www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


Luisteren naar de taal van de Bijbel
Laat je leiden door de woorden zoals Jezus die leerde
Lois Tverberg en Bruce Okkema
Uitgeverij Toetssteen, Vledderveen
ISBN 9789082384017
Prijs € 15,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In 61 lessen geven Lois Tverberg en Bruce Okkema de diepte weer van Bijbelse begrippen en kernwoorden als Heiligen van de Naam, Levend Water en de HEER zegenen. Ze doen dat op basis van betekenis en reikwijdte van die begrippen in de tijd dat de Heer Jezus leerde in de gebieden van Judea, Samaria en Galilea.

Jezus was niet alleen een volmaakte Leraar; de auteurs laten in een aantal hoofdstukken overtuigend zien dat Jezus voor Zijn toehoorders zich openlijk presenteerde als de Messias. Zo stelde Hij zich voor als de goede herder, een bekend beeld voor ons. Maar de Joden in die tijd beseften dat Jezus verwees naar de profetieën van Ezechiël en Jesaja waarin de Messias als dé goede herder wordt voorgesteld.

Het geheel is een hartverwarmend boek voor persoonlijke Bijbelstudie en voor studiegroepen. Bij elk hoofdstuk staan vier vragen. De laatste vraag is daarbij bedoeld voor discussie in een groep of om persoonlijk te overdenken.

..


3. Opwekking Magazine - april 2016

Luisteren naar de taal van de Bijbel


Recensie door Peter de Bruijne

'Een hartverwarmend boek voor persoonlijke Bijbelstudie en groepen', staat er boven de flaptekst van dit mooie boek met illustraties van de Joodse kunstenaar Ephraim Moshe Lilien. Het boek bevat 61 Bijbelse woorden en begrippen die kort en duidelijk worden uitgelegd.

De uitleg wordt telkens voorafgegaan door een Bijbelvers waarin het betreffende woord voorkomt. Sprekende teksten uit zowel het Eerste als het Tweede Testament. Luisteren naar de taal van de Bijbel leent zich uitstekend voor persoonlijk dagelijks gebruik of in groepsverband.

Ieder hoofdstukje wordt afgesloten met vragen die weer verwijzen naar andere tekstgedeelten. Achterin het boek staan mogelijke antwoorden op de vragen bij elk hoofdstuk. Veel Bijbelse begrippen en woorden gaan pas voor je leven als je ze in Joods perspectief gaat zien. Aanbevolen, ook als cadeau.
 


2. Contact CGK Zwolle - KringenNieuws - maart 2016

Rijkdom van de Bijbel

Recensie door Elly Volkerink-de Vries

Soms krijg je iets onder ogen waarvan je denkt: 'Wow, dit is prachtig!' Dat was mijn eerste reactie nadat ik mijn oog had laten gaan over het boek 'Luisteren naar de taal van de Bijbel', met als ondertitel 'Laat je leiden door de woorden zoals Jezus die leerde'. Neem nu de coverfoto: de uitgestrekte hand van een rabbi en de hand van één van zijn leerlingen die die uitgestrekte hand grijpt. Die hand van de leerling zou zo mijn hand kunnen zijn.

Hopelijk lees je regelmatig in je Bijbel en ik hoop ook dat gesprekken in je kring gaan over de Bijbel of dat je gesprekken voert met een geopende Bijbel. Het is waardevol voor je persoonlijke (geloofs)leven, maar juist doordat we als zussen en broers samen optrekken, geven de lessen uit de Bijbel zoveel meer diepgang aan je leven. De schrijvers van dit boek, Lois Tverberg en Bruce Okkema, nemen ons mee in de rijkdom van het Hebreeuws, de oorspronkelijke taal van het Oude Testament.

