www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

6 RECENSIES


Hartelijk getalenteerd
Vier wie je bent en wat je kunt
Paulien Vervoorn

Uitg. Medema
200 pag., € 16,95
ISBN 9789063536558
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Coach Paulien daagt jongeren uit om te ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. Dit boek is een aansprekende mix van bijbelstudie, informatie, persoonlijke voorbeelden, metaforen en lees-, bid- en doeopdrachten. 
'Dit boek is heel geschikt om vanuit de stilte en Gods woord elkaar te bemoedigen, aan te scherpen en samen te groeien.' - Tiemen Westerduin
'Hartelijk getalenteerd is precies het boek dat je als jongere cadeau zou moeten krijgen. Je ontdekt niet alleen hoe je jezelf beter leert kennen, maar ook wat God daarmee te maken heeft.' - Vincenza la Porta

www.paulienvervoorn.nl
 

Beluister het liedje van Elise Mannah dat ze speciaal voor het boek heeft gemaakt.

Paulien spreekt met Andries (EO-tv)...


6. Christenleven - 20 juli 2023 -  https://christenleven.blogspot.com

Hartelijk geTALENTeerd

Boekrecensie door Wendy Born-van den Brink
(3 maart 2013)

"God prijst jou gelukkig! Getalenteerd! Gefeliciteerd! Het woord staat bijna in de Bijbel: 'Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen', zegt Psalm 1. In de Psalmen voor nu staat: 'Gefeliciteerd dat jij niet meeloopt op de weg van slechte mensen'. We zien zo vaak in de Bijbel dat God ons gelukt wenst. Hij prijst ons gelukkig als we Hem kennen."

Zomaar een citaat uit het boek 'Hartelijk GeTALENTeerd' van Paulien Vervoorn.
Paulien coacht, traint en (s)preekt. Ze heeft hart voor jongeren en wil hen bevestigen in wie ze zijn en wat ze kunnen. Vanuit haar onderwijservaring, theologische achtergrond en coachingspraktijk heeft ze dit inspirerende boek geschreven.

Afgelopen weken heb ik genoten van dit boek!

'Hartelijk Getalenteerd' is met name geschikt voor oudere tieners en jongvolwassenen. Zij vragen zich vaak af welke keuzes ze moeten maken voor hun studie of loopbaan, hoe ze in elkaar zitten en wat ze daarmee kunnen. Maar ook volwassenen kunnen hun voordeel doen met dit boek. De subtitel is niet voor niets 'Vier wie je bent en wat je kunt'. We zijn allemaal getalenteerde mensen, veel dieper en misschien wel heel anders dan we zelf denken. Het boek kan een hulpmiddel zijn bij het ontdekken en ontwikkelen van je talent.

Hoe zit het boek in elkaar?
Het (werk)boek is verdeeld in zes hoofdstukken en begint elke keer met een 'WELKOM'.
Word stil (Neem de rust en de tijd om een plek te zoeken waar je je 'welkom' weet bij God)
Erken Gods aanwezigheid ( God wil jou iets leren door het betreffende Bijbelgedeelte)
Lees ( Lees het Bijbelgedeelte hardop en verplaats je in de verschillende personages)
Kijk goed naar de tekst ( Wat staat er precies in de tekst, wat wordt er bedoeld?)
Ontmoet God (Praat met God over wat je hebt geleerd, dank en prijs Hem)
Maak het praktisch (Wat kun je (vandaag) doen met hetgeen je geleerd hebt)

Hoofdstuk 1 gaat in op de gelijkenis van de talenten. Wat is de Bijbelse betekenis van talenten? Hoofdstuk 2 maakt duidelijk dat God jou met een bepaalde aanleg in de wieg heeft gelegd die je - door Gods genade - in kunt zetten voor God en voor elkaar. Hoofdstuk 3 gaat in op de tijd die je van God krijgt om je te ontwikkelen tot een gezonde volwassen persoonlijkheid. Hoofdstuk 4 maakt je bewust van het feit hoe belangrijk relaties zijn. Alles waarmee God jou heeft getalenteerd, heeft Hij bedoeld om samen met anderen van te genieten. Hoofdstuk 5 maakt duidelijk dat het niet het allerbelangrijkste is wat jij doet, maar hóe je iets doet; doe het van harte voor de Heer en zie hoe Hij met jou meegaat. In hoofdstuk 6 gaan allerlei puzzelstukjes op z'n plaats vallen en wordt uitgelegd hoe God je zal zegenen op de plek die Hij jou heeft gegeven.

