www.vergadering.nu   Recensie-index   www.vergadering.nu

1 RECENSIE


IK HOUD VAN DE KERK
Erik Veenhuizen
ISBN 90-6353-439-6
fraai genaaide paperback
112 pag.

Prijs: EUR 9,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Wie durft zoiets te zeggen? Als het niet zo raar klonk, zou je het definiëren als vloeken in de kerk. In het algemeen is een kerk iets om op te mopperen, over te discussiëren, om er pessimistisch, dan weer een beetje optimistisch, en vervolgens maar (want dat klinkt 't beste) realistisch over te zijn. Maar van een kerk houden? Kom nou. Toch: de schrijver meent het, serieus. Hij wil ook eigenlijk in dit boek niet zeggen dat hij van een kerk houdt, bijvoorbeeld een gereformeerde kerk tegenover een baptistengemeente.
Hij wil zeggen: ik houd van de Kerk. Met een hoofdletter. Zoals God die Kerk bedoeld heeft. Maar dan toch ook weer niet de mystieke, onzichtbare kerk. Nee, hij droomt van een kerk, een concrete, functionerende gemeente, waarin de edoelingen van God op een verrassende manier worden verwerkelijkt. De lezer wordt uitgenodigd met hem mee te dromen, en dan wakker te worden en aan het werk te gaan.
Erik Veenhuizen, predikant, prediker, bidder, voorganger in meer dan één zin van het woord. Gereformeerd, maar toch evangelisch. Rechtzinnig en vernieuwend tegelijk. Aan hem is in 2004 de Helix-prijs toegekend door de Evangelische Alliantie.

2 RECENSIES


 De Band - april 2005 - www.filadelfia-zending.nl
Boekrecensie door Barend Verkerk

Een goed boekje waarin ieder wel iets van zijn gading kan vinden in verband met zijn of haar functioneren in de kerk of gemeente van vandaag, Hoewel het een verzameling van artikelen is over diverse onderwerpen, heeft het zeker een bindende factor en die vinden we terug in de titel: 'Ik houd van de kerk'.

'leder land heeft een Erik nodig' Dat is hoe Christian Schwartz, bekend christelijk auteur, de bediening van Erik Veenhuizen in zijn openingsartikel aanduidt. Hij bedoelt daarmee, dat ieder land, maar ook iedere kerk of gemeente een leider nodig heeft met visie voor natuurlijke gemeenteontwikkeling, die zijn visie ook kan delen met anderen en daarbij vasthoudend, zeg maar koppig genoeg is om die visie ook gestalte te geven. Het is de visie van het 'Institute for Natural Church Development (NCD International), dat de laatste jaren met meer dan 35.000 gemeenten in 70 landen heeft samengewerkt.

'Ik houd van de kerk' is een prettig leesbaar boekje waarin de schrijver vanuit zijn eigen praktijk in diverse gemeenten voorbeelden en suggesties beschrijft. Hij vertelt over zijn persoonlijke roeping, over hoe we met gaven en talenten in bijbelse zin moeten omgaan, over wat een opwekking wel en niet is, over evangelisatie in deze tijd, of juist niet(!?), over kleine groepen binnen bestaande gemeenten.

Ook lezen we een stukje uit een dagboek van een huiskringleider. Heel herkenbaar voor wie wel eens met het leiden van kringen te maken heeft, De auteur is ook heel praktisch in zijn aanbevelingen. Verder gaat het nog over bidden, preken en discipelschap. Soms lijken het wat los van elkaar staan,de thema's en je kunt ze ook heel goed afzonderlijk lezen, maar als je de titel 'Ik houd van de Kerk' in je achterhoofd houdt, begrijp je wat dit alles met elkaar te maken heeft. Het gaat over de gemeente waar u en jij en ik deel van uitmaken en waarin we door het Hoofd van die gemeente geplaatst zijn met een heldere visie: 
'Heb elkaar lief zoals Ik jullie liefheb, dan zullen de mensen zien dat je bij Mij hoort!'


Nederlands Dagblad - 17 december 2004
Reina Wiskerke

Ik houd van de kerk

Bundel met artikelen van ds. Erik Veenhuizen, tot stand gekomen in samenwerking met de Evangelische Alliantie, die hem onlangs de Helixprijs heeft uitgereikt. Veenhuizen, oud-voorzitter van de Evangelische Alliantie wordt in het voorwoord door de huidige directeur Arnold van Heusden neergezet als pionier en vader van "alle evangelische gemeenteopbouw in ons land". Ook heeft hij "de evangelische beweging in de institutionele kerken geïntroduceerd". "Waar hij kon was hij een warme pleitbezorger voor de pinksterbeweging, Youth for Christ, Open Doors en nog veel meer andere organisaties die hem grote dank verschuldigd zijn voor goodwill die zij in de traditionele kerken hebben." Het boekje begint met een weergave van Veenhuizens dromen voor de kerk, opgetekend door de journalist Koos van Noppen. Verder volgen er eerder gepubliceerde artikelen over onder meer gebedsopwekking, gavengericht werken en discipelschap.


top