www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Niemand anders dan Jezus alleen
Ex-natuurarts vertelt over deenige weg uit een occulte nachtmerrie
drs. Ruud van der Ven
Uitg. Maatkamp
207 blz.
prijs € 20,45
ISBN 9789090367156

Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het leven is als een treinreis. Je doet verschillende stations aan, telkens in de hoop uiteindelijk 'thuis te komen'. Soms lijkt het op 'een station waar het aangenaam vertoeven is' en schijnt het einddoel bereikt te zijn, maar dan vlucht je snel de trein weer in. Het komt je duur te staan als je niet goed naar de bordjes aan de trein kijkt. Dit boek is het verslag van zo'n treinreis. Het is het verhaal van een jonge arts die van jongs af aan gekweld werd door het besef 'innerlijk dood' te zijn. Waar hij ook uitstapte, hij koos telkens verkeerde stations: in therapie (van Gestalttherapie tot reïncarnatietherapie); een praktijk als natuurarts; bij een oosterse sekte; bij een ogenschijnlijk christelijke beweging. Op zoek naar vrijheid raakte hij daarbij verstrikt in het occultisme en het new-agedenken. Hij kwam er uiteindelijk niet zonder kleerscheuren vanaf. Telkens was hij blij wanneer hij een volgend station naderde. Maar steeds vergat hij toch weer goed naar de bestemming op de bordjes te kijken. Daarop stond namelijk niet te lezen 'leven' en 'de weg en de waarheid', maar 'dood' en 'new age'. Op zijn levensreis ging hij zo een zekere ondergang tegemoet. Totdat zijn leven ging sporen met de weg naar het échte leven: Jezus Christus, dé weg en hét ware eindstation: de bron van levend water.

..


1. -  19 april 2023 - https://libris.nl/westerhofboeken-jufferenwal/

Niemand anders dan Jezus alleen - een ex-natuurarts aan het woord

Boekrecensie door ds. Jenno Sijtsma

Deze indrukwekkende biografie doet je als lezer soms stilstaan bij alle verbijsterende informatie die op je af komt. Het is een verhaal dat op vele bladzijden beklemmend en soms beangstigend overkomt. Wat is namelijk het geval: de auteur ontving in zijn vijfentwintigste levensjaar zijn artsenbul en twee maanden laten trad hij in het huwelijk. Je zou verwachten dat het voor hem veel vreugde en geluk betekende, maar het tegenovergestelde was het geval: er heerste in hem een moordend doodsbewustzijn, waardoor hij veelal alleen was geweest en ook in zijn jonge jaren het gevoel had dat hij niet deugde. Hij had van jongs af aan angst voor andere kinderen, zijn vader en de juffrouw. De kinderen op school pestten hem voortdurend. Hij haalde hoge cijfers maar was niet gelukkig in zijn vak. In drie jaar tijd na zijn huwelijk onderging hij een intensieve psychotherapie bij twee psychiaters en de oorzaak van zijn houding leek te bestaan in afwijzingspijn, met name ten opzichte van zijn vader. Zijn vrouw en schoonmoeder hadden het goede (!) idee een magnetiseur in te schakelen, maar na drie maanden was er geen enkele vooruitgang geboekt en het beste leek hem te stoppen met werken en zijn huwelijk te beëindigen. Diep teleurgesteld in het leven ging hij als arts werken bij de Bedrijfsgeneeskundige Dienst, maar na een paar maanden stortte hij volledig in en kwam in de WAO. Hij ging de boeken van paragnost Van der Zeeuw lezen en ‘zonder het te vermoeden liet hij zich in met een wereld die door God verboden was`. In die tijd bleek de gave van heldervoelendheid in bijzonder sterke mate zich bij hem te ontwikkelen, naast het vermogen te kunnen magnetiseren. Hij kreeg op de gekste momenten wurgneigingen in zijn linkerhand en besefte dat hij het moordende doodsbewustzijn moest trachten kwijt te raken. Maar hij kreeg ruzie met iedereen om hem heen en raakte hen allemaal kwijt. Er was een sterk verlangen een einde aan zijn leven te maken…

Wat er de jaren daarna met hem gebeurde zal ik u besparen. Het was een tijd van negatief zelfbeeld, depressies en zelfs in coma gedurende vijf dagen. Opname in een psychiatrische inrichting en diverse keren in het ziekenhuis. Hij kwam er meer en meer achter dat het paranormale niet goed voor hem was en dat het rijk der duisternis enorm goed georganiseerd was. En toen de zelfmoordtrein op het punt stond om in de afgrond te storten greep Jezus in: hij kwam in een christelijk vakantiehuis en voelde de rust en de vrede. In de eetzaal zag hij een groot bord met de tekst: Christus is het Hoofd van dit huis, de onzichtbare Gast bij iedere maaltijd, de stille Toehoorder van ieder gesprek. Voor het eerst van zijn leven voelde hij zich thuis. Toen die avond de tekst uit Openbaring 1:9–20 werd gelezen en besproken ervoer hij: Jezus had hij de laatste jaren gezocht en hier was Hij. Er was een onwaarschijnlijk wonder gebeurd. Voor het eerst na die vreselijke zoektochten van vele jaren brak het licht in zijn leven door. Jezus werd zijn Leidsman en zijn leven veranderde radicaal.

Het boek laat een diepe indruk achter en is door alles heen een waarschuwing je niet in te laten met het paranormale. De satan heeft een perfect georganiseerd leger van duistere trawanten die het op de vrede en het welzijn van mensen gericht hebben. Alleen Jezus kan redding uit de duisternis van veler leven brengen: zoek Hem op, maak Hem tot de Redder en Leidsman, aanbid Hem elke dag en maak dat je levensreis een weg is met een doel: Opname in Zijn Koninkrijk.

www.vergadering.nu