www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Een brandend hart voor Jezus
Leen J. van Valen
222 blz., prijs € 10,-
Uitgeverij Stichting Heart Cry, 2010
9789079465156
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

De Duitse Graaf Zinzendorf (1700-1760) was niet alleen vol van de liefde van Christus maar had een vurig verlangen om Zijn Naam, zowel onder christenen als onder niet-christenen groot te maken. Zijn motto was: ‘Een christen behoort zich niet op te laten branden zonder licht te geven.’
Vanuit zijn ‘hoofdkwartier’ in Herrnhut was hij een baanbreker voor de eenheid onder de gelovigen in een tijd van geestelijk verval en starre orthodoxie. Hij doorreisde Europa om op te roepen tot geestelijke vernieuwing en herleving. Ook werd hij pionier van een wereldwijde zendingsorganisatie die tot op deze dag tot grote zegen is. Zijn leven laat zien dat bij alle teleurstellingen en tegenwerking de kracht van het geloof in de grote Overwinnaar uiteindelijk overwint en onmogelijke dingen mogelijk maakt. Het is ons gebed dat dit boek de harten doet ontbranden voor de Heere Jezus!
Elk hoofdstuk begint met indrukwekkende citaten uit het theologisch werk van Zinzendorf en wordt afgesloten met een indringend gebed en persoonlijke verwerkingsvragen.1. De Oogst - 1 maart 2011 - www.totheildesvolks.nl

Een brandend hart voor Jezus

Recensie door Gertjan de Jong

Een christen behoort zich niet op te laten branden zonder licht te geven.’ Dat was het motto van de Duitse Graaf Zinzendorf (1700- 1760). Zijn hart brandde voor Jezus en voor de verbreiding van het Evangelie. Zinzendorf ving op zijn landgoed in het Duitse Berthelsdorf een groep christelijke vluchtelingen op. Deze Moravische christenen werden in hun oorspronkelijke leefgebied (in het huidige Tsjechië) hevig vervolgd.

De nieuwe nederzetting kreeg als naam ‘Hernhut’, wat ‘Onder de hoede des Heeren’ betekent. Na een periode van verdeeldheid, strijd en intensief gebed vond onder de Hernhutters een indrukwekkende opwekking plaats.
De vrijmoedige evangelieprediking van Zinzendorf en de Hernhutters stuitte op veel weerstand. Critici drukten zich niet bepaald zachtzinnig uit. Zo omschreef de Nederlandse predikant Theodorus van der Groe de Hernhutters als ‘dronken van de helse betovering van satan’.

De felle tegenstand deed de zendingsijver van de Hernhutters alleen maar opvlammen. De gemeenschap zond vele honderden zendelingen uit, onder andere naar de eskimo’s in Groenland, indianenstammen in Amerika en slaven in Suriname en andere koloniën. En dat in een tijd waarin men zich amper bekommerde over het lichamelijk en geestelijk welzijn van slaven. Sommigen kolonisten beschouwden slaven zelfs als ‘minderwaardige beesten zonder ziel’.

Aan het eind van zijn leven schreef Zinzendorf aan een vriend: ‘Ik heb het plan om zoveel heidsense volken op te zoeken als mij maar mogelijk is.’
Een inspirerend boek!

www.vergadering.nu