www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Handboek Evangelische Spiritualiteit
deel 1: ”Leven met Jezus” en
deel 2: ”Geest, ziel en lichaam”

Ton Verleg
Uitg. Brevier, Kampen, 2018
ISBN 9789492433114 en 9789492433121
resp. 1005 blz. en 607 blz.; resp € 100,- en € 75,-.
Deel 1 bestellen... en Deel 2 bestellen...

Spiritualiteit - de ervaring van en omgang met God - wordt in evangelische kringen meestal aangeduid met 'geestelijk leven' of 'geloofsbeleving'. Zonder spiritualiteit is het christenleven ondenkbaar. Toch ontbrak tot op heden een breed opgezette en grondige bezinning op de evangelische spiritualiteit. Dit tweedelig handboek wil in die leemte voorzien.

Deel I biedt een systematische studie van de evangelische spiritualiteit. Deel II behandelt de antropologie die aan deze visie ten grondslag ligt. Zo wordt niet alleen recht gedaan aan de geestelijke aspecten van het leven met Jezus, maar ook aan de psychologische, sociale en lichamelijke aspecten ervan. Samen werpen ze licht op de volheid van het leven met Jezus, ook wel discipelschap genoemd.

Een grondige bezinning op evangelische geloofsbeleving.

..


1. - 3 april 2018 - www.rd.nl 

Oproep tot authentiek christelijk leven


Recensie door Klaas van der Zwaag

Over spiritualiteit is al veel geschreven, maar een handboek vanuit Bijbels en christelijk perspectief én ingebed in een complete mensleer, was er nog niet. Ton Verleg zet een veelzijdig standaardwerk neer dat theologische, wijsgerige en psychologische inzichten verenigt. De mens is ten diepste een eenheid en hij is geroepen om God te verheerlijken als een trouwe discipel, zo is zijn hoofdstelling...

Lees verder...

[ … ]

Evaluatie
Het is onmogelijk in kort bestek recht te doen aan het totale werk. De schrijver beoogt een systematische spiritualiteit die geworteld is in de Bijbelse openbaring en die ingekaderd is in psychologische, theologische en wijsgerige beschouwingen over de mens. Het resultaat is verbluffend voor iemand die zich eenvoudig aanduidt als een „hbo-theoloog”, maar een resultaat neerzet die een hoogleraar theologie niet zou misstaan, zelfs afgezien van de vraag of deze laatste in staat zou zijn zo veel lees- en onderzoekstijd vrij te maken.

Het boek zit vol theologische denkkracht, filosofisch inzicht en psychologisch observatievermogen. Het is bovendien met passie en overtuiging geschreven, haast missionair, met het verlangen om Christus uit te stallen en een Geestrijk leven aan te bevelen. Verleg zegt het boek geschreven te hebben om meer helderheid te krijgen over zijn geestelijk leven, vooral over de vraag of hij Geestvervuld is. Het gaat er niet alleen om vast te staan in het geloof, maar vooral ook om overvloedig te zijn in het geloof en dat houdt verband met een hart dat volkomen door Hem is vervuld.

Lees verder...

www.vergadering.nu