www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


Het laatste uur
Een IsraŽlische insider kijkt naar de eindtijd
Tsarfati, Amir
ISBN: 9789064512827
Uitgever: Het Zoeklicht, januari 2019
Pagina's : 208
Prijs: Ä 16,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Iedereen heeft vragen over de eindtijd. Maar zoals de IsraŽlische christen en gerespecteerd Bijbelleraar Amir Tsarfati uitlegt, is Bijbelse profetie een geheimenis en niet een geheim. Ieder die de tijd neemt om de profetie te onderzoeken, kan er inzicht in krijgen. Dit boek is daarbij een geweldige hulp.

Door de grondige en tot nadenken stemmende inzichten in de Bijbelse profetie en de hedendaagse toepassing, is Amirs verkenning van de Bijbel zowel verfrissend als fascinerend. In plaats van zich bezig te houden met speculatie en op de angstgevoelens van mensen te werken, komt Amir met waarheidsgetrouwe scenario's die gebaseerd zijn op de Bijbelse waarheid over de Opname, de antichrist en de Grote Verdrukking. Hij verduidelijkt ook de rol- en het lot- van Rusland, Iran de Europese Unie, de Verenigde Staten en IsraŽl in de eindtijd, en toont aan hoe precies op dit moment Bijbelse profetieŽn worden vervuld. Er is hoop te midden van de chaos. Wat er ook gebeurt, God heeft alles in Zijn Hand. Hij zal de Zijnen beschermen.

Amir Tsarfati is geboren in IsraŽl en heeft daar het grootste deel van zijn leven gewoond. Na het vervullen van zijn dienstplicht in het IsraŽlische leger (Israeli Defense Force) is hij verdergegaan aLs majoor bij de IDF-reservisten. Amir is president-directeur geweest van Sar El Tours and Conferences en heeft twintig jaar lang als reisleider gewerkt in IsraŽl. Hij is ook de oprichter en directeur van Behold IsraŽl, een non-profitorganisatie die wereldwijde realtimetoegang biedt tot betrouwbare bronnen van nieuws en informatie over IsraŽl, vanuit de krachtige context van Bijbelse geschiedenis en profetie. Amir is getrouwd en heeft vier kinderen. 
Meer informatie is te vinden op www.beholdisrael.org.


3. - september 2019 - www.uitdaging.nl 

Een Israelische blik op de eindtijd

Recensie door Marco van Putten

Nog veel gelovigen begrijpen niet waarom IsraŽl in het einde der tijden een belangrijke en centrale functie heeft. Toch is het een van de redenen waarom Joden de Here Jezus aannemen. Amir Tsarfati is zo iemand. Hij beschrijft zijn levensverhaal en hoe volgens hem de Eindtijd verloopt in het boek 'Het laatste uurí. Hoe heeft hij dat gedaan?

Boekanalyse
Tsarfati, een christelijk Bijbelleraar uit Israel, legt in 13 hoofdstukken de nadruk op profetieŽn over de Opname van de Gemeente, de antichrist en de Grote Verdrukking. Deze profetieŽn zouden geen geheimen, maar geheimenissen zijn. Die zijn bedoeld om alleen gelovigen inzicht te geven. Dit boek wil daarbij helpen. Hij legt enkele karakteristieken van profetie uit en geeft de toepassing ervan in de huidige actualiteit op basis van jarenlange studie. Hij doet niet aan speculatie en wil geen angst aanjagen, want zijn inzicht zou juist hoop geven in de groeiende chaos. God heeft alles in Zijn macht en zal de Zijnen beschermen.

Zijn begrip van eindtijdsprofetie is nogal somber voor de 'achterblijvers' op aarde. Zelf verwacht hij echter voor de eindtijd opgenomen te zijn in de hemel. Hij legt uit hoe volgens hem in de Bijbel de Opname beschreven staat. Eindnoten geven hoofdzakelijk internetverwijzingen. Het boek sluit af met een korte biografie over de auteur.

Tsarfati heeft dit boek geschreven met een evangeliserend doel, om gelovigen aan te zetten tot actie en om verwarrende onderwerpen begrijpelijk te maken. De toekomst voor gelovigen zou glorieus zijn, want God zou hen niet willen veroordelen of voor toorn bestemmen, maar vrede en feestvreugde geven. Hij geeft wat informatie over zijn afkomst, zijn bekering en wat erna gebeurde.

Israel de steutel
Volgens Tsarfati is de klok van de eindtijdsprofetie gaan tikken na de stichting van de staat Israel, want het zou niet om Israels geschiedenis gaan, maar om haar toekomst. De rol van het Westen zou uitgespeeld zijn in het Midden-Oosten. Rusland zou de nieuwe hoofdrolspeler zijn, terwijI de Europese Unie de komst van de antichrist zou voorbereiden. Maar als Israel haar roeping om heidenen tot God te brengen, vervuld heeft, dan zou ze niet meer nodig zijn [!]. Israel zou geen eigen aparte weg van verlossing hebben. Christenen zouden zending moeten bedrijven onder Israelieten en het moeten steunen met gebed en geld.

