www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De waarheid over de eindtijd
Henk van Zon, Frank Ouweneel, Leen Koster, Feike ter Velde
Scholten Uitgeverij B.V. 2017
186 pagina's
ISBN: 9789079859764
Prijs: Ä 14,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

De auteurs van dit boek hebben zich vele jaren intensief beziggehouden met onderzoek van de Bijbelse waarheden met betrekking tot eindtijd en toekomst. Biddend willen zij met hun kennis en inzicht christelijk Nederland ondubbelzinnige duidelijkheid verschaffen teneinde af te rekenen met wijdverbreide dwaalleerdenkbeelden en schimmige hersenspinsels.
      Sommige christenen zijn van menig dat de studie van de toekomst voor het grootste gedeelte 'koffiedik kijken' is; dikwijls adviseren zij het onderwerp simpelweg te mijden. Een onjuiste gedachte, want God Zťlf vindt het thema zo essentieel dat Hij er een derde van Zijn Woord aan heeft besteed. Jezus leert in Johannes 16:13 dat de christen die 'luistert' naar 'de verkondiging' door de Heilige Geest van 'de toekomstige dingen' een duidelijk en gedetailleerd inzicht ontvangt in 'hetgeen weldra moet geschieden' (Openbaring 1:1).


1. - 10 december 2017 - www.uitdaging.nl 

De waarheid over de eindtijd

Recensie door Jacco Stijkel


'De waarheid over de eindtijd', het is nogal een pretentieuze titel. Met dit boek willen vier auteurs een duidelijk statement maken tegen het zogenoemde preterisme. Wie deze visie aanhangt, gelooft dat alle profetieŽn over de eindtijd al vervuld zijn. De vervulling van het boek Openbaring heeft plaats gevonden in de tijd van de Romeinse keizer Nero en tijdens de joodse opstand en de verwoesting van de tempel te Jeruzalem in 70 n.C. Volgens de auteurs van 'De waarheid over de eindtijd' wint deze visie steeds meer aanhangers en was het hoog tijd om hier stelling tegen te nemen. Dat wordt dus gedaan in dit boek. 

Leen Koster gaat in over wat preteristen beweren, Frank Ouweneel schrijft over de toekomst volgens de profetieŽn van de Bijbel, Feike ter Velde over metahistorie, en Henk van Zon heeft het deel 'Het preterisme onthuld' voor zijn rekening genomen.

Wat in mijn ogen overtuigend blijkt uit de verschillende betogen van de auteurs, is dat profetieŽn uit zowel het Oude Testament als Nieuwe Testament nog op hun vervulling wachten. Dit komt zowel in de bijdragen van Koster, Ouweneel en Van Zon sterk naar voren. Doordat de hoofdstukken meer het karakter hebben van artikelen, komt er een aantal dubbelingen voor in het boek. Eigenlijk vind ik het artikel van Ter Velde het meest verrassend en interessant. Hij heeft het over de metahistorie, de geschiedenis achter de geschiedenis aan de hand van het werk van dr. F. de Graaff. Ter Velde probeert aan de hand van dat gedachtengoed dieper te peilen naar het wezen van het humanisme en daarmee Europa.

Voor de duidelijkheid: ik sta achter de futuristische visie van de auteurs en kan met het meeste ook wel instemmen. Toch heb ik met een aantal zaken grote moeite. En dat is in de eerste plaats de kwalificatie 'dwaalleer' als het gaat om het preterisme. Dat je het niet met deze visie eens bent, begrijp ik. Maar zelf vind ik dat je dergelijke grote woorden alleen moet gebruiken als de opstanding van de Here Jezus wordt ontkend of syncretische elementen. Ook vind ik het storend dat de auteurs enorm veel uitroeptekens gebruiken om hun betoog kracht bij te zetten. Verder worden Bijbelteksten geciteerd zonder deze uit te leggen. De teksten moeten dan maar voor zich spreken. Dat lijkt me bij uitstek de taak in een dergelijk boek.

Kanttekening van Harry Sleijster
- Als de recensent een meer symbolische uitleg van het boek Openbaring wenst, omdat hij meent dat "daardoor teksten wel al te letterlijk worden genomen en er speculatieve theorieŽn als waarheden worden verkondigd", dan is de oorzaak hiervan dat de recensent zich blijkbaar niet kan vinden in het Zoeklicht-eindtijdscenario.

- Mede daardoor kan de recensent helaas ook niet geloven "dat een aantal kerkvaders in de opname geloofden". Echter, daar zijn andere boeken en studies voor. 

Jammer is ook, vind ik, dat er te weinig aandacht is voor de symboliek in het boek Openbaring waardoor teksten wel al te letterlijk worden genomen en er speculatieve theorieŽn als waarheden worden verkondigd. Bovendien wordt er nogal wat beweerd zonder het te bewijzen. Zo stelt Van Zon dat een aantal kerkvaders in de opname geloofden, maar hij laat niet zien waar dit te vinden is. Te vaak moeten we de auteurs maar 'op hun ogen geloven'.

Kortom, wie al bekend is met de futuristische benadering van de eindtijd zal veel bekende dingen in dit boek tegenkomen. Voor wie dat niet geldt, is dit boek een goede kennismaking. Of preteristen die overtuigend genoeg vinden vraag ik mij af. 

---------------------------------

[Lees meer over preterisme op www.dossiers.tk/preterisme (HS)]

www.vergadering.nu