www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


L van Levensstijl
ABC van rechtvaardig en duurzaam leven
Ruth Valerio
Buijten en Schipperheijn Motief, Amsterdam
125 pag., € 12,50
ISBN 9789058812780
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

ABC van rechtvaardig en duurzaam leven 
Je wordt wakker en neemt een douche. Het water is heet en het huis warm. Je trekt je design-jeans aan. Je stopt wat brood in de magnetron, kijkt naar het journaal en ontbijt: koffie uit de Senseo en muesli met melk uit de koelkast. Je maakt een aantekening op een geel post-it briefje, gooit de resten van je afhaalmaaltijd van gisteravond in de vuilnisbak en springt in de auto om naar je werk te gaan. Je hebt niets abnormaals gedaan, en toch hebben deze gewoontes gevolgen voor het milieu en voor de mensen over de hele wereld.
Hoe kunnen we op een bewuste, verantwoorde manier leven?
In dit abc van levensstijlonderwerpen stipt Ruth Valerio de grootste problemen van onze planeet aan. Ze laat zien hoe we, door het maken van kleine stappen in ons dagelijks leven, bij kunnen gaan dragen aan het behoud van Gods goede schepping. Zo leren we het geheim van een rechtvaardig en eenvoudig leven.
Was de aandacht voor een rechtvaardig en duurzame wereld in de ogen van velen tot voor kort een onderwerp voor naïeve idealisten, langzaamaan lijken de ogen van steeds meer mensen open te gaan voor het belang van hun eigen gedrag als consument. Voor christenen zou dit zeker zo moeten zijn. Het boekje laat zien hoe dichtbij het onderwerp is en hoe eenvoudig je een levensstijl kunt ontwikkelen die meer recht doet aan het milieu en aan het lot van de medebewoners van de aarde. En hoe belangrijk dat is. Een boekje dat enthousiast maakt om het verschil te maken.
 


1. Nederlands Dagblad - 21 april 2006 - www.nd.nl of www.refdag.nl 

Valerio wijst de weg naar duurzaam leven met God

Recensie door Gertjan de Jong

Duurzaam en rechtvaardig leven is steeds meer een thema onder christenen. Het 'abc van rechtvaardig en duurzaam leven' komt dan ook als geroepen. Het boek geeft praktische tips voor een verantwoorde levensstijl. En niet minder belangrijk: de schrijfster laat vanuit de Bijbel zien hoe dit leven past in Gods plan.

Ook niet christenen merken het op. Milieu is allang geen onbelangrijk thema meer voor christenen. In het seculiere opinieblad HP/De Tijd stond onlangs te lezen: "Milieu was lang een ondergeschoven kindje in de wereld der gelovigen. Maar de ChristenUnie concurreert nu in haar partijprogramma op groen gebied al met de partij van Femke Halsema. Groene thema's worden voor de christenjongere weer interessant door de koppeling tussen milieu en sociale thema's als eerlijke handel."

Volgens het opinieblad zie je deze trend niet alleen in Nederland. Ook Amarikaanse christenen zijn zich meer en meer bewust van hun verantwoordelijkheid voor de schepping. Veel grote Amerikaanse kerken zijn aangesloten bij het Evangelical Environmental Network (EEN) en bekommeren zich nu over het broeikaseffect met zijn 'bijbehorende zondvloed'. Gelovigen in EEN initiatief What Would Jesus Drive bidden bijvoorbeeld de benzineslurpende SUV's van de weg.
In Nederland zijn onder meer het Christelijk Ecologisch Netwerk (CEN) en Time to Turn bewegingen die zich bezighouden met een rechtvaardige en duurzame levensstijl. L van levensstijl is door Time to Turn uitgegeven in samenwerking met Buijten en Schipperheijn Motief. De Britse schrijfster Ruth Valerio het boek is uit het Engels vertaald geeft lezingen over globale rechtvaardigheid. Voorheen was ze hoofd Sociale Betrokkenheid van de Evangelische Alliantie in Groot Brittannië.

Het boek past qua hoofdgedachte volledig in het idee achter het CEN en Time to Turn: de keuzes die je in het dagelijks leven maakt Wat eet ik? Hoe ga ik met water om? hebben alles van doen met het milieu en het leven van mensen over de hele wereld. Duurzaam leven is een vorm van liefhebben.

Duurzaam leven is niet alleen iets voor linkse natuurvrienden met geitenwollen sokken. Ruth Valerio stelt dat een duurzame levensstijl te maken heeft met ontzag voor God. Momenteel is de mate waarin plant en diersoorten verdwijnen 98 procent hoger dan bij natuurlijke sterfte. Romeinen 1:20 maakt duidelijk dat God zich openbaart in zijn schepping, zegt Valerio. Volgens haar stelt Aartbisschop Daniël van Moldavië niet zonder reden: "Uitsterving is een verlies van kennis over God het uitwissen van zijn vingerafdrukken."

Volgens Valerio bestaat er een onmiskenbaar verband tussen het verwaarlozen van de aarde en de zondige aard van de mens. "Afgoderij staat centraal in onze wereld, waarin rijkdom, macht en veiligheid worden aanbeden in plaats van de enige echte God."

Ook de Bijbel is volgens haar duidelijk over het verband tussen zonde en een verwaarloosde schepping. "Het is een en al meineed en bedrog, niets dan moord, diefstal en overspel; het ene bloedbad volgt op het andere. Daarom is het land in rouw gedompeld en bezwijken al zijn inwoners, mét de dieren van het veld en alles wat vliegt: zelfs de vissen sterven uit." (Hosea 4:1 3)

Valerio houdt ons voor dat de huidige graaicultuur in geen geval met het Evangelie valt te rijmen. "Het moet hier vast gezegd: wat onze cultuur ons wil doen geloven is ver verwijderd van het bijbelse standpunt, en we zullen onszelf voortdurend moeten blijven bevragen en bepalen aan welke kant we staan." Valerio noemt daarbij een onderzoek van de Joseph Rowntree Foundation (www.jrf.org.uk) waaruit blijkt dat 95 procent van de mensen het bedreigend vindt als hun naar hun bestedingsgedrag worden bevraagd. Haar vraag: hoort u, hoor ik bij die 95 procent?

Het mag duidelijk zijn: Valerio is niet bang om problemen en tekorten van christenen te benoemen. Aangenaam is dat zij dit doet zonder belerend of arrogant te worden. De schrijfster richt zich voornamelijk op de feiten. Door deze benadering prikkelt ze haar lezers tot nadenken. L van levensstijl landt in het leven van alledag. Het lezen ervan kan daarom bijna niet zonder gevolgen blijven. Nu eens geen boek dat slechts in theorie of theologie blijft hangen, maar tips geeft voor het leven hier en nu. En dit alles met maar één doel: dichter komen bij het plan dat God met ons leven heeft.

www.vergadering.nu