Evaluatie
Kennis nemen van de Bijbelvisie van Joodse christenen is belangrijk. Vooral als die uit Israel komen. Kenmerkend voor deze mensen is dat ze relatief bot, dwingend en gefocust zijn. Tsarfati dus ook. Hij heeft weinig geduld met andersdenkenden. Alleen zijn visie zou de juiste zijn, maar die rammelt ook hier en daar. De Bijbelcitaten komen uit verschillende Engelse (in het Nederlands vertaald!) en Nederlandse vertalingen, maar het is meestal niet duidelijk welke. Tsarfati geeft ook inzicht in het huidige Arabisch-lsraelische conflict. Register(s) ontbreken in dit boek, maar het is zeker een aanrader.


2. Aanbevelingen (uit het boek)

door Anne Graham Lotz, auteur van The Daniel Prayer (dochter van Billy Graham)

'Dit is een goed geschreven , opwindend tot nadenken stemmend, stimulerend en bemoedigend boek, dat iedereen zou moeten lezen.'


door Dr. David Jeremiah, Oprichter en directeur van Turning Point, hoofdvoorganger van Shadow Mountain Community Church

'Wat God Zijn volk beloofd heeft, is Hij aan het vervullen. Ik geloof dat God Het laatste uur gaat gebruiken om harten te openen voor het evangelie.'


1. Aanbevelingen van www.amazon.com (Vertaald door HS)

door DP
Een must-read!
17 september 2018

Na meer dan 40 jaar Bijbelse profetie te hebben gestudeerd, en veel verwante boeken te hebben gelezen van een groot aantal auteurs over dit onderwerp, voel ik dat Amir in zijn directe interpretatie en toepassing goed samenvat wat we moeten weten en hoe we moeten leven in deze uitdagende dagen. Ik waardeer enorm zijn persoonlijke inzichten als een IsraŽlisch christen met real time kennis uit eerste hand van het Midden-Oosten. Een punctueel werk van een man die van de Heer houdt en er zo in leeft!


door WKB
EEN MUST read!
13 september 2018

"Het laatste uur" is een eenvoudige, maar tot nadenken stemmend boek (wat goed is, omdat het HEEL moeilijk neer te leggen is en je moet toch soms slapen). Amir heeft op meesterlijke wijze grote hoeveelheden profetie-informatie 'gedestilleerd' in een boek dat duidelijk laat zien dat christenen niets hebben om in de laatste dagen bang voor te zijn om te leven. Gods Woord geeft ons inderdaad een "gezegende hoop", maar met een opdracht om de mensen om ons heen te vertellen wat er gaat gebeuren, zodat ook zij die hoop kunnen zien om voorbij de angst te komen. En voor degenen die Amir hebben ontmoet, zijn stem is overal in dit boek. Je kunt hem horen praten. En zijn gevoel voor humor is heel levend en in orde.


door SC
De WAARHEID bevestigd, die we moeten kennen!
8 september 2018


Amir is een mond van de waarheid voor onze tijd. God heeft deze man gezalfd om te spreken en te bevestigen wat de Heilige Geest reeds aan veel van onze harten heeft onthuld. Het boek is goed geschreven, gemakkelijk te begrijpen en vol met bijbelse back-ups. Ik waardeer het dat Amir de waarheid spreekt, maar niet overgaat op speculatie, zoals zovelen doen bij het aanpakken van de problemen van het laatste uur. Het maakt hem geloofwaardig voor mij. Amir is een gewoon mens... maar God gebruikt hem op een bovennatuurlijke manier.


door Amazon-klant
Kocht het boek, ik vond het zo leuk dat ik een digitale kopie wilde
6 september 2018

Het is een geweldig boek, ik houd van de manier waarop hij schrijft en dat hij het maakt zodat je het gemakkelijk in je hoofd kunt voorstellen. Bedankt Amir, voor het openen van mijn ogen voor wat er naar deze wereld komt en hoe ik moet werken aan het verspreiden van het goede nieuws.


door ED
Dit boek is goed geschreven en gemakkelijk te begrijpen
5 september 2018

Ik volg Amir Tsarfati en Behold Israel al enkele maanden. Ik geloof in de Bijbelse profetieŽn, en Amir heeft heel goed uitgelegd wat hij gelooft wat we kunnen verwachten en wat er zal gebeuren met betrekking tot de eindtijd, en in het bijzonder bij de Opname van de gelovigen aan Christus. We leven beslist in het laatste uur. Het heeft mijn ogen zoveel meer dan voorheen geopend! Ik kocht ťťn boek van Amazon en ťťn van de website van Behold Israel.


 

www.vergadering.nu