Recensie-index

1 RECENSIE


Echtgenoten
Praten over seksualiteit
Gerry Velema-Drent
Kok, Kampen
207 pag.
9789043510967
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Met heldere pen heeft Gerry Velema het boek ECHTgenoten geschreven. Door haar eerdere boeken over dit onderwerp, ontmoet Gerry regelmatig mensen die na jaren getrouwd zijn nog steeds niet goed kunnen praten over seksualiteit. Toch is praten over seks belangrijk om misverstanden op dit terrein te ontdekken. Dit boek wil daarin een helpende hand bieden. Het behandelt niet specifiek seksuele problemen, maar benoemt ze wel. Door openhartig te schrijven en persoonlijke vragen te stellen probeert Gerry de lezer aan het praten te krijgen en te houden. Een echt werkboek voor getrouwde stellen.
Gerry wil duidelijk maken dat seks meer te maken heeft met communicatie dan met lust. Door de brede aanpak qua onderwerpen is het een bijzonder eerlijk, herkenbaar en praktisch boek geworden. Een must voor alle echtgenoten!
Gerry Velema (1956) is meer dan vijfentwintig jaar getrouwd. Zij en haar man hebben vier kinderen en drie kleinkinderen. Gerry schreef in 1997 'Save Seks, een boekje open over seks, speciaal voor christelijke jongeren. In 2001 volgde 'Seksualiteit en mensen met een verstandelijke beperking', geschreven in opdracht van Dit Koningskind. Ze is bekend als kinderboekenschrijfster en tevens nauw betrokken bij het hulpverlenend werk onder prostituees vanuit het Scharlaken Koord. 1 RECENSIE


1. Oogst - december 2005

Echtgenoten
Boekrecensie door K. de Jong

De titel is leuk gevonden voor een boek over seksualiteit. 'Echtgenoten.' Daarnaast is ook de inhoud de moeite waard. Het valt niet echt mee om in deze tijd nog een boek over huwelijk en seksualiteit te schrijven dat zich een beetje onderscheidt. Het dreigt toch al gauw meer van hetzelfde te worden.

De auteur Gerry Velema weet zich toch op bepaalde punten te onderscheiden. Aan enkele van die punten kan ze weinig doen, bijvoorbeeld dat ze vrouw is. De meeste boeken over deze materie worden door mannen geschreven. Dat ze daarnaast nog van eigen bodem is, is ook meegenomen. Het houdt het dichter bij huis. Te prijzen is dat ze zo'n beetje alles aan de orde stelt en bij name noemt zonder maar een ogenblik plat te worden. Verder is het ook prettig dat ze 'gewone volwassen christenen' als haar doelgroep gekozen heeft.

De auteur staat ook stil bij de rampzalige inhaalslag die veel vrouwen in deze tijd maken. Gelijkwaardigheid wordt opgevat als 'we mogen hetzelfde als mannen'. Dat voorspelt niet veel goeds. De kerk doet er volgens haar verstandig aan om niet alleen mannen aan te spreken als het over seksualiteit gaat. 'De kerk kan maar geen inhaalslag maken om haar mensen de juiste wapens te geven tegen de invloeden om hen heen.' Het boek 'Echtgenoten' zou daar zeker behulpzaam bij kunnen zijn. Het is ook nog op een prettige, onderhoudende manier geschreven. Volgens mijn eigen echtgenote blijft het grote probleem rond dit soort goede boeken toch: hoe krijg ik mijn man zover dat hij ze gaat lezen? Nou, voor deze keer dan. En nog aanbevolen ook.

http://www.gerryvelema.nl/

www.vergadering.nu