Kortom, het is een veelzijdig, praktisch en leerzaam boek waar je, samen met God, mee aan de slag kunt gaan.

Wil je meer weten over Paulien of over haar werk en haar boek? Neem dan eens een kijkje op haar website, daar is nog veel meer informatie te vinden!

(Een heel klein minpuntje van het boek is het feit dat Vervoorn spreekt over werken in het Koninkrijk hier op aarde. Volgens mij is het Koninkrijk van God nog niet gekomen en zal dit pas werkelijkheid worden als de Koning zelf zal komen! Wanneer de Here Jezus wederkomt om Israël te verlossen van haar vijanden en de Messias Zijn voeten op de Olijfberg heeft gezet, dan is het gebed om het komende Koninkrijk in vervulling gegaan ( Zach. 14:14). Desalniettemin is duidelijk wat ze bedoelt. Het gaat erom dat wij onze talenten inzetten voor Hem op deze aarde, waar Hij ons gesteld heeft). 


5. Issuu website Raymond R. Hausoul - 2012 - http://issuu.com/raymond_hausoul

Hartelijk geTALENTeerd

Boekrecensie door Raymond R. Hausoul

Wie ben ik? Wie ben ik alleen, wie ben ik in de groep en wie ben ik voor God? Hoe weet ik nu wat mijn talenten zijn en hoe zet ik die in? Wat betekent het voor mijn dagelijks leven dat ik geboren ben in Gods familie? Wie legt mij nu eens gemakkelijk maar haarfijn uit wat geestelijke groei voor mijn leven kan betekenen? In hoeverre kan die grote familie van God waartoe ik als gelovige behoor een zegen zijn voor anderen en voor elkaar? Op welke manier hoor ik trouwens de stem van God als het gaat om de moeilijke vragen in mijn leven? En: Wat betekent het voor mij persoonlijk om actief te leven in Gods koninkrijk? Dat zijn de boeiende onderwerpen waarover Paulien Vervoorn gedreven schrijft in haar eerste pennenvrucht; die een geslaagde onderneming is geworden en jongeren echt helpt in het vinden van hun christelijke identiteit.

Hartelijk getalenteerd is een heerlijk boek waarvan elke jongere, die verlangt naar een intieme relatie met de Heer Jezus, zal smullen. Paulien, onder andere bekend door haar nationale zegen in het coachen en trainen van jongeren en spreken tot jongeren, geeft hierin het beste van zichzelf. In Hartelijk getalenteerd vuurt zij alles wat jong is en zich jong voelt aan om te groeien in hun Godsrelatie. Want jongeren zijn daarvoor getalenteerd!

Wie Hartelijk getalenteerd in handen krijgt, leest het uit als een heerlijke roman die een spannend verhaal bevat van zijn eigen leven. Door gebruik te maken van leuke woordspellingen en afkortingen weet Paulien je van begin tot eind te boeien. Zo brengt ze haar gedachten op een eigentijdse manier naar voren. Haar doel hierin is om de Bijbel, Gods Woord, op een actuele, verfrissende, heldere manier, en zelfs humorvolle manier, nabij jongeren te brengen. Zo durft ze zomaar in haar spreken over geestelijke groei de christen te vergelijken met kaassoorten: ‘We zijn een soort “belegen” christenen die steeds verder mogen rijpen om volwassen te worden’ (p69). Wie meer wil horen over deze diepzinnige relatie tussen de jonge, belegen en oude kaas en de christen, leze het boek!

Vragen, illustraties, tekeningen en opdrachten houden het geheel levendig. Bij het doorlezen valt het me telkens op hoe Paulien borrelt van de leuke ideeën die schitterend passen bij de onderwerpen die ze in haar boek behandelt. De lezer raakt daardoor op een dynamische manier vertrouwd met allerlei prikkelende onderwerpen die van groot belang zijn voor het christelijke leven. Hartelijk getalenteerd is trouwens niet alleen een zegen en verrijking voor de enkeling, het is ook zeer geschikt om door te werken in de kleine groep. De enige leemte die ik bij dit werk tegenkwam was dat de hoofdstukken erg lang zijn om in één sessie door te nemen. Tegelijk is die uitvoerigheid van de onderwerpen ook de kracht van het boek. Doordat de vragen die Paulien oproept, immens belangrijk zijn voor jongeren, stoort het me eigenlijk niet dat haar hoofdstukken wat langer zijn. Ze staan immers boordevol ideeën! En juist die grote hoeveelheid aan rijkdom helpt mij enorm om de onderwerpen die Paulien de revue laat passeren op verschillende manieren te bezien. Elk hoofdstuk is gewoon een gigantische goudmijn, een schatkist boordevol juwelen. Wie zou dat willen verliezen? Trouwens, je hoeft niet elk hoofdstuk in één sessie door te nemen. Splits gerust elk hoofdstuk wat op in kleinere sessies, zoals jij het wilt. Bij een goudmijn hoort namelijk ook wat delfwerk en het is goed om na het nadenken over een vraag die Paulien je stelt, tijd te nemen voor wat afwisseling.

