangeschaft en weet zeker dat ik deze uitgave nog vaker wil herlezen.
Naast dit nieuwe boek van Amir, wil ik ook van harte zijn twee eerder verschenen boeken aanraden.

Het laatste uur en Onvoorstelbaar vooruitzicht zijn ook zeer de moeite waard.

www.vergadering.nu