www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Over dopen
Adrian Verbree
uitg. De Vuurbaak, Barneveld, 2009
ISBN 9789055604043
140 blz.; € 12,50.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Overdopen, het is een woord dat in gereformeerde kringen steeds vaker wordt gehoord. Veel gemeentes, en vooral veel ouders en jongeren, zien zich geconfronteerd met de vraag naar de waarde van de kinderdoop. Vertoont de kinderdoop scheuren? Hebben zij enkel en alleen de doop na bekering voorstaan, Bijbels gezien, goede papieren? Kunnen kinderdoop en overdoop naast elkaar bestaan? En wat is eigenlijk de waarde van deze hele discussie, en waarom is de inzet vaak zo heftig? Het is een terrein vol emotionele en beladen discussies.
Adrian Verbree dook in de materie en schreef er dit boek over. Uitgangspunt van zijn boek is de stelling dat welk standpunt je ook hebt, ieder verplicht is tot een gedegen Bijbelse onderbouwing ervan. 
 


1. Reformatorisch Dagblad - 3 juni 2009 - www.refdag.nl 


Bezinning op betekenis van de doop
Boekrecensie door Dr. P. Korteweg


De bezinning op de betekenis van de doop is altijd gaande. De vraag of de Bijbel leert dat men kinderen of slechts volwassenen moet dopen, blijft levend. Het is vaak een emotionele discussie. Is het verschil in visie op de doop slechts een nuanceverschil, of is er een fundamenteel theologisch verschil? De belangrijkste vraag is wat de Bijbel leert over de doop. Adrian Verbree schreef er een boek over.

Verbree, gereformeerd vrijgemaakt predikant te Hardenberg, heeft als uitgangspunt dat je altijd een goede Bijbelse onderbouwing moet geven van je standpunt. Daarom onderzoekt hij de Bijbelse gegevens over de doop. Te midden van alle beladen dogmatische discussies doet dit boek om deze reden weldadig aan, mede door de frisse en vlotte schrijfstijl, waarmee Verbree laat zien dat hij een geboren schrijver is. Hierdoor is het boek ook heel toegankelijk voor jongeren.

De Bijbelse gegevens beschouwt Verbree als feitenkennis. En feitenkennis over de doop is er vaak helaas maar weinig. Vandaar dit boek. De kernvraag rondom de doop is: wat is sinds Pinksteren de plaats in de gemeente van de kinderen van gelovige ouders? Zijn zij begrepen in Gods genadeverbond of niet? Verbree antwoordt met een duidelijk ”ja”. Zijn conclusie is dat er vanwege de eenheid van het genadeverbond een directe lijn loopt van de oudtestamentische besnijdenis naar de nieuwtestamentische doop. De doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen......
Lees hier het hele artikel...

www.vergadering.nu