Voel je je jong en houd je van uitdagingen? Dan moet je in Gods koninkrijk zijn en Hartelijk getalenteerd lezen! Van harte aanbevolen.

Raymond R. Hausoul werkte voor de Evangelische Christengemeente Vlaanderen (ECV), is als docent verbonden aan de Evangelische Toerustingsschool Vlaanderen, het Instituut voor Bijbelse Vorming en Bijbelschool C7.
- Meer artikelen op zijn issuu-website: http://issuu.com/raymond_hausoul


4. Boerenroem / Mark de Boer - 21 oktober 2012

Hartelijk getalenteerd, hartelijk gerecenseerd

Recensie door Mark de Boer

Hartelijk Getalenteerd is het eerste boek van Paulien Vervoorn, een Woerdense dame die aan de weg timmert met haar coachings- en (s)preekwerk. Een paar maanden geleden kreeg ik een handgeschreven ansichtkaart van haar (op mijn kantooradres, dat wel. En bovendien bleek ik al snel niet de enige te zijn in het ‘netwerk’). Een slimme manier om mij nieuwsgierig te maken!

En niet voor niets. Het enthousiasme spat al van de cover af, en dat blijft zo als je het boek opent.
Geschreven voor een jong publiek, met als ondertitel ‘Vier wie je bent en wat je kunt’. Nou, Paulien kan gerust haar schrijftalent gaan vieren. Ze is er in geslaagd een aantrekkelijk boek te schrijven dat zich onderscheidt door vrolijke vormgeving en een rijkdom aan inhoud. Het bestaat uit zes hoofdstukken, en het mooie is dat het niet een platte talententest is. Sterker nog, het gaat over veel meer dan alleen het begrip ‘talent’. Het gaat over geestelijke groei, relaties, motivatie, doorgeven, er voor gaan… kortom, over ‘het leven leren’. 

Elke jongere kan op de een of andere manier iets oppikken uit dit boek. Het staat vol praktische en humoristische voorbeelden, en leert je niet alleen jezelf, maar ook Jezus en de Bijbel kennen, op een heel prettige en toegepaste manier. Paulien heeft veel ervaring met verschillende leerstijlen en werkvormen, en dat is in de hele opzet van dit boek duidelijk merkbaar. Je zou hoogstens kunnen zeggen dat het er wat onoverzichtelijk van is geworden, maar dat zegt waarschijnlijk meer over mijn leeftijd dan over het boek.

Onze kinderen zijn nog net iets te jong om het boek zelf te lezen, maar tot die tijd houd ik het onder handbereik. Van harte, Paulien.


3. Jos Douma - 15 oktober 2012 - http://josdouma.wordpress.com

[Boeksignalement] Hartelijk getalenteerd

Boekrecensie door Jos Douma

Sjonge, wat heeft Paulien Vervoorn een dynamisch en enthousiast boek geschreven! Het boek is een feestje. Zo typeert de schrijfster het zelf, en dat is niet onterecht. Het plezier spat er vanaf.

Het boek (met als ondertitel: Vier wie je bent en wat je kunt) is een kleurig en spannend mozaïek van persoonlijke verhalen, inzichten en schema’s uit de psychologie en de coachingswereld, vernieuwende metaforen, talloze creatieve praktische oefeningen die je samen of alleen kunt doen én – last but beslist not least – bijbelse inzichten en verhalen en gedachten en concepten die het boek een gelovige diepgang geven die er mag zijn.

Paulien neemt de lezer (die hoort tot een doelgroep van zo rond de twintig, nog volop zoekend naar wat het leven te bieden heeft en wat Gods koninkrijk betekent) mee in een wervelend geheel dat beslist ook wel wat van de lezer vraagt. Het is geen trukendoos die open gaat met alleen maar hapklare brokken voor mensen die snel hun talenten willen ontdekken en ermee aan de slag willen gaan. Het gaat dieper. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het boek meer van je vraagt dan je misschien op het eerste gezicht had gehoopt.

