www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Dossier T.B. Joshua
Ruud van der Ven 
152 pag. Ä 15,00
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

T.B. Joshua is een profeet in Nigeria die vele mensen heeft genezen door gebed. Het lijkt alsof God hem heeft uitgekozen om de harten te veranderen van vele, vele mensen. Ook de hoofdpersoon van dit boek heeft over hem gehoord. Hij heeft een ernstige vorm van kanker en verlangt hevig naar genezing. Zou de profeet hem kunnen helpen? Dan wordt hij plotseling gevraagd deel te nemen aan een kerkelijk onderzoek over de profeet. Hij is van mening dat hij dit niet kan afslaan, want stelt de bijbel zelf niet dat we alle profeten moeten toetsen, zowel de slechte als de goede? Tijdens de bijeenkomsten hoort hij vele wonderlijke verhalen van talloze getuigen; zowel positieve als negatieve. Inmiddels begint de tijd te dringen; zijn conditie verslechtert zienderogen. Welke conclusie moet hij trekken uit het onderzoek? Zal hij wel of niet naar de profeet gaan?


1. Dossiers.tk - november 2003 - www.dossiers.tk

Geen onpartijdige rechter 

Boekrecensie door Harry Sleijster

In diverse bladen verschijnt een advertentie die de indruk wekt dat het hier om een objectief waarschuwend boek gaat, dat duidelijkheid gaat scheppen over een dienstknecht van God. Dat blijkt echter allerminst het geval te zijn. Het is altijd weer verbazingwekkend dat christenen een afbrekend verhaal als hun levenswerk kiezen. Extra wonderlijk is het in dit geval dat Van der Ven naar eigen zeggen zelf wonderlijk genezen is, maar dat hij anderen adviseert om geen genezing te zoeken bij genezers.

Omdraaien
Van der Ven verstaat de kunst om alles wat positief bedoeld is te verdraaien. Een voorbeeldje: de voluit bijbelse slogan van T.B. Joshua "Sin no more" (Zondig niet meer) wordt eenvoudig door hem omgevormd tot: "een verschrikkelijke belasting voor de genezen persoon". Nou, daar zal toch niemand zich in herkennen. Hoe bedenk je het?

Occult
Van de Ven gaat in zijn boek veelvuldig uit van zijn kennis van de oosterse en occulte technieken. Hij komt dan uit bij een uitvoerige bespreking van de sjamanen, de hindoeleer met zijn aura's, chakra's. Daarmee meent hij dus ook het zogenaamde 'vallen in de geest' te kunnen duiden, vanuit de kracht (shaktipat) van de (kundalini)slang. Op deze wijze is het ook wel mogelijk te 'bewijzen' dat de wonderen van Jezus uit een verkeerde bron komen, wat dus in Zijn tijd ook gebeurde. De FarizeeŽn beweerden dat Hij door de overste van de boze geesten de demonen uitdreef. Op soortgelijke wijze komt ook Van der Ven tot de conclusie dat T.B. Joshua's stille tijd een contact zoeken is met een Nigeriaanse watergeest. Werkelijk lachwekkend zijn dit soort redeneringen als ze niet zo belasterend waren naar een dienstknecht van God toe.


Getuigen
Van der Ven begint zijn boek met een een serie ooggetuigen. Die zijn dus overwegend zeer positief. Maar dit is zijn taktiek, want die getuigen komen niet meer aan bod. Wat dan volgt is zijn verzameling met meningen van anderen, die meestal slechts op afstand de 'leringen' beoordelen. Door een zeer hoog vraagtekengehalte moet Van der Ven dan verdoezelen dat het geen bewijzen zijn, maar slechts meningen. Daarna vervolgt hij met de mensen die niet genezen worden, wat immers evident is, want niet iedereen wordt genezen! Maar dit niet-genezen wordt aangeduid als: 'bedrieglijke wonderen'. Ook worden Joshua's bewegingen ontleed: deze worden vergeleken met allerlei satanische technieken. Daarna worden aan T.B.Joshua persoonlijk nog allerlei verschrikkelijke dingen toegedicht waarbij Van der Ven volledig doordraaft en bewijs overbodig acht.