LEVENSLESSEN
In 61 korte levenslessen ervaar je de levendige beeldspraak van de Bijbel. Het geeft je nieuwe inzichten in de culturele context en leert je op nieuwe manieren kijken naar God en het leven. Doordat ieder hoofdstukje afsluit met een aantal vragen, kun je met elkaar in gesprek gaan. En dat maakt dit boek niet alleen voor persoonlijke studie waardevol, het is een prachtig middel om met je kring in gesprek te gaan.

SJALOM
Als voorbeeld neem ik les 6: Sjalom. Hoe is het met je vrede? Na een tekstgedeelte uit Johannes 14: Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef ik u, wordt verder ingezoomd op het woord sjalom, dat wij met vrede vertalen. Met vrede bedoelen we de afwezigheid van oorlog of als geestelijke rust. In het Hebreeuws heeft het daarnaast een ruimere betekenis: welzijn, gezondheid, veiligheid, welvaart, heelheid en volledigheid. In een bestek van anderhalve bladzijde worden we meegenomen in de Bijbelse betekenis van sjalom en het vredesmaal (sjelem) dat Jezus' verzoening centraal stelt: het avondmaal. Daar gaat ook één van de vragen over. Als je in jouw gemeenschap deelneemt aan het avondmaal, kun je dan de maaltijd van vrede vieren als een gemeenschap die in vrede met elkaar leeft?

WAARDEVOL
En zo kun je tijdens een kringbijeenkomst één van de levenslessen met elkaar bespreken, of je kiest meerdere levenslessen uit de acht hoofdthema's uit. Ik geloof dat het een bijzondere verdieping kan geven in je kring, tegelijk mag je elkaar bemoedigen en aanmoedigen in het leiden van je leven zoals Jezus ons dat leerde.

KRING EN KERKELIJK JAAR
Samen stil staan. Samen nadenken over de betekenis van het lijden, sterven en opstanding van Jezus. Kom in de Stille Week als kring samen voor een stuk bezinning, of bezoek samen een Vesperviering in de Noorderkerk. Kom op of na Pasen samen om het nieuwe leven te vieren. Een suggestie voor een kring met een aantal kinderen: kijk samen naar het filmpje 'Pasen met de Zandtovenaar'. Ook erg indrukwekkend voor volwassenen, kan ik uit eigen ervaring vertellen. Deel vervolgens met elkaar welk deel je het meest raakte en waarom. Juist door het samen met de kinderen te doen is dit een mooie manier om Pasen en de gemeenschap die jullie samen vormen aan elkaar te verbinden.


1. - maart 2016 - www.kerkbladvoorhetnoorden.nl

Luisteren naar de taal van de Bijbel

Recensie door D. Visser, Amersfoort

In het Kerkblad van 25 februari werd de presentatie van dit bijzondere boek in boekhandel Goedhart in Zwolle aangekondigd. Dat dit daar gebeurde, is begrijpelijk omdat de drie vertalers leden van de CGK in Zwolle zijn. Zij ontdekten hoe interessant dit boek is.

In toegankelijke taal helpt het om de taal van de Bijbel beter te begrijpen. In de 61 korte hoofdstukken nemen de auteurs telkens een Bijbelwoord als uitgangspunt en lichten dat toe vanuit het bredere verband van de Schriften. Die 61 hoofdstukken zijn geclusterd in acht delen, met titels als: Levenslessen, Kleurrijke woorden en krachtige woorden van Jezus. Uit mijn eerste kennismaking heb ik al een paar ideeën voor een preek opgedaan. Nu moet u niet denken dat dit boek dus voor dominees is geschreven en voor de gewone man te moeilijk is. Het is echt zo geschreven dat elke geïnteresseerde bijbellezer het kan begrijpen. Het is heel geschikt voor persoonlijke bijbelstudie. maar zeker ook voor groepsstudie.

Elk hoofdstuk eindigt met vier vragen. Achter in het boek worden op de eerste drie vragen mogelijke antwoorden gegeven: elke vierde vraag is bedoeld als een discussievraag. Een praktisch boek dus. Een mooi boek dat ik graag zeer aanbeveel.www.vergadering.nu