Terecht, want het ontdekken van wie je bent is een spannende en belangrijke reis waarop een christen geen genoegen wil nemen met snelle antwoorden maar alleen met door het evangelie geïnspireerde richtingwijzers.

Het boek laat zich niet zo gemakkelijk samenvatten en dat ga ik dus ook niet doen. Ik wil alleen maar zeggen: Sjonge, wat heeft Paulien Vervoorn een dynamisch en enthousiast boek geschreven! En als je rond de 20 en christen bent of als je als mentor (in welke vorm dan ook) iets wilt betekenen voor jonge christenen in die leeftijdscategorie – laat dit boek dan niet ongelezen!


2. Reformatorisch Dagblad - 10 oktober 2012 - www.rd.nl 

Ontdekken wie je níét bent

Boekrecensie door Machteld Brouwer

Vergelijk jezelf eens met een auto. Hoe functioneer je? Laat je je licht helder schijnen, of doe je dat niet en breng je daardoor anderen in gevaar? Wordt het dan misschien tijd voor een keuring, waarbij er aan kapotte onderdelen gewerkt kan worden?

Met praktische voorbeelden probeert Paulien Vervoorn jongeren in ”Hartelijk getalenteerd” stil te zetten, en hen te laten nadenken over wie ze zijn en wat ze kunnen.

Vervoorn is coach en trainer en spreekt op scholen en in kerken. Daardoor komt ze in aanraking met jongeren en met de vragen die zij hebben. De informatie die ze op die manier verkreeg, verwerkte Vervoorn in haar boek. Daarnaast geeft ze allerlei voorbeelden uit haar eigen leven. Het boek staat vol tips, vragen en opdrachten. Niet alleen om individueel over na te denken of uit te voeren, maar ook om als groep mee aan de slag te gaan.


Een belangrijk thema in het boek is het omgaan met talenten. Vervoorn omschrijft dit begrip als ”dat wat jij aankunt”. Jongeren mogen zichzelf daarbij ook afvragen wie ze níét zijn, en wat ze níét kunnen. Om „te vieren wie ze zijn”, zoals de ondertitel zegt, is het belangrijk dat ze zich niet anders voordoen dan ze zijn.

Sommige vragen die de auteur stelt kunnen confronterend zijn. Bijvoorbeeld: Wat zijn jouw valkuilen bij het bepalen van je identiteit? Vervoorn geeft een aantal suggesties: ik ben wat ik heb, ik ben wat ik doe, ik ben wat anderen over mij zeggen.............

Lees verder...
 


1. De Band - juli 2012 - www.filadelfia-zending.nl 

Gods 

Boekrecensie door Barend Verkerk

Een boek voor jonge mensen, maar dat mag ouderen (ik heb het gelezen!) niet verhinderen om er eens een blik in te werpen. Al is het maar omdat je er best een paar kringavonden mee zou kunnen vullen. Overigens is het boek heel goed te gebruiken om jezelf beter te leren kennen, je talenten helder te krijgen en daar in zeer praktische zin iets mee te gaan doen.

Hartelijk getalenteerd is een boek vol met vragen en opdrachten, met verwijzingen naar websites en testen en steeds weer met de Bijbel als uitgangspunt. Om een link te leggen met De Band en Filadelfia Zending zou ik zeggen dat het heel geschikt is voor jongeren om eens goed naar jezelf te kijken: wat is mijn sterke kant, welke talenten en gaven heb ik meegekregen en wil/kan ik die inzetten in het koninkrijk van God dichtbij (gezin, school, gemeente) of verder weg (zending, ontwikkelingshulp).

Elk hoofdstuk is op dezelfde manier opgebouwd: een Bijbels uitgangspunt, met een aantal leuke, mooie, interessante opdrachten voor jezelf en voor samen. Een aantal (12 net als bij de opdrachten volgens het aantal van de discipelen van Jezus) vragen om het onderwerp helderder en praktisch te maken. En een handig schema – de parkeerschijf – om vragen, twijfels en onduidelijkheden even te bewaren voor later, even laten bezinken dus.

Dit is een echt werk- en doeboek. Kijk naar jezelf, wie ben je, wat kun je en wat doe je ermee.

www.vergadering.nu