Bronnen
Van der Ven's boek is eigenlijk hetzelfde verhaal als de stories op al die websites. Zoals op de website van Geelhoed. Deze internetgeleerden versterken elkaar. Ze gebruiken elkaars verhalen. Ze trekken zich er niets van aan als nagenoeg al die verhalen allang weerlegd zijn. In zijn documentatie volgt Van der Ven gewoon al die eenzijdige bronnen. Bijna altijd stond hun theologie hun in de weg om objectief te oordelen. Zij claimen precies te weten hoe het werkt, maar waar is hun kracht?
Geen kennis
Van der Ven maakt wel duidelijk dat hij T.B. Joshua niet kent en niet zelf ontmoet heeft. Daarmee maakt hij ook duidelijk dat hij vooral zelf zondigt, namelijk tegen de bijbelse regel: als uw broeder zondigt, ga naar hem toe. De leugens en kwaadsprekerijen van anderen doorvertellen en de meest ongelooflijke beschuldigingen uiten is volgens de Schrift absoluut te veroordelen. 

Rechtspraak
Juridisch gezien is zijn methode om eerst een aantal ooggetuigen te laten horen en daar later geen aandacht meer aan te geven, verwerpelijk. Hiermee omzeilt hij heel slim de weerlegging en de verdediging. Dit kan echt niet!

Lucas deed het ook zo
Een zwak puntje van Van der Ven is ook dat hij zich tracht te verschuilen achter Lucas die zoals Van der Ven zegt, net als hij ook alles grondig onderzocht heeft. Ja, maar dat is maar de vraag!
Tot slot van het hele verhaal geeft Van der Ven ook nog niet zijn eigen mening. En de rechters doen ook geen uitspraak. De conclusies mag je helemaal zelf trekken.

Citaat uit het Nederlands Dagblad
In het Nederlands Dagblad van 18 oktober 2003 schreef redacteur DaniŽl Gillissen bij een artikel over Van der Ven's boek de volgende zinnen:
Op achtjarige leeftijd kwam Van der Ven bij een magnetiseur terecht. Die 'bad' de wratten op zijn hand weg. Vanaf die tijd zat Van der Ven naar eigen zeggen dertig jaar lang ,,in het donker'' door ernstige depressies. Als natuurarts hield hij zich niet alleen bezig met acupunctuur en iriscopie, maar bleek hij te beschikken over een magnetiserende gave in zijn 'genezen' hand. Enkele maanden na een mislukte zelfmoordpoging kreeg Van der Ven contact met christenen en kwam hij op zijn 39e tot bekering.

Anderen
In dit boek wordt niet alleen T.B. Joshua gezien als iemand die door satan gebruikt wordt, maar ook mensen zoals Kathryn Kuhlman, Smith Wichelsworth, John Arnott, Benny Hinn, Jan Zijlstra en vele anderen. Genezingen worden door Van der Ven gezien als iets wat bij de eerste tijd behoorde: het gebeurt nu ook nog wel, maar niet meer zoals in de bijbelse tijd.
Ook tongentaal en de overige bijzondere geestesgaven wijst Van der Ven af voor deze tijd.
Vragen:
Hoe serieus moet een schrijver genomen worden die: 
a: een tegenstander is van de Geestesgaven zoals gaven van genezing en tongentaal
b: vele mensen met een erkende bediening afwijst. 
Kan zo iemand wel op een juiste wijze een werk van God beoordelen?

Toets T.B. Joshua
De bijbel geeft aan hoe we iemand moeten beoordelen. Toets T.B. Joshua dus niet alleen aan de hand van dit boek. Toets T.B.Joshua aan zijn eigen woorden en daden, en aan de vruchten.

www.vergadering.nu