www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Vrouwen verhalen over vergeving
Gabi Tüski Knol
Uitg. Plateau, Barneveld 2010
112 blz. €12,50

Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl1. Nederlands Dagblad - 28 april 2010 - www.nd.nl

Vrouwen en vergeving

Boekrecensie door Martha Aalbers

Wat is vergeving? Een daad van het hart of een daad van het verstand? Is het vanzelfsprekend voor je om te vergeven, omdat God jou vergeven heeft? Het zijn lastige vragen die Gabi Tüski Knol haar lezers voorhoudt in Vrouwen verhalen over vergeving.

‘Sorry’ zeggen is nog wel te doen, maar ‘ik vergeef je’ over je lippen krijgen, valt niet mee. Zeker niet als jou groot onrecht is aangedaan. Aan vergeven gaat een worsteling vooraf, en vaak is vergeven geen moment in de tijd, maar een telkens weerkerende beslissing.
Aan vergeven zitten veel facetten. Auteur Gabi Tüski Knol tekent in haar boek zeven portretten van vrouwen die worstelen met het verleden en ieder op een eigen manier komen tot vergeven, of (nog) niet.

Om met dat laatste te beginnen, Judith ontdekt dat haar man een vriendin heeft. Hij verbreekt daarop meteen de relatie en heeft bittere spijt. Moet Judith hem nu de deur uitzetten? Nee, dat doet ze niet. ,,Met opgeheven hoofd toonde ze dat vergeving een verstandelijke keus is en dat het gebrokene niet verder hoeft te worden vermorzeld.’’ (blz. 51) Haar hart volgt pas heel wat jaren later, maar nooit volledig. ,,De weg van vergeving bleef een constante zoektocht, misschien wel voor de rest van haar leven.’’

Elisabeth is een eenzame oude vrouw. Ze woont in een bejaardenhuis. Geen van haar elf kinderen wilde haar in huis nemen. Eén dochter bezoekt haar regelmatig, de rest van de kinderen nooit. Na een slecht en liefdeloos huwelijk is Elisabeth door haar man in de steek gelaten en moest ze de kinderen alleen opvoeden. Hierdoor is ze verbitterd geraakt. Die gebeurtenissen hebben nog steeds macht over haar. Ze beseft steeds meer dat zij haar kinderen daardoor geen liefde heeft gegeven. Zou ze zelf soms om vergeving moeten vragen?

Ruth zit gevangen in een huwelijk met een autoritaire man die naarmate de kinderen ouder worden, godsdienstwaanzinnige trekjes begint te vertonen.

Iedereen moet naar hem luisteren, omdat hij het hoofd van het gezin is. Hij weet wat er in de Bijbel staat over het zondige gedrag van vrouw en kinderen, die daarom van hem voordurend boete moeten doen. Net als Elisabeth neemt Ruth later haar eigen gedrag onder de loep. Waarom heeft ze haar kinderen nooit beschermd tegen hun vader?

Waarom heeft ze alles maar laten gebeuren?

Geen automatisme

,,Het verhaal van een ander lezen kan zijn als een dialoog waardoor je zelf verder komt met je eigen vragen. Deze verhalen zijn fictief, maar gebaseerd op de levens van vele vrouwen die ik heb gesproken in de loop van de jaren’’, zegt Gabi Tüski Knol.

De auteur maakt levendige portretten van deze vrouwenfiguren. Het zijn vrouwen die je zus, vriendin of buurvrouw kunnen zijn. Goedkoop maakt de auteur zich niet van schuld, berouw en vergeving af.

Deze trits hoeft geen automatisme te zijn. Voor vergeving is geen berouw nodig. Het is ook je losmaken van de dader van het onrecht, laat de schrijfster duidelijk zien.

Andersom geldt het ook: voor berouw is geen vergeving van het slachtoffer nodig; daar had ik best nog een achtste verhaal over willen lezen. Sommige dingen komen in dit leven niet meer goed. Hoewel een dader mag geloven dat hij vergeving van God ontvangt na berouw, hoeft een slachtoffer dit niet altijd op te brengen. Maar dat is inderdaad een ander verhaal.

Vragen zijn te downloaden via de website van de uitgeverij: www.uitgeverijplateau.nl Hierdoor is het boek niet alleen geschikt om in stilte te lezen en te overdenken, maar ook voor vrouwenkringen en Bijbelstudiegroepen die dit complexe onderwerp willen bespreken.

www.vergadering.nu